Dirk van Garderen 1012-125319-9591_GM

Dirk van Garderen

Dirk van Garderen 1012-125319-9591_GMBasisopleiding Paardencoaching

Na elders een tweetal coachopleidingen te hebben gevolgd voor NOBCO was ik op zoek naar opleidingen en cursussen om te blijven professionaliseren en om te voldoen aan de NOBCO-eis voor de jaarlijkse nascholingsuren. Al eerder had ik kennisgemaakt met paardencoaching en heb me vervolgens verdiept in deze tak van coaching.

Na een prettig kennismakingsgesprek met Paul heb ik me ingeschreven voor de Basisopleiding bij Caprilli Coaching & Training. Wat mij in de opleiding trof wil ik samenvatten in enkele woorden: integer, trouw aan het paard, eerlijk en professioneel. Paul en Sylvia hebben een open, rustige en prettige wijze van communiceren. Ze zijn in staat om de interessante, leerzame en waardevolle wereld van de paardencoaching op eenvoudige wijze over te brengen op de deelnemers. Eerst doen ze zelf voor hoe het coachen met paarden vormgegeven wordt en daarna mag je als deelnemer ook coachsessies doen onder leiding van de grootmeesters zelf.

Ik heb het als veilig, prettig en enthousiasmerend ervaren. Daarom beveel ik de opleidingen van Caprilli Coaching & Training van harte aan.

Hartelijke groet,
Dirk van Garderen

Linda Groenewegen - paardencoach Imala Paardencoaching

Linda Groenewegen

Recensie opleidingen Caprilli Coaching

Gestart met de basisopleiding paardencoaching in 2015. Nooit gedacht/verwacht wat dit voor mij zou gaan betekenen. Opgegroeid met paarden en inmiddels zo anders naar paarden gaan kijken. De basisopleiding heeft inzichten in mijn eigen leven verduidelijkt en mij bewuster gemaakt van hoe ik mijn leven leidde. Ik kon gebeurtenissen beter plaatsen. Zo mooi en bijzonder om te kunnen ervaren wat paardencoaching met je doet. Een passie in mij was aangewakkerd.

Vervolgens verder gegaan met paardencoaching voor kinderen. Als leerkracht in het basisonderwijs zag ik hoe er mogelijkheden zouden zijn om kinderen te kunnen coachen om o.a. lekkerder in hun vel te laten zitten en bovenal bewustwording van je eigen ik. Beide opleidingen heb ik met mijn moeder gevolgd. Hierdoor is de band met mijn moeder sterker/hechter geworden. Een bijzondere ervaring.

In 2019 heb ik de systemische opleiding met paarden gevolgd. Ik vind het een absolute meerwaarde als aansluiting voor beide opleidingen die ik gevolgd had. Hiermee heb ik meer tools en kennis opgedaan om dieper op systemische onderwerpen te kunnen gaan. Mooi om te zien/te ervaren hoe elke keer weer de deelnemers begripvol en respectvol met elkaar omgaan.
Naast het verrijken van kennis/ervaring en het vergaren van tools ben ik gedurende deze opleiding dieper tot mijn innerlijke ik gekomen, dichter bij mijn gevoel. Ik was voor mijn beleving zo ver van mijn eigen gevoel afgedwaald dat ik op de automatische piloot draaide, overlevingsmodus.

Zo had ik een hele krachtige en bijzondere sessie. Een sessie die betrekking had op een periode welke een aantal jaar geleden mijn leven was. Een leven met mijn familie en de boerderij. Ik had daar (letterlijk) afstand van genomen, althans dat dacht ik.
Door de familieopstelling en de representanten, zowel objecten als mensen, en het paard ‘Rabella’ (als vrij element) werd alles heel duidelijk in kaart gebracht en kwamen alle emoties boven. Mijn emoties, welke ik weggestopt had en niet meer wilde voelen, kwamen vrijuit.
Op dat moment had ik nooit durven denken/voelen dat er in mij een bepaalde onrust zou toenemen. Een onrust wat leidde tot een conclusie dat ik dichter bij mezelf moest komen te staan. Het werd tijd om mijn eigen koers te bepalen. Nu ruim een jaar later is mijn hele leven veranderd, ten goede van mezelf.

Linda Groenewegen

Linda Groenewegen - paardencoach Imala Paardencoaching

Jorien Middelkamp-1

Jorien Middelkamp

Basisopleiding Paardencoaching

In maart 2018 ben ik naar de open dag voor de Basisopleiding Paardencoaching geweest. Er werd het een en ander uitgelegd, maar vooral de twee demosessies maakten indruk.

