Berichten

Opleiding Gecertificeerd basis Paardencoach

Gecertificeerd Basis Paardencoach

Als Gecertificeerd Basis Paardencoach ontwikkel je de meest essentiële basisvaardigheden om op een goede en professionele manier paarden in te zetten voor mensen. De volgende opleidingen behoren tot dit pakket, wetende dat je alle opleidingen bij ons ook ‘los’ kunt volgen:

Pakket Gecertificeerd Basis Paardencoach
Basisopleiding Paardencoaching (Basis 1) – 5 dagen – € 1.245,00 btw vrij
Systemische Paardencoaching (Basis 2) – 4 dagen  € 995,00 btw vrij
Paardencoaching en Trauma – 4 dagen – € 995,00 btw vrij
Algemene Coaching Vaardigheden* – 8 dagen – € 1.995,00 btw vrij

Door op de links te klikken, kom je bij de inhoud van de betreffende opleiding, waar je meer gedetailleerde informatie vindt over de opleiding zelf.

Korte samenvatting
Hieronder volgt een korte samenvatting van wat je leert per opleidingsmodule:
In de Basisopleiding Paardencoaching krijg je alle basisvaardigheden mee van wat paarden kunnen laten zien in reactie op de spanning van mensen.
In de opleiding Systemische Paardencoaching gaan we een stapje verder in het systemische stuk, want paarden reageren nu eenmaal heel fijngevoelig op spanningen bij mensen die vanuit de familie-achtergrond komen.
In de opleiding Paardencoaching en Trauma zoomen we in op wat je beter wel en niet kunt doen als blijkt dat het paard reageert op spanning van de cliënt die met een groter of kleiner trauma te maken heeft.
In de opleiding Algemene Coaching Vaardigheden krijg je de essentiële vaardigheden aangereikt om een cliënt op een professionele manier te begeleiden. Deze technieken zijn ook erg handig om met iedereen uit je omgeving om te gaan.

Vrijstelling
* Voor de opleiding Algemene Coaching Vaardigheden kun je vrijstelling krijgen als je elders al een opleiding hebt gedaan op dit vlak, of als je ervaring hebt opgebouwd in het bedrijfsleven. Dan vragen we je om een checklist in te vullen en om aan te tonen dat je over voldoende vaardigheden beschikt. Daarmee kunnen we bepalen of de inhoud voldoende aansluit bij de kwaliteit die wij nastreven.

Korting en betaling
Neem je het pakket tot Gecertificeerd Basis Paardencoach inclusief de 10% korting, dan krijg je bij inschrijving een factuur van 10% aanbetaling voor het geheel aan opleidingen. De totaalsom dient voor aanvang van de eerste module betaald te zijn. Je hebt vervolgens twee jaar de tijd om de opleidingen in je eigen tempo te volgen. Iedere module bieden wij enkele keren per jaar aan.
Wil je een losse opleiding volgen, dan krijg je per opleiding een factuur. Hierbij is geen 10% korting inbegrepen.

Opleiding Gecertificeerd Kinder Paardencoach

Gecertificeerd Kinder Paardencoach

Als Gecertificeerd Kinder Paardencoach ontwikkel je naast de meest essentiële basisvaardigheden voor paardencoaching, ook speciale technieken en werkvormen om kinderen en jongeren met pony’s en paarden te begeleiden. De volgende opleidingen behoren tot dit pakket, wetende dat je alle opleidingen bij ons ook ‘los’ kunt volgen:

Pakket Gecertificeerd Kinder Paardencoach
Basisopleiding Paardencoaching (Basis 1) – 5 dagen – € 1.245,00 btw vrij
Systemische Paardencoaching (Basis 2) – 4 dagen  € 995,00 btw vrij
Paardencoaching en Trauma – 4 dagen – € 995,00 btw vrij
Algemene Coaching Vaardigheden* – 8 dagen – € 1.995,00 btw vrij
Paardencoaching voor Kinderen – 5 dagen – € 1.245,00 btw vrij

Door op de links te klikken, kom je bij de inhoud van de betreffende opleiding, waar je meer gedetailleerde informatie vindt over de opleiding zelf.

