Regelmatig krijgen wij vragen over erkenning en certificering van de paardencoach opleidingen, en tevens over de mogelijkheden voor vergoeding van paardencoaching door zorgverzekeraars. Hierover wordt door sommige collega’s een onjuiste voorstelling van zaken gegeven die de aankomende paardencoach op het verkeerde been kan zetten.

Graag willen we hierbij een aantal zaken toelichten om de feiten van de fabels te onderscheiden.

Erkenning van de paardencoach

Het beroep van coach, en dus ook de paardencoach, is een zogenaamd vrij beroep in Nederland. Iedereen mag zich coach of paardencoach noemen, ook al heb je nog nooit een paard van dichtbij gezien. Je kunt dan ook onder die titel je eigen bedrijf starten, dat is geen enkel probleem. Als er gesproken wordt over ‘erkenning’ van een opleiding, dan is de vraag door wie of wat de opleiding wordt erkend? En dan gelijk de volgende vraag; op welke basis wordt dit erkend en wat heb je eraan?

Erkenningen worden vaak door beroepsverenigingen gedaan. Zij geven een bepaalde waarde aan de opleiding op basis van door de beroepsvereniging gehanteerde normen. Op zich hoeft dat natuurlijk niet verkeerd te zijn; je hebt enig houvast met betrekking tot de inhoud van de opleiding. Of de opleiding daarmee ‘goed’ is en datgene biedt wat jij zoekt in een opleiding, is vooral afhankelijk van de trainer. Hoe goed een opleiding ook is, de trainer geeft altijd de doorslag en maakt of breekt de opleiding.

Ook al heb je een door een beroepsvereniging erkende opleiding gedaan, dan nog moet jij jezelf de vraag stellen wat de erkenning jou persoonlijk oplevert? Je betaalt immers jaarlijks een contributie die behoorlijk hoog kan oplopen en ieder jaar weer terugkomt. Voor beroepsverenigingen is de ledencontributie vaak een verdienmodel.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Over een eventuele vergoeding door zorgverzekeraars is vaak veel onduidelijkheid. Paardencoaching als therapievorm wordt in principe niet vergoed. Om voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking te kunnen komen, moet je aan de volgende criteria voldoen:

–      Een HBO opleiding hebben afgerond op het gebied van zorg en/of therapie.

–      Een diploma psychosociale- en medische basiskennis hebben behaald.

–      Een aansluiting hebben bij een door de zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging.

Alleen als je aan voorgaande criteria voldoet, kun je in aanmerking komen voor gedeeltelijke vergoeding door een zorgverzekeraar, afhankelijk van wat je aan dienstverlening aanbiedt. Daarbij is het zo dat (paarden)coaching of therapie meestal valt onder de aanvullende verzekering die cliënten hebben afgesloten en dus slechts voor een deel of tot een maximum bedrag wordt vergoed, nadat het door de overheid verplichte eigen risico al in rekening is gebracht.

Als je bijvoorbeeld afgestudeerd Kindertherapeut (HBO) bent en voldoet aan de bovenstaande criteria, dan kun je gedeeltelijke vergoeding ontvangen voor de therapie die je geeft. Zet je hierbij paardencoaching in, dat betreft dit dus een onderdeel van jouw therapie.

Een andere mogelijkheid is dat je je als paardencoach kunt aansluiten bij een erkende (HBO) therapeut of therapeutenpraktijk, waarbij je dan onder de vleugels van de therapeut(en) een deel van het traject verzorgt met de paarden.

In principe zijn er dus geen andere mogelijkheden voor vergoeding door zorgverzekeraars dan hiervoor genoemd.

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@caprillicoaching.nl.