Gezien de ontwikkelingen in de markt en de roep om professionaliteit in dit relatief nieuwe vak, is het noodzakelijk om de professionele paardencoach zich te kunnen laten onderscheiden van collega’s die de opleidingen alleen voor zichzelf en/of voor de band met hun paard doen. Zodoende zijn wij bezig om een examen voor de Gecertificeerd Paardencoach te ontwikkelen, waarbij bij goed gevolg een diploma afgegeven wordt. Dit diploma kan bijvoorbeeld nodig zijn om te kunnen inschrijven bij een beroepsvereniging of om ervaringspunten te verkrijgen bij andere erkennende instanties (zoals bijvoorbeeld Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)).

Deelname aan het examen is alleen mogelijk voor mensen die al Gecertificeerd Paardencoach zijn. Dit houdt in dat ze tenminste de volgende drie opleidingen hebben gevolgd als het gaat om Gecertificeerd Basis Paardencoach:

Basisopleiding Paardencoaching

Basisopleiding 2 – Systemische Paardencoaching

Algemene Coaching (of vrijstelling)

Voor Gecertificeerd Kinder Paardencoach heb je nog de aanvullende opleiding Paardencoaching voor Kinderen nodig.

Voor Gecertificeerd Systemisch Paardencoach hebben we vooralsnog geen examen in het verschiet liggen. Natuurlijk kunnen de coaches die voldoen aan de vereisten voor Systemisch Paardencoach wel het examen voor de Gecertificeerd Basis en/of Kinder Paardencoach afleggen.

In totaal omvat de opleiding tot Gecertificeerd Basis Paardencoach dan 17, of in geval van Kinder Paardencoach, 22 trainingsdagen. Alleen deze basis aan opleidingen geeft in onze ogen voldoende draagvlak om de kennis, kunde en ervaring te toetsen door middel van een examen.

Het examen wordt een combinatie van een theorie- en een praktijkgedeelte, gecombineerd met het beschrijven van een sessie paardencoaching en een reflectieverslag hierover. De examendagen zullen met enige regelmaat in het jaar georganiseerd worden en vinden plaats op onze locatie in Barneveld.

Iedereen die Gecertificeerd Paardencoach is krijgt hier bericht over, ook gaan we dit natuurlijk op onze website vermelden en ontvang je informatie via de nieuwsbrief. De eerste examendag gaat nog voor de zomer gepland worden.