Algemene Voorwaarden

Belangrijkste Algemene Voorwaarden Caprilli Coaching & Training

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op al onze opleidingen, trainingen, workshops, coaching en algehele dienstverlening, tenzij anders vermeld. Specifiek voor consumenten hanteren wij de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door het NRTO in samenwerking met de consumentenbond.  Download hier de Algemene voorwaarden voor consumenten in PDF format.

  • De persoonlijke processen van de deelnemers die zich gedurende de opleiding, training, workshop, coaching, etc. afspelen, zijn privé. Er wordt van de deelnemers, of eventuele andere betrokkenen, verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen vrij om over zijn of haar eigen processen en ervaringen te praten.
  • De trainers zijn ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid.
  • Voor deelname aan een opleiding, training, workshop, coaching wordt een factuur toegestuurd. Voor de meerdaagse opleidingen wordt 10% van de kosten aan inschrijfgeld gevraagd. Onze opleidingen vallen onder het kort beroepsonderwijs en kunnen daarom btw-vrij gefactureerd worden. Voor de trainingen, workshops en coaching geldt dat wij btw-plichtig zijn, waarbij het actuele btw-tarief in rekening wordt gebracht. De kosten voor deze trainingen, workshops en coaching dienen in één bedrag betaald te worden en uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang betaald te zijn.
  • Een deelnemer aan een opleiding is definitief ingeschreven op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier door Caprilli Coaching & Training is ontvangen. Na ontvangst van de factuur dient het inschrijfgeld binnen 14 kalenderdagen op onze rekening te zijn bijgeschreven. De totaalsom dient uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag te zijn voldaan.
  • Bij annulering van een opleiding, training, workshop, coaching, gelden de volgende regels met betrekking tot de verschuldigde kosten:

– tot 2 maanden voor aanvang: 10 % van de kosten

– tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20 % van de kosten

– tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 50 % van de kosten

– minder dan 2 weken voor aanvang: 100 % van de kosten

– tussentijdse beëindiging: 100 % van de kosten

  • Bij de opleidingen geldt dat de trainingsdagen één geheel vormen en het is niet mogelijk om losse dagen te volgen. Wanneer een deelnemer door omstandigheden een dag niet kan volgen, is er alleen in overleg en in bijzondere gevallen de mogelijkheid om maximaal 1 dag per opleiding/module in een andere/volgende opleiding in te halen, of gebruik te maken van een alternatieve dag. Bij een blok geldt dat dit alleen de eerste dag van het gemiste blok kan zijn. Het één en ander altijd in overleg met Caprilli Coaching & Training. Aan het inhalen zijn geen extra kosten verbonden. Hebben we eenmaal een inhaaldag voor je gereserveerd en kun je alsnog niet deelnemen, dan vervalt je mogelijkheid om de dag in te halen. Voor wat betreft alle (één- of meerdaagse) trainingen, workshops en coaching geldt dat deze niet ingehaald kunnen worden en er ook geen restitutie van de kosten plaatsvindt.
  • Na inschrijving en betaling van de volledige kosten ontvangt de deelnemer circa een week voor aanvang van de opleiding, training, workshop, coaching informatie met betrekking tot de start, locatie en tijdstip.
  • Voor onze dienstverlening geldt dat we mede gebruik maken van het groepsproces. Bij te weinig inschrijvingen kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening niet garanderen en behouden wij ons het recht voor om de opleiding, training, workshop of coaching te verzetten naar een latere datum of te cancellen.
  • Gedurende opleidingen, trainingen en of workshops is het verboden om foto’s of film opnames te maken. Alleen met toestemming van de coach/trainer mag met alleen het eigen toestel een foto of film gemaakt worden van jezelf. Hierop mogen in geen geval andere deelnemers herkenbaar of onherkenbaar op staan.

Versie december 2021