Zoals voor ieder nieuw vakgebied geldt, zou het goed zijn als er ook op het gebied van paardencoaching meer professionalisering gaat komen. Zowel voor wat betreft de ontwikkeling van de coaches, het welzijn van de paarden, pony’s en ezels, als ook de uitstraling naar de markt, waaronder de (potentiële) opdrachtgevers, overheidsorganisaties, zorgverzekeraars, verzekeringsmaatschappijen, etc.

Aangezien wij al ruim tien jaar voor het UWV werken, zijn wij qua professionaliteit continu verplicht om op het hoogste niveau te werken. Het UWV laat immers via het Blik op Werk Keurmerk de aangesloten reïntegratiebedrijven jaarlijks auditen op slagingspercentages, voortdurende voldoening aan de regels en andere vereisten en op het behouden van een minimaal klanttevredenheidscijfer. Ondanks dat wij weleens gefrustreerd raken van de enorm hoge kosten die dit keurmerk met zich meebrengt, staan wij er wel achter dat er controle is op deze zakelijke dienstverlening voor een overheidsbedrijf.

Wij merken dat er diverse initiatieven gaande zijn in de markt om paardencoaches te verenigen en te professionaliseren. Dat vinden wij een goede ontwikkeling en daar staan we helemaal achter. Waar mogelijk zullen we dan ook zoveel mogelijk onze positieve bijdrage leveren. Daarbij zijn wij echter altijd alert op de zuivere intenties van de initiatiefnemer(s), waarbij niets of niemand uitgesloten wordt en waarbij het vooral de paardencoaches dient. We hebben namelijk maar al te vaak op andere vlakken gezien dat er sprake kan zijn van een bepaald verdienmodel en/of belangenverstrengeling. En daar zijn we uitermate huiverig voor!

De belangrijkste maatstaf die wij altijd voor ogen houden, is: wat levert het de eindgebruiker op? Dus als je je als paardencoach aansluit bij een vereniging of stichting, wat krijg je daar dan voor terug, op zowel de korte als lange termijn? En hoe is de verhouding kosten/baten? Als dit in balans is, dan moet een ieder in onze ogen vrij zijn om zich wel of niet te kunnen aansluiten. Ook afhankelijk van hoe professioneel iemand aan de slag wil met zijn of haar onderneming.

Wij vertrouwen er op dat dit zich vanzelf zal gaan ontwikkelen in de markt, want zo gaat het altijd en overal in iedere (nieuwe) markt. Tot die tijd zullen wij als paardencoaches gewoon ons stinkende best moeten blijven doen, zodat de eeuwenoude van-mond-tot-mond-reclame (tegenwoordig ook via social media ;-)) zijn werk blijft doen en we daarmee de cliënten aantrekken die zich bij ons goed voelen.

Daarbij kunnen we de samenwerking gaan opzoeken om elkaar te versterken. Ook op dit vlak vertrouwen we er op dat dat vanzelf zal ontstaan bij die partijen die zich tot elkaar aangetrokken voelen. Wij zijn daarin in ieder geval enorm in ontwikkeling en zullen in de loop van de tijd steeds meer hierover gaan vertellen en laten zien.