Zowel Paul als Sylvia zijn hoog (of mooier: theoretisch) opgeleid en komen uit het bedrijfsleven, waar zij diverse functies in de zakelijke dienstverlening hebben bekleed.

Nu vonden wij het werken binnen de bedrijvenwereld zowel voor- als ook nadelen hebben. Het belangrijkste voordeel is dat we hebben geleerd om prestatiegericht te werken en om resultaten binnen de gestelde deadlines te behalen. Niet dat dit altijd leuk is geweest, maar het is wel een goed aangeleerde vaardigheid. Het belangrijkste nadeel dat we hebben ervaren, is dat er altijd wel een manager of directeur was die je vertelde hoe je iets moest doen en wat je niet mocht doen. Als dat tegen je eigen gevoel of intuïtie ingaat, dan is dat in eerste instantie vervelend. Later werd het voor ons beiden erger dan dat en noemen we het liever slopend.

Wijs geworden van deze ervaringen zijn we ons gaan richten op wat we wél wilden en waar we wél energie van kregen. Dat we daarbij de zakelijke kant van werken konden inzetten, was en is mooi meegenomen. Doordat we weten wat we zelf als naar hebben ervaren aan die zakelijke kant, kunnen we juist ook goed inschatten wat er nodig is voor de meer kwetsbare mensen die we begeleiden in de reïntegratietrajecten. En ook naar onze cursisten toe, kunnen we steeds duidelijk en inlevend zijn.

Het werken voor het UWV, bedrijven en organisaties, vraagt ook dat we professioneel werken. Hierbij is de resultaatgerichtheid van groot belang, zonder dit ten koste te laten gaan van mensen. Om voor het UWV te kunnen werken, is het verplicht om het Blik op Werk keurmerk te hebben. Dit betekent dat wij jaarlijks ge-audit worden op onze resultaten, boekhouding, klachtenreglement, privacyverklaring, etc. en dat er een anoniem klanttevredenheidsonderzoek onder al onze cliënten wordt uitgevoerd.

We passen onze professionaliteit toe op álle gebieden, dus zowel in onze dienstverlening, in het verzorgen en onderhouden van onze locatie, als ook in de verzorging van de dieren natuurlijk. We hebben even een balans moeten vinden tussen werken en rusten, maar na inmiddels een aantal jaren ons bedrijf op onze eigen locatie te hebben gerund en inmiddels de nodige hulp daarbij ingeschakeld te hebben, kunnen we zeggen dat we een goede balans hebben gevonden.