Een leuke bonte pony stond los in een afgezette ring, terwijl wij aan de andere kant van het draadje nog wat uitleg kregen. Ik denk dat er zo’n 20 mensen waren. Terwijl er uitleg gegeven werd, viel het de coach op dat de merrie zich afsloot. Het leek erop dat ze de energie van iemand in het publiek oppikte. Na een korte toelichting te hebben gegeven, werd er een vrijwilliger gevraagd om de ring in te stappen voor een sessie. De emoties liepen flink op en ondanks dat het totaal geen betrekking op mij had, merkte ik dat ik ook emotioneel werd. Na afloop van beide sessies kon ik wel janken. Op de terugweg in de auto hield ik het niet meer.. Jeetje, wat had die middag een impact op me. Ik was er kapot van. Al het verdriet en de pijn van de afgelopen maanden stroomde over mijn wangen. Ik was al van plan om de opleiding te gaan volgen, maar nu wist ik het zeker: hier moest ik iets mee gaan doen!

Een half jaar later is het dan zover; de eerste opleidingsdag. Ik heb er ontzettend veel zin in, maar ik zie er ook een beetje tegen op. De impact van de open dag staat me nog helder bij. En toen stond ik niet eens zelf in de ring. Nu zal ik de ring in moeten en ik weet dat het heftig zal worden, maar dat is niet erg. Kom maar op! Ik ben niet bang voor mijn pijn. Ik ben niet bang voor mijn verdriet. Ik durf te laten zien wie ik ben. Ik ben er klaar voor.

We beginnen de dag met meditatie. Even wat spanning af laten vloeien. Na de meditatie gaan we de bak in. Sylvia legt uit wat we gaan doen. Een grote bruine ruin loopt wat rond in de ring. Sylvia benoemt een aantal dingen die in een sessie een bepaalde betekenis hebben. Zo tikt ze ook even het systemische coachen aan; daarmee bedoelt men het systeem waaruit je als individu komt. Je vader en moeder, broers en zussen, ooms en tantes behoren bijvoorbeeld tot je systeem. Iedereen die belangrijk voor je is, maar ook mensen en gebeurtenissen die van grote invloed zijn geweest kunnen tot je systeem behoren.
Wanneer een paard ‘bevriest’ en zich afsluit, pikt het vaak systemische energie op.

 

Jorien Middelkamp-1We beginnen met de sessies en wauw wat leren we veel!

Het is heel bijzonder om hetzelfde paard bij vier verschillende mensen totaal verschillend te zien reageren. Net als bij de open dag komen er flink wat emoties los. Ik voel ze.. Stuk voor stuk.. Ik wacht het juiste moment af. Het juiste moment om op te staan en de ring in te stappen.
Inmiddels is het eerste dagdeel voorbij. Na de lunch haalt Sylvia een ander paard uit de wei; het is de leuke bonte merrie van de open dag.
Terwijl de merrie aan ons voor wordt gesteld, staat ze stokstijf met haar hoofd over het draadje in onze richting en sluit ze zich zichtbaar af. Sylvia geeft aan dat ze zeer waarschijnlijk systemische energie van iemand oppikt, maar van wie? Dat is haar een raadsel.

Er ontstaat wat rumoer en iedereen kijkt wat lacherig om zich heen. Totdat ik voorzichtig mijn hand opsteek en zeg dat het nog wel eens van mij kon komen. Toen werd het stil. Ik vertel dat mijn broertje vorig jaar zelfmoord heeft gepleegd en dat ik nogal wat pijn en verdriet met me meedraag. Het werd zowaar nog stiller.

Sylvia nodigt mij uit om de ring in te stappen.
Ik loop naar Amber toe om me voor te stellen. Even draait ze haar hoofd naar me toe om vervolgens weer terug te keren in haar trance. Het was duidelijk mijn energie die ze oppikte, net als op de open dag.
Op de vraag wat ik voel, antwoord ik dat ik erg nerveus ben. Niet omdat ik voor de groep mensen sta, maar vanwege Amber. En omdat ik weet dat dit heftig wordt. Ik hik hier al een half jaar tegenaan.

