Over erkenningen

Erkenning van dienstverlening gaat in de basis over kwaliteit die een bedrijf levert. Daar zijn wij groot voorstander van! Wij zorgen altijd dat onze dienstverlening goed voor elkaar is, zowel voor de reïntegratiewerkzaamheden, als ook voor de opleidingen die wij bieden. Dat houdt onder andere in dat de inhoud van hoge kwaliteit is en de mensen met wie wij werken, zoals de Senior coaches en trainers, ieder specialist zijn in hun vak. Ook qua administratie moet alles goed geregeld zijn, zoals het betalingsverkeer, de communicatie met de klant, de algemene voorwaarden, het privacyreglement en klachtenreglement.

Externe instanties

Diverse externe instanties hebben hun bedrijfsmodel gemaakt van het controleren van andere bedrijven en daar tegen betaling erkenning voor af te geven. Ook hier zijn wij groot voorstander van, zolang dit het algemeen nut dient en de klant er voordeel bij heeft. Zodra de kosten hoger zijn dan het voordeel voor de klant, schiet het wat ons betreft het doel voorbij. Wij kiezen er dus bewust voor om ons alleen aan te sluiten bij die erkennende organisaties waar onze klanten en/of wij zelf baat bij hebben. Bij de volgende organisaties hebben wij ons aangesloten.  

NRTO

De Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen (NRTO) is een branchevereniging die zich inzet voor alle aangesloten trainers en opleiders in Nederland. De informatievoorziening vanuit de NRTO is consequent goed en up to date. Dat was onder andere heel handig in Coronatijd en bij het STAP budget.

CRKBO

Het CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Onze opleidingen vallen hieronder omdat ze beroepsgericht zijn, van korte duur zijn en een praktische invulling hebben. Een groot voordeel van deze erkenning is dat het valt onder beroepsonderwijs en daarmee btw vrij is. Dit scheelt onze klanten 21% kosten.

Vereniging aanbieders Dier en Zorg

De vereniging aanbieders Dier en Zorg is een brancheorganisatie die in 2023 is opgericht en zich bezighoudt met het welzijn van dieren die ingezet worden voor dierondersteunende interventies bij mensen. Er zijn diverse vakgroepen, waaronder paarden, honden en andere hulpdieren. Wij vinden het welzijn van onze ‘harige collega’s’ van groot belang en zijn betrokken geweest bij de opzet van deze brancheorganisatie, waarvan Paul Tonino nu ook bestuurslid is.

Paardencoach vereniging

Een paardencoach vereniging behartigt de belangen van de leden en zorgt voor een duidelijke en stabiele positie van het vak paardencoach in de markt en voor een continue ontwikkeling hiervan. Samen met een aantal paardencoach-opleiders hebben we het initiatief genomen om een vereniging op te richten die door vakmensen uit de paardencoachwereld bestuurd wordt. De ontwikkelingen hiervan zijn gaande. Zodra de basis is gelegd, stappen alle opleiders er uit om belangenverstrengeling te voorkomen.   

UWV Opleidingsinstituut

Voor het UWV zijn wij naast een officieel erkend reïntegratiebureau ook erkend als opleidingsinstituut. Dat heeft als voordeel dat uitkeringsgerechtigden onder bepaalde voorwaarden één of meerdere opleidingen bij ons kunnen volgen die door het UWV vergoed worden, vaak ook in combinatie met een reïntegratietraject. Dit geldt overigens ook als je een uitkering ontvangt via de gemeente.