Onderzoek Aeres hartslagmetingen

Samen met de Aeres Hogeschool in Dronten zijn bij Caprilli in de periode november – december 2019 hartslagmetingen gedaan bij zowel paard als cliënt gedurende sessies paardencoaching. Doel hiervan was om te kijken wat de mogelijkheden zijn om grootschaliger onderzoek te doen naar coherentie tussen de hartslag van paard en mens tijdens een sessie paardencoaching. Het onderzoek werd uitgevoerd door studenten Coline Bourgin, Benita Mattes en Saskia Todte van de opleiding International Equine Business Management. Graag willen we hierbij de deelnemers aan de Basisopleiding 2 – Systemische Paardencoaching, november – december 2019, die meegewerkt hebben aan dit onderzoek hartelijk bedanken.

Waar we eerder aangaven om het verslag te kunnen delen met geïnteresseerden, is ons later door Aeres verzocht om dit niet te doen, aangezien het makkelijk een eigen leven kan gaan leiden. We gebruiken dit onderzoek als mooie eerste basis om verdere onderzoeken te gaan uitvoeren. Wel geven we hierbij de conclusies die uit het onderzoek naar voren kwamen en voor ons belangrijk zijn voor vervolgonderzoek.

Het was een mooie kennismaking voor ons met het doen van praktijkonderzoek. Er komt nogal wat bij kijken! Ten eerste de meetapparatuur; dat moet allemaal heel erg precies omgedaan worden bij zowel mens als paard, er moeten rustmetingen gedaan worden, en af en toe haperde dat een beetje. Dat was wel jammer, want uiteindelijk is het aantal metingen dat gedaan is aan de lage kant en zijn 3 van de 9 metingen niet betrouwbaar, vermoedelijk omdat de meetapparatuur op dat moment niet goed werkte.

Een reden hiervoor kan zijn dat de wintervacht van het paard waarmee op dat moment gewerkt werd, te dik was om de geleiding van de hartslag goed door te geven. Bij metingen in de zomerperiode zou dit probleem er niet moeten zijn. Aeres Hogeschool heeft nu ook andere apparatuur voor hartslagmetingen aangeschaft waarmee het een volgende keer in elk geval beter zal gaan.

Daarnaast hebben we gemerkt dat er veel factoren een rol kunnen hebben op hoe het paard in de sessie reageert. Buiten de reactie die we van het paard verwachten op de mens, is de reactie van het paard nog van veel meer dingen afhankelijk. Bijvoorbeeld of je een paard inzet dat gewend is aan de locatie of een paard dat niet ‘thuis’ is op de locatie (gastpaard). Ook de aanwezigheid van de andere mensen in de bak en van de paardencoach die de sessie leidt, kan van invloed zijn op de reactie van het paard dat ingezet wordt in de sessie.

Deze en andere zaken moeten in de toekomst meer gestandaardiseerd worden om het effect van deze factoren zoveel als mogelijk weg te nemen en meer puur de reactie van het paard op de mens en andersom te zien.

Om ook tijdens de paardencoachsessie meer grip te kunnen krijgen op wat er speelt, is het belangrijk om sessies in de toekomst te filmen, zodat bepaalde fasen apart geanalyseerd kunnen worden.

Het resultaat van de hartslagmetingen tijdens dit verkennende onderzoek was heel uiteenlopend. Van de 6 combinaties (paard en mens) waarvan de hartslag verder is geanalyseerd, bleek dat het paard tijdens de coachsessie een gemiddelde hartslag van 68 slagen per minuut had en de mens een gemiddelde hartslag van 86 slagen per minuut. Er was wel een hele grote variatie binnen en tussen de sessies. Zo waren er mensen waarbij de hartslag schommelde tussen de 83 en 125 en ook mensen waarbij de hartslag schommelde tussen de 80 en 94. Bij 2 combinaties paard en mens leek het alsof er een samenhang was tussen de hartslag van paard en mens. Bij de ene combinatie was deze samenhang tegengesteld (dus als hartslag van paard omhoog ging, ging de hartslag van mens naar beneden) en bij de andere combinatie ging de hartslag verandering juist dezelfde kant op (beiden naar beneden of beiden omhoog).

Het resultaat van deze metingen was, zoals dat in het onderzoek heet, nog niet significant, dus we kunnen er nog geen conclusies aan verbinden. Wel leuk om alvast te gaan nadenken wat het zou kunnen betekenen als de hartslag van paard en mens samen naar boven en naar beneden gaan of als ze juist tegengesteld bewegen!

In samenwerking met de Aeres Hogeschool hebben we de intentie uitgesproken om vervolg te geven aan deze onderzoeken. Kathalijne Visser, Mireille van Damme–Mineur en Henka Rooze–Veenstra zijn de docenten en enthousiastelingen van Aeres die de onderzoeken op het vlak van paardencoaching een warm hart toedragen. Na de eerste ervaringen bij dit onderzoek weten we waar de belangrijkste verbeterpunten zitten en daar gaan we dan ook naartoe werken.

Als er straks meer inzicht is in wat er feitelijk gebeurt tijdens een sessie paardencoaching, geeft dit de coach meer tools in handen om ook op basis van hartslagveranderingen bij paard en cliënt de coachsessie verder in te richten.

Wordt zeker vervolgd…