Berichten

Outplacement

Outplacement

Bij Outplacement begeleiden wij werknemers naar een werkplek buiten het bedrijf, vaak in verband met een re-organisatie. Van belang hierbij is dat er eerst ruimte is voor rouwverwerking over verlies van de baan (en bestaansrecht), waarna gekeken kan worden naar nieuwe mogelijkheden. Dit traject wordt altijd op maat gemaakt, waarbij zowel de belangen van de werkgever, als ook van de werknemer, in het oog gehouden worden. Lees meer