Waarom kiezen voor Caprilli Coaching & Training?

Op de open dagen die wij regelmatig organiseren, krijgen we vaak de vraag: “Waarin ligt jullie onderscheidend vermogen ten opzichte van de collega-opleiders paardencoaching?”

Nu weten wij natuurlijk niet precies hoe onze collega-opleiders hun opleidingen vormgeven, maar uitgaande van onze eigen kracht, kunnen we daarop het volgende zeggen:

Praktiserend

Wij zijn praktiserend. Dat wil zeggen dat we met ons reïntegratiebureau gespecialiseerd in paardencoaching, met onze voeten in de klei staan. Dagelijks ontvangen wij cliënten met vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zowel psychisch als lichamelijk) die met behulp van de paardencoaching weer goed in balans komen, zodat ze weer een actieve rol kunnen hebben in de maatschappij of op de arbeidsmarkt.

Vaak zijn dit cliënten die al jarenlange begeleiding hebben gehad van een -peut, -loog, of -goog, al dan niet in combinatie met medicijnen, maar die nog steeds met klachten lopen. Wij kijken niet naar de diagnoses die iemand in de loop der jaren heeft gekregen. Met als belangrijkste reden: daar kijkt het paard ook niet naar. Het paard reageert op iemands spanning en is erbij gebaat dat deze tweebenige kuddegenoot gaat ontspannen. En daar zal het paard alles voor doen. Wij volgen daarin simpelweg het paard en helpen mensen zo om meer ontspannen te raken en daardoor meer in balans te komen. En dat werkt goed, want de afgelopen jaren hadden we voor UWV-cliënten een slagingspercentage van 100%!

Doordat wij praktiserend zijn met echte cliënten, zowel via het UWV, Gemeenten, De Basis/BNMO (geüniformeerden met trauma en ptss), bedrijven, organisaties en particulieren, leren we veel van wat paarden aan reacties geven op de spanning die deze mensen bij zich dragen. De kennis, kunde en ervaring die wij hiermee opdoen, zetten we in in de opleidingen die we geven. Anderzijds leren we heel veel van de gerichte en kritische vragen die onze cursisten aan ons stellen, waarbij we ook van gedachten kunnen wisselen over wat er bij hen aan inzichten komt en wat het voor hen betekent hoe het paard op hun energie reageert. Dit geeft nog weer meer kennis, kunde en ervaring, die we dan opnieuw inzetten voor onze cliënten.

Kortom, doordat we constant aan het fijnslijpen zijn van wat een paard laat zien in reactie op een persoon, kunnen we heel snel en ‘spot-on’ de vinger op de zere plek leggen van hoe het paard reageert op spanning bij mensen.

Losse modulen

Wij bieden onze opleidingen aan in losse modulen. De belangrijkste reden die we hiervoor hebben, is dat dit de vraag was van onze cliënten en waar we naar geluisterd hebben. Toen we een jaar of 9 geleden begonnen met de eerste versie van onze opleiding paardencoaching, gaven cursisten soms aan dat ze al voldoende ervaring hadden op het vlak van coaching, doordat ze al een opleiding coaching gevolgd hadden en/of omdat ze meerjarige ervaring hadden als manager/coach in het bedrijfsleven. Zou je dan een opleiding paardencoaching volgen waarin de stof dubbel aangereikt wordt, dan is dit zonde van de tijd en kosten. Door losse modulen aan te bieden, is iedere cursist vrij om te kiezen aan welke module hij/zij behoefte heeft.

In de loop van de tijd merkten wij aan bewegingen in de markt dat er vraag kwam naar een bepaald opleidingsniveau, waardoor er als het ware een soort minimum basis gevraagd werd om daarmee zelfverzekerder voor de dag te kunnen komen naar opdrachtgevers. Daarbij hebben we gekeken naar wat wij vinden dat een paardencoach minimaal in de rugzak moet hebben qua opleiding en ook naar wat paarden zoal kunnen laten zien in reacties op een persoon.

Daarom hebben wij het ‘Gecertificeerd Paardencoachschap’ ontwikkeld. Dit betreft enerzijds het opleidingsniveau dat een paardencoach minimaal moet hebben, maar anderzijds ook zaken als ondernemerschap, locatie, administratie, paardenwelzijn, etc. Hiervoor hebben wij de website www.gecertificeerdpaardencoach.nl in het leven geroepen. Deze staat al online, maar moet nog gevuld worden met de paardencoaches die inmiddels aan de vereisten voldoen.

Onze Caprilli Coaches kunnen op deze website komen zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. De kosten die wij hiervoor vragen, zijn € 0,00. Dit zien we echt als service aan onze cursisten om een professionele uitstraling naar buiten te geven voor (toekomstige) opdrachtgevers. Wellicht dat in de toekomst deze website ook beschikbaar komt voor paardencoaches die elders hun opleiding hebben gevolgd.

Gastpaarden

Wij vinden het een feest als cursisten een eigen paard, pony of ezel willen meenemen naar een opleidingsdag. Dit zorgt voor nog meer diversiteit in paarden en helpt mee om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen met hoe ieder willekeurig paard ingezet kan worden voor deze manier van paardencoaching. Natuurlijk hebben we met onze eigen paarden ook voldoende aanbod, maar door regelmatig met ‘vreemde’ paarden te werken, blijven we zelf ook scherp op de finesses van het vak. Heel grappig is het ook om van de paardeneigenaren terug te horen: “Gelukkig, mijn paard doet het óók! En jeetje, wat is mijn paard gevoelig!”.