Korte samenvatting
Hieronder volgt een korte samenvatting van wat je leert per opleidingsmodule:
In de Basisopleiding Paardencoaching krijg je alle basisvaardigheden mee van wat paarden kunnen laten zien in reactie op de spanning van mensen.
In de opleiding Systemische Paardencoaching gaan we een stapje verder in het systemische stuk, want paarden reageren nu eenmaal heel fijngevoelig op spanningen bij mensen die vanuit de familie-achtergrond komen.
In de opleiding Paardencoaching en Trauma zoomen we in op wat je beter wel en niet kunt doen als blijkt dat het paard reageert op spanning van de cliënt die met een groter of kleiner trauma te maken heeft.
In de opleiding Algemene Coaching Vaardigheden krijg je de essentiële vaardigheden aangereikt om een cliënt op een professionele manier te begeleiden. Deze technieken zijn ook erg handig om met iedereen uit je omgeving om te gaan.
In de opleiding Paardencoaching voor Kinderen krijg je diverse technieken en werkvormen aangereikt die je in combinatie met de pony’s en paarden heel goed voor kinderen en jongeren kunt inzetten. Voor volwassenen en teams werken deze vormen overigens ook heel goed!

Vrijstelling
* Voor de opleiding Algemene Coaching Vaardigheden kun je vrijstelling krijgen als je elders al een opleiding hebt gedaan op dit vlak, of als je ervaring hebt opgebouwd in het bedrijfsleven. Dan vragen we je om een checklist in te vullen en om aan te tonen dat je over voldoende vaardigheden beschikt. Daarmee kunnen we bepalen of de inhoud voldoende aansluit bij de kwaliteit die wij nastreven.

Korting en betaling
Neem je het pakket tot Gecertificeerd Kinder Paardencoach inclusief de 10% korting, dan krijg je bij inschrijving een factuur van 10% aanbetaling voor het geheel aan opleidingen. De totaalsom dient voor aanvang van de eerste module betaald te zijn. Je hebt vervolgens twee jaar de tijd om de opleidingen in je eigen tempo te volgen. Iedere module bieden wij enkele keren per jaar aan.
Wil je een losse opleiding volgen, dan krijg je per opleiding een factuur. Hierbij is geen 10% korting inbegrepen.

Gecertificeerd Systemisch Paardencoach

Gecertificeerd Systemisch Paardencoach

Als Gecertificeerd Systemisch Paardencoach ontwikkel je naast de meest essentiële basisvaardigheden voor paardencoaching, ook je kennis en kunde van het systemisch werk, ook wel familie-opstellingen genoemd. De volgende opleidingen behoren tot dit pakket, wetende dat je alle opleidingen bij ons ook ‘los’ kunt volgen:

Pakket Gecertificeerd Systemisch Paardencoach
Basisopleiding Paardencoaching (Basis 1) – 5 dagen – € 1.245,00 btw vrij
Systemische Paardencoaching (Basis 2) – 4 dagen  € 995,00 btw vrij
Paardencoaching en Trauma – 4 dagen – € 995,00 btw vrij
Algemene Coaching Vaardigheden* – 8 dagen – € 1.995,00 btw vrij
Systemisch Coachen – 8 dagen – € 1.995,00 btw vrij

Door op de links te klikken, kom je bij de inhoud van de betreffende opleiding, waar je meer gedetailleerde informatie vindt over de opleiding zelf.

Korte samenvatting
Hieronder volgt een korte samenvatting van wat je leert per opleidingsmodule:
In de Basisopleiding Paardencoaching krijg je alle basisvaardigheden mee van wat paarden kunnen laten zien in reactie op de spanning van mensen.
In de opleiding Systemische Paardencoaching gaan we een stapje verder in het systemische stuk, want paarden reageren nu eenmaal heel fijngevoelig op spanningen bij mensen die vanuit de familie-achtergrond komen.
In de opleiding Paardencoaching en Trauma zoomen we in op wat je beter wel en niet kunt doen als blijkt dat het paard reageert op spanning van de cliënt die met een groter of kleiner trauma te maken heeft.
In de opleiding Algemene Coaching Vaardigheden krijg je de essentiële vaardigheden aangereikt om een cliënt op een professionele manier te begeleiden. Deze technieken zijn ook erg handig om met iedereen uit je omgeving om te gaan.
In de opleiding Systemisch Coachen doe je kennis en kunde op van systemisch werk, oftewel spanning die voortkomt uit familie-invloeden en -achtergronden en die van invloed zijn op de ontwikkeling van ieder kind tot volwassene.

