Ik ontvang een uitkering via de gemeente

Zit je al een tijdje thuis (in de wmo / participatiewet / bijstand) en wil je weer actief worden in de maatschappij? Er zijn mogelijkheden om via de gemeente een traject met de paardencoaching te doen!

Eigen beleid

Iedere gemeente heeft een eigen beleid met een eigen budget dat ze moeten verdelen over diverse doelgroepen. Dat maakt het weleens lastig om te weten welke mogelijkheden er zijn. De enige manier om er achter te komen wat de gemeente voor je kan betekenen, is door te vragen.

Actief deelnemen

Door contact op te nemen met je gemeente, kun je aangeven dat je weer actief wilt gaan deelnemen aan de maatschappij of arbeidsmarkt. En dat je daar hulp bij kunt gebruiken. De gemeente houdt er van als je laat zien dat je pro-actief en gemotiveerd bent om in beweging te komen. Ze zullen dan kijken naar de mogelijkheden die er zijn en het budget dat beschikbaar is.

Erkend reïntegratiebureau

Als je bij ons een traject met de paarden wilt doen, helpt het als je aangeeft dat wij een officieel erkend UWV reïntegratiebureau zijn. De gemeente weet dan dat wij ervaring hebben met de doelgroep waar je waarschijnlijk onder valt. Wij krijgen jaarlijks een audit op onze behaalde resultaten, wat van belang is voor de gemeente. Wij hebben bijna ieder jaar een traject-slagingspercentage van 100% en ons klanttevredenheidscijfer ligt tussen de 8,2 en 8,9. Dit is te checken bij het UWV, waar de gemeente ook mee samenwerkt.

“De gemeente is gevoelig voor cijfers.
Ons slagingspercentage van meestal 100% en hoge klanttevredenheidscijfer zullen meehelpen bij je aanvraag”

Motivatie

Als je contact opneemt met je gemeente, zorg dan dat je goed voorbereid bent en je motivatie helder op papier hebt staan. Dat helpt om je bedoeling en vraag duidelijk te maken en is fijn voor de gemeente als ze bij ons een offerte opvragen voor de inkoop van een traject. Heb je hulp nodig bij het schrijven van je motivatie? We helpen je graag.