Op 11 maart zijn wij gestart met de zogenaamde ‘Doe het alsjeblieft eens voor dag’. Het doel van deze dag is om paardencoaches hun vaardigheden, kennis en kunde te laten demonstreren.

Zoals wellicht bekend is, streven wij naar een landelijk dekkend netwerk aan paardencoaches die ons kunnen helpen bij het uitvoeren van opdrachten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om trajecten via het UWV, maar dit kunnen ook werkzaamheden voor andere opdrachtgevers zijn. Om kwaliteit te kunnen garanderen aan onze opdrachtgevers, hebben wij een aantal kwaliteitscriteria geformuleerd waaraan de onderaannemer moet voldoen. Deze criteria zijn verwoord in het handboek Gecertificeerd Paardencoach. Deze criteria zeggen echter nog te weinig over de kwaliteit van de paardencoach zelf.

Om een goed beeld te krijgen van de potentiële onderaannemer, hebben wij de ‘Doe het alsjeblieft eens voor dag’ in het leven geroepen. Op deze dag krijgen paardencoaches die aangegeven hebben in aanmerking te willen komen voor het onderaannemerschap, de kans om te laten zien wat ze kunnen. Met maximaal 4 paardencoaches per keer gaan we aan de slag om gastcliënten een sessie paardencoaching te geven. Iedere paardencoach neemt een gastcliënt mee, die vervolgens wordt begeleid door een collega paardencoach.

Na enkele dagen krijgt iedere paardencoach feedback op zijn/haar gegeven sessie. Hierbij wordt aangegeven of wij voldoende basis zien om als onderaannemer voor ons aan de slag te gaan. Waar nodig geven wij nog verdere ontwikkelpunten aan.

De eerst volgende ‘Doe het alsjeblieft eens voor dag’ is op woensdag 5 april a.s.

Inschrijving voor één van deze data kan alleen op onze uitnodiging. Er zijn aan deze dag geen kosten verbonden.