Berichten

Vervolg Documentaire “Beschadigd”

De documentaire “Beschadigd” van Jessica Villerius, die in februari 2015 door de NCRV is uitgezonden, krijgt via Caprilli Coaching & Training een vervolg.

Wij hebben aan deze documentaire meegewerkt door aan ‘Kirsten’ een sessie paardencoaching te geven. Hierna ontvingen wij veel positieve reacties over wat paarden voor mensen kunnen betekenen. Wij hebben hier een vervolg aan gegeven door met Kirsten en enkele lotgenoten in overleg te gaan. De vraag was ‘Wat hebben jullie nodig om te voorkomen dat jullie jezelf beschadigen en hoe kunnen jullie weer op een goede manier deel uitmaken van de maatschappij?”

Het blijkt dat veel jongeren (volgens onderzoek tussen de 20 en 25 procent!) een hoge psychische druk ervaren, waardoor ze een uitweg zoeken om van die druk af te komen. Zelfbeschadiging levert voor even een oplossing, maar voor de lange termijn zeker niet. De traditionele zorg via psychologen, psychiaters, therapieën en medicijnen levert niet de gewenste resultaten op. Als deze jonge mensen vanwege hun grote afstand tot de maatschappij en arbeidsmarkt niet kunnen werken of studeren, vallen zij vaak onder een uitkering bij het UWV of de Gemeente.

Aangezien wij al een re-integratiebureau zijn voor het UWV, hebben we bij onze contractmanager aangekaart of wij deze kwetsbare doelgroep kunnen begeleiden door middel van het inzetten van paardencoaching. Dit verzoek is positief ontvangen, mede naar aanleiding van de goede resultaten die wij de afgelopen jaren al geboekt hebben. Binnen alle trajecten die wij uitvoeren, zetten we namelijk paardencoaching in. Wij boden al trajecten ‘Sociale Activering’ aan voor de regio Utrecht & Flevoland en hebben dit nu kunnen uitbreiden naar de regio Gelderland & Noord Brabant. Bij goede resultaten staat het UWV er voor open om dit gebied nog meer te gaan uitbreiden, zodat straks de trajecten met behulp van paardencoaching landelijk aangeboden kunnen worden.

In samenwerking met de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ) gaan we kenbaarheid geven aan de mogelijkheden van een traject Sociale Activering voor onder andere mensen die aan zelfbeschadiging doen. Daarbij vergroten we op verzoek van het UWV deze doelgroep naar ‘mensen die te maken hebben met trauma’s’ en daardoor een afstand ervaren tot de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hierbij gaan wij ook onze eigen Caprilli Coaches inzetten om mee te werken in dit grote project. Wordt vervolgd!