Sylvia vraagt me of ik me naar Amber toe wil keren. Ik draai naar haar toe. “Stel je voor dat Amber Koen is”
Ik kijk wat ongemakkelijk naar haar en al snel voel ik de emoties binnenstromen. Even vecht ik ertegen, maar besluit dan dat ik het over me heen moet laten komen. De tranen beginnen te stromen, ik draai me om en loop een rondje door de bak. Ik wil schreeuwen. Ik wil vloeken. Ik wil schelden. Ik stamp een keer met mijn voet op de grond. “Verdomme Koen!” zeg ik zacht. Ik haal diep adem en loop rustig terug naar Amber, naar Koen.
Sylvia vraagt me of ik me weer naar Koen wil richten en om in gedachten tegen hem te zeggen wat ik graag wil zeggen. “Ik mis je. Ik hou van je. Verdomme Koen, ik haat je!” Nee nee, dat is niet waar. Of wel?
Er wordt gevraagd of ik hardop wil zeggen wat ik net dacht. Tuurlijk. Ik heb gezegd dat ik hem mis, dat ik van hem hou en dat ik hem haat. Niet echt natuurlijk. Jawel, ik haat hem. Ik haat hem om wat hij heeft gedaan. Nee, ik haat wàt hij heeft gedaan. Ik haat het dat hij dat heeft moeten doen.. Ik haat hèm niet.

 

Confronterend.. Dat is het. Nog nooit heb ik me zo blootgegeven als vandaag. Ik merk dat er langzaam een last van mijn schouders glijd. Op hetzelfde moment schrikt Amber op uit haar trance, draait zich om om naar het midden van de ring te lopen en even uitgebreid te gaan liggen rollen. Na het rollen loopt ze naar mij toe en snuffelt aan de zijkant van mijn hoofd. Vervolgens gaat ze bij de bakrand staan met haar hoofd naar buiten, mij de ‘rug’ toekerend.

Sylvia vraagt me me weer op Koen te richten en hardop te herhalen wat ze zegt. Met een trillende stem praat ik haar na.
“Koen, ik ben boos op je. Maar ik ben vooral heel erg verdrietig”
Bij de derde zin raakt ze me diep, heel diep. Ik breek en het lukt me niet om de zin te herhalen.
“Ik weet dat het zwaar voor je was”
Het roept een beeld op wat ik niet wil zien. Een beeld waarin ik mijn kleine broertje zie worstelen met zijn emoties. Mijn broertje, die niet uit zijn woorden komt.. Mijn broertje, die afscheid van ons neemt.. Nog een laatste keer zegt dat hij van ons houdt.. Mijn broertje, gebroken..
“Lieve Koen, ik weet dat het zwaar voor je was”
Het is me gelukt. Ik voel me lichter. Ik voel me opgelucht. Blijkbaar droeg ik dit met me mee en woog het zwaar. Met de zin “Ik maak het mooiste van mijn leven, om jou te eren. Wil je me daarbij helpen?” ronden we de sessie af.
Ik loop naar Amber, aai haar over haar voorhoofd en kus haar zacht op haar neus. “Dank je wel, meisje”

 

Met inspirerende groet,
Jorien Middelkamp

Alice Kempeneers-1

Alice Kempeneers

Basisopleiding paardencoaching

In oktober 2019 gestart met de Basisopleiding paardencoaching. Al enige tijd wilde ik eigenlijk de opleiding gaan doen, nadat ik zelf een Paardencoaching had gedaan.
De coach zag en voelde aan dat ik er feeling mee had en zei daar moet je iets mee doen. Ze adviseerde Caprilli.

Dus 2 jaar later, na veel nadenken de stoute schoenen aangetrokken, open dag meegemaakt bij Caprilli en gestart.
Wat een openbaring, een leuke groep en zoveel geleerd van Sylvia en Paul ( wat een mooie mensen zijn dit) en natuurlijk de paarden. Met raad en daad staan Sylvia en Paul voor je klaar.

Wat heb ik geleerd?

Zelfinzicht, een spiegel voor gekregen, een duwtje in je rug, met beide voeten in de grond, je leert te aarden. Niet te denken, maar te voelen. Te observeren.
Het is lastig om te omschrijven het omvat zoveel. Je moet het zelf ervaren.

In Augustus 2020 systemische paardencoaching (basis 2) gevolgd, ook weer een (door Corona) klein groepje mensen, waar we veel van en met elkaar geleerd hebben.
Mijzelf nog beter leren kennen. Mijn achtergrond, mijn plek in mijn familie. Een hele bijzondere ervaring.
Een aanrader voor iedere coach die anderen wil helpen.
De paarden zijn een prachtige aanvulling en geven mooie inzichten voor zowel de coach als de coachie.
Of je het even niet meer weet, of onzeker bent, verdrietig of wat er ook speelt na een sessie met een paard is het anders.

