Op 9 december 2015 is het contract Sociale Activering met het UWV getekendConract Sociale Activering door Sylvia Bosveld van Caprilli Coaching & Training. Dit contract is afgesloten voor de regio Midden en zuid Gelderland, voor de regio Utrecht en Flevoland had Caprilli Coaching & Training al langer een contract Sociale Activering.

Met het afsluiten van dit contract kan Caprilli Coaching & Training aan de slag voor hoofdzakelijk de doelgroep van mensen die zichzelf beschadigen. Veelal zitten mensen (jong volwassenen) die zichzelf beschadiging in een uitkeringssituatie wat vaak in de vorm van Wajong is. Hoewel wij ons specifiek richten op mensen die zichzelf beschadigen kunnen natuurlijk ook andere cliënten die een Wajong, WIA of WAO uitkering hebben gebruikmaken van onze dienstverlening Sociale Activering.

De directe aanleiding van dit initiatief van Caprilli Coaching & Training is de medewerking die verleent is aan de documentaire Beschadigd die begin 2015 is uitgezonden bij de NCRV. Vanuit de contacten die wij hiermee hebben opgebouwd met mensen die zichzelf beschadigen, de LSZ (landelijke stichting zelfbeschadiging) en de documentaire maakster Jessica Villerius kwam de behoefte naar voren om meer voor deze doelgroep te doen.

De doelstelling van Caprilli Coaching & Training is om uiteindelijk landelijk onze programma voor mensen die zichzelf beschadigen te kunnen aanbieden met behulp van door Caprilli Coaching & training opgeleide coaches.