De combinatie van het begeleiden van cliënten en het geven van opleidingen is voor Sylvia een ideale combinatie om continue te blijven doorontwikkelen in de begeleiding van mensen met behulp van paardencoaching. Ook de externe trainers die wij inzetten voor specifieke opleidingen zijn allen praktiserend op hun vakgebied.

Vanuit het reïntegratiebureau Companystart dat Paul destijds al had, zijn de UWV cliënten in contact gekomen met paardencoaching. Paul begeleidde vooral mensen vanuit een uitkeringspositie om een eigen onderneming te starten of deze verder op te bouwen. Aangezien deze startende ondernemers soms tegen een drempel aanliepen of angst hadden om een concrete stap voorwaarts te zetten, kwam het goed uit dat Sylvia in die tijd aan het oefenen was om zich de paardencoaching eigen te maken. Paul durfde het aan om de cliënten die een zetje konden gebruiken naar Sylvia te sturen, die ze dan bij het paard zette. Sylvia vroeg continue terug aan de reïntegratiecliënten; “Klopt het wat ik weergeef van wat het paard van jou laat zien, hoe is dit herkenbaar voor jou en wat gebeurt er in je lichaam’?

De cliënten waren blij met deze ‘moderne’ begeleiding en bovendien hadden ze er veel baat bij, want ineens durfden ze de volgende stap wel te zetten in de ontwikkeling van hun bedrijf. Dat was fijn voor de cliënten, maar ook voor het slagingspercentage van Paul zijn reïntegratietrajecten. En ook voor Sylvia, want het UWV ging in de loop van de tijd mensen rechtstreeks naar haar sturen die op psychisch vlak waren vastgelopen.

Tijdens de begeleiding van deze reïntegratiecliënten kwam regelmatig de vraag: ‘Dat werken met de paarden wat jij doet, is zó mooi; kun je mij dat ook niet leren?’. Na vraag nummer zoveel, was dat voor ons de reden om na te gaan denken over hoe zo’n opleiding er dan uit zou kunnen zien. Aangezien wij nogal praktisch en doeltreffend van aard zijn, moest ook de opleiding paardencoaching kort, krachtig, effectief en betaalbaar zijn. En voor iedereen bereikbaar qua niveau, aangezien wij geen mensen wilden uitsluiten in dit werken met de paarden. En zo zijn onze opleidingen verder opgebouwd.

Door het werken met cliënten kon Sylvia heel veel kennis, kunde en praktijkervaring opbouwen in hoe paarden reageren op mensen met een bepaalde vorm van spanning/uitstraling. Door dit te gaan doceren aan de deelnemers van onze opleidingen, kon Sylvia zich verder ontwikkelen in dit vak. Door de vaak goede en kritische vragen en opmerkingen van de studenten, ging Sylvia nadenken over hoe het dan precies zat wat de paarden lieten zien, waarom het in de ene situatie toch net anders was dan in de andere situatie en waar ‘m dat verschil in zat.

Dit kun je zien als het constant fijnslijpen van een diamant, die daardoor steeds helderder en zuiverder wordt. Tot op de dag van vandaag laat Sylvia zich nog verrassen door de manieren die paarden vinden om bij mensen iets in het bewustzijn te brengen en door spanning van hen over te nemen en zelf weer los te laten.