Bij het inhalen van een gemiste opleidingsdag waren wij altijd zeer flexibel. Wanneer het paste binnen een groep kon er altijd wel iemand inhalen. Daarbij hadden wij wel de norm van maximaal 1 inhaler per dag.

Met de maatregelen rondom de Corona uitbraak hebben wij de maximale groepsgrootte moeten terugbrengen naar maximaal 8 deelnemers per groep. Dit heeft natuurlijk te maken met het 1,5 meter afstand houden. Hierdoor zitten de opleidingsgroepen sneller vol en is er geen ruimte meer voor nog een extra deelnemer.

Voor zolang de Corona maatregelen gelden, en dan met name de 1,5 meter afstandsregel,  kan er geen gemiste opleidingsdag meer ingehaald worden. Wellicht dat in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer een deelnemer uitvalt, er toch ruimte ontstaat en we een uitzondering op de regel kunnen maken. Daarnaast gaan we voor nieuwe opleidingen bekijken hoe we hier in de post-Corona tijd mee om kunnen en willen gaan.