Eind 2016 is het klanttevredenheidsonderzoek weer afgenomen bij onze klanten en hiervan hebben we afgelopen week de resultaten ontvangen. Superblij en tevreden zijn we met een dikke 8 voor onze totale dienstverlening! De feedback van onze klanten die bij dit onderzoek gegeven wordt en daar waar het om verbeterpunten gaat, is voor ons aanleiding om concrete acties uit te zetten.

Met de drukte rondom de verhuizing van afgelopen jaar en het inrichten en verbouwen van de locatie, zijn een aantal punten te lang blijven liggen. Als voorbeeld noemen we het ‘Gecertificeerd Paardencoachschap’ en daarmee samenhangende het onderaannemerschap. Daar gaan we vanaf nu meer duidelijkheid en structuur in aanbrengen en de mensen die hierin interesse hebben getoond ook van op de hoogte brengen. Excuus van onze kant dat dit langer heeft geduurd dan we van tevoren gehoopt en verwacht hadden. Een duidelijk voorbeeld van iets te veel hooi op onze vork!

De meeste verbeterpunten hebben te maken met de snelheid van reageren, contact krijgen en de acties die van onze kant werden verwacht. De komende weken en maanden gaan jullie merken dat we hierin verbeteringen hebben aangebracht, zeker nu we meer tijd hebben doordat de grootste klussen achter de rug zijn.

Een ander belangrijk verbeterpunt uit het klanttevredenheidsonderzoek had betrekking op onze voormalige locatie in Stoutenburg. Hoewel wij daar de afgelopen jaren prima hebben kunnen werken, kon het er nogal eens druk zijn met de nodige geluidsoverlast. Deze onrust is herhaaldelijk genoemd als een punt van aandacht. Nu we op onze eigen locatie werken, is dit punt al opgelost!

Hoewel we de verbeterpunten zeker ter harte nemen, zijn we zeer tevreden, blij en trots op het mooie rapportcijfer dat wij hebben gekregen van jullie, onze klanten!