Jaarlijks wordt er een extern klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in hoe onze klanten over ons denken en hoe zij onze dienstverlening ervaren. Dit is een onderdeel van ons Blik op Werk Keurmerk, samen met de jaarlijkse audit op onze resultaten.

Onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van dit onderzoek. We scoren dit jaar een zeer mooie 8.4! Vanzelfsprekend zijn wij erg blij met dit resultaat, vooral ook vanwege het feit dat wij jaarlijks heel consequent hoge resultaten behalen (een score tussen de 8 en de 9, waarbij het landelijk gemiddelde rond de 7 ligt).

In het uitgebreide rapport van het klanttevredenheidsonderzoek worden als belangrijkste complimenten genoemd onze professionaliteit en de tijd die we besteden aan iedere deelnemer. Fijn dat we dit als bevestiging terugkrijgen, want dit is voor ons inderdaad een belangrijk punt waar we het afgelopen jaar ook veel aandacht aan besteed hebben. Natuurlijk zijn er ook een aantal verbeterpunten die wij in 2018 verder zullen oppakken.

Al onze klanten en opdrachtgevers die aan dit onderzoek meegewerkt hebben, willen we graag van harte bedanken!