Vrijstelling
* Voor de opleiding Algemene Coaching Vaardigheden kun je vrijstelling krijgen als je elders al een opleiding hebt gedaan op dit vlak, of als je ervaring hebt opgebouwd in het bedrijfsleven. Dan vragen we je om een checklist in te vullen en om aan te tonen dat je over voldoende vaardigheden beschikt. Daarmee kunnen we bepalen of de inhoud voldoende aansluit bij de kwaliteit die wij nastreven.

Korting en betaling
Neem je het pakket tot Gecertificeerd Systemisch Paardencoach inclusief de 10% korting, dan krijg je bij inschrijving een factuur van 10% aanbetaling voor het geheel aan opleidingen. De totaalsom dient voor aanvang van de eerste module betaald te zijn. Je hebt vervolgens twee jaar de tijd om de opleidingen in je eigen tempo te volgen. Iedere module bieden wij enkele keren per jaar aan.
Wil je een losse opleiding volgen, dan krijg je per opleiding een factuur. Hierbij is geen 10% korting inbegrepen.

Gecertificeerd Paardencoach

Nadere toelichting op opleiding(en) tot Gecertificeerd Paardencoach

Via de mail krijgen wij regelmatig vragen om een nadere toelichting te geven op de diverse certificeringen waarover wij spreken. Blijkbaar is er onduidelijkheid over de certificering tot ‘Gecertificeerd Paardencoach’ en onze certificering als ‘Dienstverlener’.

De Gecertificeerde Paardencoach (Basis-, Systemisch- of Kinder-) is een initiatief van Caprilli Coaching & Training. Doel is om de kwaliteit van onze Caprilli Coaches te vergroten en naar buiten toe (lees: aan (potentiële) opdrachtgevers) de gewenste kwaliteit, professionaliteit en ervaring te kunnen bieden. Om Gecertificeerd Paardencoach te kunnen worden, stellen wij een aantal voorwaarden voor wat betreft opleiding en ervaring, maar ook op het gebied van locatie, kwaliteitsmanagement, privacy, procesbeheersing, verzekering, etc. De gecertificeerde Paardencoach kan dus gezien worden als voorloper op een Keurmerk voor Paardencoaches. De onderaannemers waarnaar wij momenteel op zoek zijn, dienen ook te voldoen aan deze voorwaarden.

Daarnaast zijn wij dienstverlener en zijn als reïntegratiebureau en opleidingsinstituut gecertificeerd bij het Blik op Werk Keurmerk, CRKBO en UWV. Het Blik op Werk Keurmerk is een keurmerk gericht op vooral reïntegratiebedrijven en wordt door het UWV verplicht gesteld aan hun leveranciers van deze diensten. Onze opleidingen worden voor wat betreft het klanttevredenheidsonderzoek ook meegenomen in dit keurmerk.

Het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) checkt inhoudelijk of onze opleidingen aan de kwaliteitseisen voldoen en heeft daarnaast als belangrijk voordeel voor onze cursisten dat de opleidingen BTW vrij gefactureerd kunnen worden.

Het UWV heeft ons, naast reïntegratiebureau, ook als opleidingsinstituut erkend zodat uitkeringsgerechtigden bij ons opleidingen kunnen volgen, die dan door het UWV vergoed worden. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten en UWV steeds meer gaan samenwerken en sindsdien is het ook mogelijk om (een) opleiding(en) bij ons vergoed te krijgen als je valt onder de Participatiewet (via de gemeente).

Ten slotte; deelnemers aan onze opleidingen krijgen altijd een ‘certificaat van deelname’ aan het einde van iedere opleiding uitgereikt. Dit certificaat is dus niet voor ‘Gecertificeerd Paardencoach’, aangezien daaraan de bovenstaande extra eisen worden gesteld.

Mocht je na deze uitleg nog vragen hebben, aarzel dan niet en mail ons op info@caprillicoaching.nl!