Caprilli Coaching & Training praat mee over welzijn van therapiedieren!

Woensdag 27 november 2019 waren wij uitgenodigd door de Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA) om deel te nemen aan een rondetafelbespreking over het welzijn van therapiedieren.

Het RDA heeft van de minister van Landbouw opdracht gekregen om een verkennend onderzoek te doen naar het welzijn van therapiedieren en hoe dit te kunnen borgen. Hiervoor heeft de RDA verschillende organisaties en bedrijven uitgenodigd die op één of andere manier betrokken zijn bij het inzetten van dieren ten behoeve van mensen. Naast veel organisaties die met honden werken, waren er onder andere ook vertegenwoordigers vanuit de universiteit, Hogeschool Aeres, zorgboerderijen en centra voor aangepast paardrijden. Op het gebied van paardencoaching was Caprilli de enige vertegenwoordiger om de belangen van de paarden en de coaches te behartigen.

Zoals te verwachten valt, is er heel veel gezegd en benoemd op het gebied van welzijn van therapiedieren en hoe dit verder geprofessionaliseerd kan worden, zonder dat dit een enorme papieren tijger gaat worden die iedereen op kosten jaagt en waar de dieren zelf te weinig baat bij hebben.

De RDA gaat van de belangrijkste conclusies van het gesprek verslaglegging uitbrengen aan de minister met daarin de voorgestelde vervolgstappen. Deze stappen gaan dan in een werkgroep verder uitgewerkt worden. In deze werkgroep zitten verschillende disciplines die ook bij de rondetafelbespreking aanwezig waren. Paul Tonino van Caprilli Coaching heeft zich hiervoor aangemeld om mee te werken en te denken over dit belangrijke onderwerp.

Vanzelfsprekend worden jullie op de hoogte gehouden van de voortgang en vooral over belangrijke ontwikkelingen op dit gebied.