 

Door deze opleidingen heb ik al een aantal mensen inzicht kunnen geven in wat of hoe met behulp van mijn paarden. Zo mooi en zoveel energie.
Ook al ga je niet voor jezelf beginnen het verrijkt je!

Alice Kempeneers-1

 

Aafke Beeloo

Basisopleiding paardencoaching en systemisch paardencoaching.

Hoi Lezer, mijn naam is Aafke Beeloo.

En ik heb tot nu toe 2 opleidingen bij Caprilli afgerond (kunnen er in de toekomst altijd nog meer worden😉), namelijk de basisopleiding paardencoaching en de opleiding systemisch paardencoaching. Ik heb beide met onwijs veel interesse, plezier en voldoening gevolgd en afgerond. Mijn ervaringen met Caprilli was erg positief, (ik stapte in tegenstelling tot vele mede cursisten) hierin zonder veel voorkennis van paarden of ervaring met paarden. Wel met een hart vol liefde voor dieren!
Vol overtuiging, dat dit HET was voor mij waar ik mijn ei in kwijt zou kunnen. Wat bij me zou passen.

En inderdaad die verwachting hebben zij volledig waar gemaakt!

Het begon eigenlijk al bij binnenkomst tijdens de opleidingsdagen. Er was ruimte voor iedereen persoonlijk, om

even te “landen” voor we aan de slag gingen. Er was ruimte om ieders verhaal vol oprechte en echte interesse in de ander (mensen die elkaar dus niet kende voor de opleiding) te horen. De sfeer voelde al bijna direct als een veilige warme woonkamer waar je met eens soort van ‘nieuwe familie’ je diepste gevoelens zonder schaamte of zonder moeite kon delen. Wetende dat er niet geoordeeld zou worden en dat ieders verhaal binnen de groep zou blijven. Dit smeedde direct ook een oersterke basis om nog een stapje verder te durven, kunnen en mogen gaan. Namelijk door met elkaar de sessies paarden coaching te ondergaan en te leren lezen van en met elkaar.

Een moment in de sessie van een van mijn mede cursisten, is me altijd bijgebleven. Het was in de opleiding van systemisch paarden coaching. Er werd een representant gevraagd die de vader van de coachee zou representeren. Ik werd door de coachee gekozen en gevraagd of ik dat wilde zijn.

Zogezegd zo gedaan. Ik stapte met open houding en zonder verwachting bij de coachee en het paard in de bak. Zodra ik de bak in stapte voelde de grond vele male zwaarder dan daarvoor. Ik begon me wat onrustig te voelen moest blijven bewegen, lopen, zoeken… Tot ik het juiste plekje had gevonden om te staan t.o.v. de coachee. En dat bleek in de sessie mijn dochter te zijn, ik was de representant van haar vader geworden op dat moment.

Het is moeilijk voor te stellen als je het niet zelf hebt ervaren maar zal proberen het te omschrijven. Er werd gevraagd of vader een stap dichter naar dochter kon zetten. Ik wilde wel maar kon het niet… Leek wel vastgezogen aan de grond waar ik stond. Ik zag mijn dochter en observeerde haar. Wilde wel naar haar toe maar iets in mij blokkeerde totaal.

Ondertussen ging de sessie van de coachee verder. Er werden vragen gesteld waar de coachee op antwoorde. Het was een hele duidelijke en sterk voelende ervaring. Het was of ik even kon ervaren hoe de vader probeerde naar zijn dochter een helpende hand te willen zijn. Maar dit absoluut niet voor elkaar kreeg. En deze werd later ook bevestigd en erkend door de coachee. Ze gaf aan dat ik precies zo over kwam als haar vader.

Het mooie aan deze sessie was dat het mes hier aan twee kanten sneed, bij de coachee en tevens mij als representant. En waarschijnlijk werd ik daardoor er onbewust ook voor gekozen. Bij mij persoonlijk is er een vergelijkbare situatie tussen mij en mijn vader geweest. Hij wilde er wel voor me zijn maar was niet bij machten dit ook daadwerkelijk te kunnen doen.

Een erg mooie ervaring en een heel erg sterk gevoel van de vader, die ik persoonlijk niet kende en nog nooit had gezien. De bevestiging van de coachee dat zij in mij haar vader herkende, maakte het hele plaatje af.

