Vaardigheidstraining Mentale Weerbaarheid

Vaardigheidstraining Mentale Weerbaarheid

Onze mentale weerbaarheid is cruciaal om je staande te kunnen houden in je baan of als ondernemer. En dat niet alleen, je weerbaarheid is ook van belang in je privé en sociale leven. Maar hoe krijg je dan rust in je hoofd en ontspanning in je lijf? Oftewel, hoe blijf je vitaal en mentaal weerbaar? Daarvoor hebben we de vaardigheidstraining Mentale Weerbaarheid met de inzet van paardencoaching ontwikkeld.

Voor wie?
De vaardigheidstraining Mentale Weerbaarheid is speciaal bedoeld voor mensen die last hebben van stress, een druk hoofd, gebrek aan energie en/of belemmeringen om je dag zowel in het werk als privé goed door te komen. Zeker als je tegen een burn-out aan zit of last hebt van angsten en zorgen, dan gaat deze vaardigheidstraining jou helpen om meer balans, inzichten en vaardigheden te verkrijgen.

Hoe, wat en waar?
De training wordt gegeven in workshopvorm van een dagdeel met maximaal 4 deelnemers en bestaat uit 7 ontmoetingen met het paard die eens in de 2-3 weken plaatsvinden. Regelmatig starten nieuwe trainingen waarop je je kunt inschrijven, zodat je altijd snel kunt beginnen.
Bij aanvang van de training ontvang je een werkmap waarin je je persoonlijke ontwikkeling en de huiswerkopdrachten kunt bijhouden. Daarnaast ontvang je het boek ‘Hoofd op hol’ ter ondersteuning van de training en je eigen proces.
Deze training wordt gegeven door de senior coaches van Caprilli Coaching en vindt plaats op diverse locaties verspreid over het hele land.

Kosten en vergoedingen
De kosten voor deze training bedragen € 1.497,00 inclusief btw. Hierbij inbegrepen zijn koffie/thee, versnaperingen, werkboek, boek ‘Hoofd op hol’ en een certificaat van deelname.
Veel werkgevers zijn bereid de kosten van deze vaardigheidstraining te vergoeden om toekomstige uitval en ziekteverzuim te voorkomen. Het is ook mogelijk om voor deze training het STAP-budget aan te vragen, waarbij je subsidie krijgt van de overheid voor € 1.000,00 en de kosten dus nog slechts € 497,00 bedragen. Wil je gebruik maken van deze laatste mogelijkheid, stuur dan een mail aan Paul@caprillicoaching.nl.

Je kunt hier de folder downloaden.

nummer 1 in paardencoaching

Laatste mogelijkheid voor de STAP-subsidie 2022

Op dinsdag 1 november a.s. om 10.00 uur gaat de nieuwe, en voor dit jaar de laatste, inschrijfperiode voor het aanvragen van de STAP-subsidie van start. De subsidie kun je aanvragen voor opleidingen die starten tussen 29 november 2022 en 31 maart 2023.

Heb je dit jaar nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, dan is nu je kans om voor dit jaar de subsidie nog te verkrijgen. Als je al wel de STAP-subsidie hebt ontvangen, dan kun je op 2 januari 2023 weer een nieuwe aanvraag indienen.

Zoals al eerder beschreven, is de subsidie  een mooie kans om deel te nemen aan onze opleidingen wanneer je dit zelf minder goed kunt betalen, maar zeker ook voor iedereen die nog opleidingswensen heeft. Daarnaast kun je de STAP-subsidie ook gebruiken voor onze nieuwe Vaardigheidstraining Mentale Weerbaarheid. Deze training wordt door de senior coaches van Caprilli Coaching georganiseerd en gegeven. Hierdoor kunnen we deze training op veel plaatsen in het land aanbieden.

Heb je interesse en tijd om op 1 november a.s. de aanvraag te doen, stuur ons dan een mail voor het STAP-aanmeldbewijs dat je nodig hebt om de subsidie van maximaal € 1.000,00 aan te vragen.

