Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe BTW regeling voor kleine ondernemers van kracht. Deze regeling kan interessant zijn voor ondernemers die minder dan € 20.000,- omzet hebben per kalenderjaar. Met name voor startende en voor parttime ondernemers is deze regeling opgezet.

De BTW regeling voor kleine ondernemers houdt het volgende in:

–          Jouw (te verwachten) jaaromzet is minder dan € 20.000,- (ex btw).

–          Je rekent geen BTW meer op de facturen en hoeft ook niets af te dragen.

–          Je kunt geen betaalde BTW van de kosten aftrekken.

–          Je hoeft geen BTW aangifte meer te doen.

Belangrijk daarbij is wel de overweging hoe om te gaan met jouw uitgaande facturen. Je kunt het BTW gedeelte terug geven aan jouw klanten of zelf houden. Als je bijvoorbeeld nu een factuur maakt voor € 100,00 ex btw , dan is de factuur voor de klant € 100,00 plus € 21,00 btw in totaal € 121,00. Voor bedrijven is de BTW vaak niet belangrijk omdat zij deze toch wel kunnen compenseren. Voor particulieren maakt het natuurlijk wel uit.

Zeker als je verwacht op termijn boven de € 20.000,- omzet uit te komen, is het van belang om hier goed naar te kijken. Als je namelijk het BTW voordeel terug geeft aan de particuliere klant en je kunt geen gebruik meer maken van de regeling, dan worden jouw tarieven 21 % hoger of jouw verdiensten 21 % lager. Het is dan vaak slimmer om het BTW gedeelte te blijven berekenen aan de klant, ook al zit je in de regeling. Hiermee worden dan jouw verdiensten 21 % hoger gedurende de tijd dat je gebruik maakt van de regeling.

Als je plannen hebt om veel te gaan investeren waardoor het saldo BTW dat je terug kunt krijgen hoger is dan je moet betalen, dan kun je het beste wachten met jezelf aanmelden en dit pas doen nadat de investeringen gedaan zijn.

Op het moment dat je boven de € 20.000,- omzet uitkomt in één kalenderjaar, dan ben je verplicht om je af te melden voor de regeling. Op datzelfde moment moet je BTW gaan berekenen, BTW aangifte doen en BTW afdragen. Je kunt dan ook weer de betaalde BTW compenseren. Als je gebruik hebt gemaakt van de regeling en jezelf afmeldt, dan mag je drie jaar geen gebruik meer maken van deze regeling!

Meer informatie over aan- en afmelden en de specifieke regels tref je aan op de site van de belastingdienst.