Vormen van paardencoaching

Op, met en bij het paard

Paardencoaching is een containerbegrip en het is niet altijd duidelijk wat men er precies mee bedoelt. Vandaar dat we proberen onderscheid te maken in welke vormen er zijn en hoe die vorm in z’n werk gaat. Grofweg komen we uit op drie vormen, namelijk op, met en bij het paard.   

Op het paard

‘Op het paard’ zijn alle vormen van paardencoaching waarbij de client op het paard zit of ligt. Voorbeelden hiervan zijn rijden, spelletjes doen zoals ‘rondje om de wereld’ of achterstevoren zitten op het paard, portage ofwel languit liggen op het paard, logopedie op het paard en ook wel huifbedrijden. Door letterlijk contact te maken met het lichaam van het paard en de warme en zachte huid te voelen, ontstaan veel mooie en ontspannende effecten bij cliënten.

Met het paard

‘Met het paard’ wordt de vorm bedoeld waarbij de cliënt opdracht krijgt om samen met het paard een opdracht uit te voeren. Het paard heeft hierbij meestal een halster om met een touw er aan. Voorbeelden hiervan zijn dat paard en cliënt samen een parcours doorlopen en diverse ‘hindernissen’ nemen. Ook kan het zijn dat grondwerk gedaan wordt waarbij het paard in beweging wordt gebracht of achter de cliënt aan gaat lopen. Hierbij ontstaat veel interactie tussen mens en paard, waarbij cliënten zich snel bewust worden van hun uitstraling en invloed op anderen. 

Bij het paard

‘Bij het paard’ is de vorm van paardencoaching waarbij het paard helemaal vrij is om te reageren op de cliënt die bij hem of haar in de bak komt te staan. Zodra de ‘tweebenige kuddegenoot’ de ruimte van het paard betreedt, gaat het paard vanuit zijn of haar natuur reageren op de uitstraling van deze persoon. Zo wordt heel snel gespiegeld welke mogelijke blokkades de persoon bij zich draagt en zal het paard altijd proberen om deze kuddegenoot te helpen ontspannen. Immers, alleen fitte kuddegenoten zijn in staat om te vluchten voor een roofdier en zodoende te overleven. 

Met één of meerdere personen

Paardencoaching kan dus op, met of bij het paard vormgegeven worden. Daarnaast kan het met één persoon tegelijk bij het paard, of juist met meerdere personen, zoals in een team. Alle vormen werken even effectief en indrukwekkend. 

Individueel

Een individuele sessie paardencoaching geeft je alle tijd en gelegenheid om in contact te zijn met een paard en je te laten spiegelen op je spanning. Doordat je samen bent met de coach, voelt het als veilig en vertrouwd. Een 1 op 1 sessie duurt gemiddeld 1,5 uur en kun je afspreken bij onze Senior coach bij jou in de buurt.

Workshop

Je kunt ook paardencoaching ervaren in een groepje deelnemers. Dat noemen we een workshop. Een workshop heeft als voordeel dat je zowel je eigen sessie met het paard hebt, als ook de sessies van de andere deelnemers ziet en ervaart. Het is indrukwekkend om te merken hoe verschillend het paard op iedere persoon reageert, want ieder nieuw ‘tweebenig kuddelid’ draagt weer andere spanning bij zich. Zo weet je zeker dat het paard zuiver op jou reageert.
Doordat je elkaar niet kent, geeft dit al gauw een vertrouwd en veilig gevoel. Het is geruststellend om te merken dat ieder mens met de nodige spanning loopt en je niet de enige bent. Zo ontstaat verbinding en saamhorigheid. Een workshop duurt een dagdeel en heeft maximaal 5 deelnemers.

Team

Wil je met een eigen team of groepje mensen een workshop paardencoaching doen? Dat kan! Neem even contact op voor het plannen van een geschikte datum. Ben je op zoek naar team coaching of ontwikkeling voor bedrijven? Kijk dan graag bij Team Ontwikkeling.