Ik begon aan deze opleiding(en) toen ik nog erg zoekende was qua werk wat ik nu kon doen, wat bij me paste en haalbaar zou zijn. Zonder auto zonder paard en met weinig ervaring met paarden. Inmiddels heb ik mijn rijbewijs gehaald een eigen auto. En heb ik drie eigen paarden gehad (inmiddels hebben zij een nieuwe eigenaar). En ben ik op dit moment zelf de trotse eigenaar van mijn lieve blinde paard Taina en haar lieve (shetlander) maatje Loesje! En zet ik de laatste stappen om te kunnen starten met mijn eigen bedrijf als paarden coach!!!!! Wie had dat gedacht!

 

 

Joyce de Haan-paardencoaching

Joyce de Haan-van Asselt

In 2017 begon mijn avontuur bij Caprilli, met de opleiding Basis Paardencoaching.

Begin 2018 stond de teller op 4 afgeronde opleidingen en 2 mooie certificeringen: Gecertificeerd Basis Paardencoach en Gecertificeerd Kinder Paardencoach. Het mooie van Caprilli vind ik dat Paul en Sylvia niet alle opleidingen zelf geven, maar dat ze bij elke opleiding de perfecte docent zoeken, zodat je als cursist het meeste uit je opleiding kan halen. En zeker niet het belangrijkste, maar wel ontzettend fijn: de heerlijke verse lunch in de pauze 😉

Als ik terugkijk op deze periode, dan ben ik van elke opleiding enorm gegroeid. Zowel als ondernemer, als paardenvrouw en op persoonlijk vlak. Ik ben op een andere manier naar paarden, naar mensen en mezelf gaan kijken, veel bewuster. Er zijn deurtjes geopend waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden! Vooral de Systemische Paardencoaching vond ik erg bijzonder. Ik wist niet goed wat ik van deze opleiding moest verwachten en stond er vrij nuchter en sceptisch in, maar wat was dit een ontzettend onverwachte en gave verrassing! Het is te complex om in een paar woorden samen te vatten, dus mijn advies is om dit absoluut eens zelf te gaan ervaren.

Inmiddels werk ik parttime in loondienst als teamleider en coach, waar mijn skills heel goed van pas komen. Daarnaast heeft mijn eigen bedrijf Vitamine P een flinke boost gehad. Voorheen gaf ik alleen paardrijles en grondwerkles, daar heb ik uiteraard de paardencoaching aan toegevoegd en ik ben gaan kijken hoe ik dit met elkaar kon combineren.
Ik ben me gaan specialiseren in het begeleiden van ruiters en paarden die last hebben van spanning, angst en onzekerheid. Ik kan nu veel breder naar de ‘problematiek’ kijken omdat ik een heel mooi rugtasje heb, gevuld met ervaring en tools om in te kunnen zetten. Het is super gaaf om te zien dat zowel ruiters als paarden daardoor al vlot meer ontspanning en zelfvertrouwen ervaren, en dat strijd verandert in teamwork!

Elke opleiding is voor mij heel waardevol gebleken, ik zie het als een investering in mezelf waar ik de rest van mijn leven wat aan heb!

Mirjan Tielemans

Wat een ervaring. Basis 1 en Basis 2 met systemisch Coachen.

Mijn verleden heeft me getekend en littekens achter gelaten. Maar met deze cursus Basis 1 en Basis 2 systemisch achter de rug heb ik weer een hele andere kijk op Heel veel dingen. En veel geleerd om dingen beter te relativeren en te bekijken.
Dit heeft mij er zelfs toe gebracht om mijn eigen Reflective Horse Coaching te beginnen.
Tevens heeft het mij zo geïnspireerd om nog meer cursussen/ trainingen bij Caprilli te gaan volgen.

Een aanrader voor iedereen die graag met een paard werkt en meer over zichzelf wil leren. En dit dan weer door kan geven op andere.

Mirjan Tielemans

 

 

Referenties Paardencoaching

Angelique van Hulst

Basis- en systemische paardencoaching

Ik ben best een tijd op zoek geweest naar de opleiding paardencoaching waarbij ik het gevoel had dat het bij mij zou passen.
Al zoekende ben ik bij Caprilli terecht gekomen en dat is de enige juiste keuze gebleken.
Tijdens de basis opleiding wordt er een prachtige basis gelegd om je te ontwikkelen als paardencoach. Er is veel praktijk maar vooral ruimte voor ieders persoonlijke ontwikkeling en individuele leerproces.
Alle cursisten hadden een hele andere achtergrond maar door de ervaring en kundigheid van Sylvia en Paul sluit hun opleiding bij elke achtergrond aan.
Na afronding van de basis-opleiding is de vervolg-opleiding systemische paardencoaching een geweldige verdieping op persoonlijk en zakelijk vlak.

