De grootste opleider van Paardencoaching in Nederland lijkt wellicht grootspraak maar dat is het niet. Sinds 2010 geven wij al opleidingen op het gebied van paardencoaching. Dat is begonnen met in eerste instantie een redelijk uitgebreide opleiding met twee trainers, waarmee we dachten een mooi aanbod te hebben voor onze deelnemers. Later bleek in de praktijk dat dit toch wat te hoog gegrepen was voor veel mensen, zowel qua tijd als kosten.

Aangezien wij in die tijd nauw betrokken waren bij de ontwikkelingen van een zorgboerderij waar we de locatie gebruikten, gingen wij inzien dat we terug naar de basis wilden en beginnen bij het begin. Zo wilden wij de begeleiders van een zorgboerderij de eerste stapjes laten zetten in de begeleiding van mensen met behulp van de aanwezige pony’s en paarden. En zo is de eerste module ‘Basisopleiding Paardencoaching’ ontstaan.

Later kwam er vraag van onze deelnemers naar een vervolg. Aangezien paarden vaak ‘systemisch gaan staan’, kwam er behoefte om hier meer specifiek op te focussen en zo ontstond de opleiding ‘Systemische Paardencoaching’. Gaandeweg kwamen we er achter dat deelnemers weliswaar een hele goede sessie paardencoaching konden geven, maar dat de communicatievaardigheden daar omheen niet altijd optimaal waren. Dus algemene coaching technieken zijn ook voor de praktiserend paardencoach van belang. Toevallig was een oude kennis/vriend van ons, Rinze Terluin, toen net weer met ons in contact gekomen. Rinze was zijn hele leven al coach en trainer geweest als zelfstandige en bij ICM en vond het een mooie uitdaging om ons te helpen om de opleiding ‘Algemene Coaching’ op te zetten. En zo geschiedde. Helaas is Rinze inmiddels overleden.

Weer later kwam de vraag naar specifieke inzet van pony’s en paarden voor kinderen en pubers. Annet Lekkerkerker van Koeching was toen al kinder- en jeugdtherapeut en tevens Caprilli Coach. Samen met Annet is de opleiding ‘Paardencoaching voor Kinderen’ opgezet, die een meer gevarieerd aanbod met diverse werkvormen geeft en die als aanvulling diende op onze basisopleidingen met de paarden.

Aangezien de Caprilli Coaches zich steeds meer ontwikkelden, wilden de mensen toch meer leren van het systemisch werk (familie-opstellingen), aangezien de paarden zo feilloos zijn in het oppikken van systemische dynamieken bij mensen. De opleiding die Sylvia had gedaan bij Elmer Hendrix van het Instituut voor Systemische Opstellingen, leidde echt op tot familie-opsteller. Aangezien Sylvia niet perse hele opstellingen met de paarden geeft en de meeste paardencoaches dit ook niet wilden, hebben we Elmer gevraagd om een kortere opleiding Systemisch Coachen te verzorgen, waarbij de deelnemers wel de nodige stof van het systemisch werk mee krijgen, maar niet perse opsteller hoeven te worden. En zo was er weer een opleiding geboren.

Weer later zijn we meer themagerichte opleidingen gaan ontwikkelen, met name doordat onze Caprilli Coaches zichzelf ook ontwikkelen tot specifieke vakspecialisten. Zij wilden graag hun kennis en kunde delen in opleidingsvorm met andere geïnteresseerden uit het werkveld van de paardencoaching, maar ook met andere werkvelden zoals bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Het resultaat hiervan zijn de opleidingen ‘Paardencoaching en Trauma’ en ‘Paardencoaching en Dementie’. Meer specialistische opleidingen zitten nog in de pijplijn…

Inmiddels leven we in 2020 en hebben we veel aanloop op onze opleidingen van mensen die zich hier verder in willen verdiepen. Samen met twee tot drie ‘intensive weeks’ komen we gemiddeld op zes tot tien Basisopleidingen Paardencoaching per jaar waar de mensen zich voor inschrijven. Veel deelnemers krijgen dan enorm de smaak te pakken en gaan verder met de vervolgmodulen waar ze behoeften aan hebben. Gemiddeld geven we zo’n 160 trainingsdagen per jaar, samen met onze gespecialiseerde trainers en daar zit nog steeds groei in.

Voor meer informatie over de diverse opleidingen, kijk graag op onze website onder ‘Opleidingen’.