De eerste themadag ‘Hersenen en Paardencoaching’ is afgelopen december met veel succes voor het eerst gegeven door Annet Lekkerkerker van Koeching.

De themadag Hersenen en Paardencoaching zat vol met deelnemers die meer wilden leren over de werking van onze hersenen en hoe dit samenwerkt met de energie in ons lichaam. Daarbij zal het geen verrassing meer zijn dat de paarden daar feilloos op reageren. Na een ochtend met theorie is de groep na de lunch de bak in gegaan om te kijken en vooral te ervaren hoe de paarden reageren op wat er in onze hersenen gebeurt en welke impact dit heeft op ons lichaam. Zoals bijna gebruikelijk waren de ervaringen met de paarden weer zeer bijzonder en aanvullend op de theorie. De deelnemers waren dan ook uitermate blij met deze dag en wat dit hun gebracht heeft.

Dit voorjaar gaan we deze themadag op 5 juni wederom organiseren met Annet als trainer. De feedback die wij gekregen hebben en ook na de dag van 5 juni gaan krijgen, wordt gebruikt om een mogelijk vervolg en verdieping hierop te maken.