Paardencoaching voor kinderen

Omdat ik merkte dat de vraag naar paardencoaching voor kinderen sterk aanwezig was heb ik me ook nog ingeschreven voor de opleiding paardencoaching voor kinderen. En deze opleiding had ik nooit willen missen wat een overvloed aan prachtige ervaringen en geweldige werkvormen.

Tijdens de opleiding systemisch paardencoaching is mijn interesse verder gewekt in het systemisch werken waardoor ik dan ook verder ben gegaan met de opleiding systemisch coachen. Deze opleiding heeft mijn dagelijks werk essentieel verandert. Wat een geweldige opleiding.

Al met al heb ik 4 opleidingen gevolg bij Caprilli. Dit vanwege de kundigheid van de docenten. Ook alle faciliteiten rondom de opleidingen zijn helemaal zoals je kunt verwachten.

  • Een prachtige, intieme ruimte waar de theorie delen worden gegeven.
  • Waar in de wintermaanden de houtkachel heerlijk brand.
  • Een geweldige lunch, prachtige omgeving. De paarden worden super goed verzorgd.
  • Caprilli is altijd weer een prachtige plek om te komen.
  • En wat zeker ook niet onbelangrijk is, ik heb er fijne vriendschappen aan over gehouden.

Angelique van Hulst, MSc
Master psychosomatiek fysiotherapeut

Marjolein van oosterhout - paardencoach

Marjolein van Oosterhout

In de zomer van 2020 ben ik als een open boek begonnen aan de basis-opleiding Paardencoachen. Het eerste wat mij opviel was de mooie locatie, gastvrijheid en gelijkgestemde mede cursisten. De theorie les was i.v.m. Corona in de binnenbak,  dat was geen enkele belemmering, en de lunch was prima verzorgd door Paul.

Waar het om ging was natuurlijk het paarden coachen. Wat zijn er bij veel mensen oude wonden aan de oppervlakte gekomen. Ook tranen kwamen bij veel van ons tevoorschijn zelfs bij mensen die zich hadden voorgenomen daar niet aan mee te doen.
Kwam dat door Sylvia of Paul ? Nee hoor, dat was wat de  trouwe viervoeters bij ons los wisten te maken gewoon door zichzelf te zijn en hun hoef op de zere plek te leggen.
Sylvia en Paul wisten ons op uiterst deskundige wijze uit te leggen wat het paard liet zien. Zij gaven als het ware de vertaling.

Het was een intensieve maar mooie week die veel stof tot nadenken gaf en waar vooral veel was geleerd.

 

De pagina’s van mijn open  boek zijn wat meer beschreven maar nog lang niet vol, er is nog zoveel te leren van de paarden ( en van Sylvia en Paul natuurlijk 😉).

 

Marina Schouw-paardencoaching en Dementie

Marina Schouw

Paardencoaching en Dementie

 

Allereerst: super tof dat deze specialisatie richting aangeboden wordt! Ik heb de tweedaagse ervaren als leerzaam en als een waardevolle toevoeging aan mijn ontwikkeling tot paardencoach. Het sluit goed aan bij mijn wens om het (zorg) aanbod in de ouderenzorg verder uit te breiden, en hiermee buiten de (reguliere) lijntjes te kleuren.

Voor mij is het ziektebeeld dementie niet nieuw, als beeldend therapeut werk ik in de ouderenzorg. Maar in combinatie met Sieka haar ervaringen en theorie is het een compleet beeld wat je krijgt van dementie én paardencoaching in de praktijk.

De tweedaagse heeft mij praktische handvatten gegeven over hoe je met ouderen, in de frisse buitenlucht, een ontmoeting kan bewerkstelligen met paarden. Waar je op moet letten als je individueel met een oudere en een paard werkt, en ook waar de aandachtspunten liggen als je met een groep werkt en hen wil laten kennismaken met het paard. Sieka heeft al veel ervaring in het werken met deze doelgroep, heel fijn om al je (praktische) vragen te kunnen stellen.

 

Ps.

Op mijn werk is het op dit moment (nog) niet mogelijk het stukje paardencoaching in te brengen. Ik ben voor mijn eigen ontwikkeling heel nieuwsgierig naar nog een verdiepende module ouderenzorg en paardencoaching 🙂