Onderzoek naar welzijn van coach- en therapiepaarden

Eind 2021 is er een langlopend project gestart met als doel het welzijn van coach- en therapiepaarden/pony’s te onderzoeken. Dit project is opgezet door Aeres Hogeschool in Dronten en staat onder leiding van Kathalijne Visser. Het projectteam bestaat enerzijds uit mensen van Aeres en HAS Hogeschool, en anderzijds uit bedrijven/deelnemers die paarden en pony’s inzetten ten behoeve van therapie- en coachdoeleinden. Caprilli Coaching & Training is één van de deelnemers aan dit belangrijke onderzoek, naast andere collega-aanbieders en maneges voor gehandicapten paardrijden.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het verzamelen van veel data voor de opzet van het onderzoek. Daarnaast zijn er heel veel gedragingen van paarden vastgelegd op video om te kunnen gebruiken bij het daadwerkelijke onderzoek.

Voor het onderzoek zijn wij nog op zoek naar deelnemers die hieraan een bijdrage willen leveren. Het gaat daarbij om het structureel en gecontroleerd vastleggen van diverse gedragingen van de paarden en pony’s tijdens coachsessies. Dit vastleggen wordt gedaan in een speciaal hiervoor ontwikkelde app. Om dit op een uniforme wijze te kunnen doen, worden deelnemers gedurende één dag getraind bij Aeres in Dronten in het herkennen van stresssignalen bij paarden en deze vervolgens vast te leggen.

Als deelnemer is het van belang dat je met één of meer vaste paarden/pony’s werkt, dat je de trainingsdag kunt bijwonen en dat je gedurende de meetperiode voldoende tijd en sessies hebt om een goed beeld te verkrijgen.

Via bijgaande link kun je de informatiefolder downloaden waarin alles precies staat uitgelegd en ook hoe jij je kunt aanmelden.

Deelnemen aan dit onderzoek is van groot belang voor het welzijn van de dieren, maar ook voor onze branche in z’n geheel. Hierbij geldt dat deelname vrijwillig is, maar niet vrijblijvend.