Arie Visser – PTSS

Mijn ervaring met Caprilli en hun paarden heeft mij veel gebracht. Het heeft gezorgd voor rust in mijn ptss en het beter handelen van mijn gedrag. Het uitwisselen van een bepaalde energie tussen het paard en mij als persoon, daar reageer ik goed op. Het paard wil rust en spanningsvrij zijn, dan kan het weer doen wat zij/hij wil. En ik wil dat ook. De paardencoach leest als het ware het spiegelen van het paard en kijkt dan ook naar de persoon om wie het gaat. Door op een bepaalde manier te vragen naar mijn leven, onder andere voor wat betreft de ptss, kwam ik vaak tot verrassende inzichten en gedachten. Dat doen ze bij Caprilli heel goed. De paarden zijn met zorg uitgekozen en reageren goed op de persoon in de bak. Je merkt dat de paarden het fijn vinden wat ze doen en de angst wegnemen bij mensen door ze voorzichtig te benaderen.

Als Libanon veteraan ben ik via de BNMO / De Basis en Defensie in aanraking gekomen met Caprilli om rust te vinden met mijn ptss. Ik kan zeggen dat het op een goed moment in mijn leven kwam. Door de vragen en reacties van Sylvia bij het spiegelen van het paard, kreeg ik weer zin om anders tegen het leven aan te kijken en om acties buiten de deur te ondernemen. Mijn spanning was op bepaalde momenten weg, zodat er ruimte gecreëerd kon worden voor andere gedachtes. Ik ben meer gaan doen, ging meer naar buiten, liet ook meer van mij horen. Kortom ik ben er zeer tevreden mee!

Arie Visser, Libanon Veteraan