Gedragscode

Als lid van het NRTO onderschrijven wij en handelen conform de gedragscode zoals door het NRTO is opgesteld. Deze gedragscode gaat in op de volgende beginselen:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel

Deze 5 beginselen zijn nadere uitgewerkt in het document NRTO-gedragscode. Dit document is hier te downloaden.