Om een kans te maken voor de subsidie, is het van belang om ruimschoots op tijd in te loggen in het STAP-systeem en klaar te zitten om je aanvraag in te dienen. De verwachting is dat de belangstelling extra groot zal zijn omdat dit de laatste mogelijkheid is voor 2022.

Voor uitleg over de STAP-subsidie kun je bijgevoegd documentje downloaden.
Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Stuur dan een mail aan Paul@caprillicoaching.nl.

Oproep voor Paardencoaches!

Onderzoek naar welzijn van coach- en therapiepaarden

Eind 2021 is er een langlopend project gestart met als doel het welzijn van coach- en therapiepaarden/pony’s te onderzoeken. Dit project is opgezet door Aeres Hogeschool in Dronten en staat onder leiding van Kathalijne Visser. Het projectteam bestaat enerzijds uit mensen van Aeres en HAS Hogeschool, en anderzijds uit bedrijven/deelnemers die paarden en pony’s inzetten ten behoeve van therapie- en coachdoeleinden. Caprilli Coaching & Training is één van de deelnemers aan dit belangrijke onderzoek, naast andere collega-aanbieders en maneges voor gehandicapten paardrijden.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het verzamelen van veel data voor de opzet van het onderzoek. Daarnaast zijn er heel veel gedragingen van paarden vastgelegd op video om te kunnen gebruiken bij het daadwerkelijke onderzoek.

Voor het onderzoek zijn wij nog op zoek naar deelnemers die hieraan een bijdrage willen leveren. Het gaat daarbij om het structureel en gecontroleerd vastleggen van diverse gedragingen van de paarden en pony’s tijdens coachsessies. Dit vastleggen wordt gedaan in een speciaal hiervoor ontwikkelde app. Om dit op een uniforme wijze te kunnen doen, worden deelnemers gedurende één dag getraind bij Aeres in Dronten in het herkennen van stresssignalen bij paarden en deze vervolgens vast te leggen.

Als deelnemer is het van belang dat je met één of meer vaste paarden/pony’s werkt, dat je de trainingsdag kunt bijwonen en dat je gedurende de meetperiode voldoende tijd en sessies hebt om een goed beeld te verkrijgen.

Via bijgaande link kun je de informatiefolder downloaden waarin alles precies staat uitgelegd en ook hoe jij je kunt aanmelden.

Deelnemen aan dit onderzoek is van groot belang voor het welzijn van de dieren, maar ook voor onze branche in z’n geheel. Hierbij geldt dat deelname vrijwillig is, maar niet vrijblijvend.

 

Verzekering

Verzekering voor Paardencoaches

Via Univé is er nu een goede en betaalbare Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor paardencoaches in de markt!

Het afsluiten van een goede en betaalbare Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor het vak paardencoaching is vaak lastig en vooral duur. Veel verzekeringsmaatschappijen weten namelijk niet goed wat ze hiermee aan moeten en komen dan bijvoorbeeld met een dure manegeverzekering, waarbij op het paard gereden worden en de risico’s op letsel groter zijn. De laatste tijd is dit gelukkig aan het veranderen, waarvan Univé een mooi voorbeeld is.

Univé biedt nu een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aan voor circa € 152,00 per jaar. De activiteiten paardencoaching vallen hierbij onder de “onderwijs” verzekering. In de polisvoorwaarden van deze verzekering wordt paardencoaching specifiek vermeld.

Als je interesse hebt in deze verzekering, dan ga je als volgt te werk:

  • Neem contact op met Univé . Het emailadres is: dichtbij.adviesdeskondernemers@unive.nl
  • Zij zorgen er vervolgens voor dat contact met je opgenomen wordt door een adviseur van Univé die nog om aanvullende en meer specifieke informatie zal vragen.

Verzekering

Verdere vragen over deze en andere verzekeringen kun je aan de adviseur van Univé stellen. Wij zijn geen tussenpersoon voor deze verzekering en ontvangen ook geen provisie.

Zorg er altijd voor dat jij je wel goed laat informeren over de verzekering die past bij jouw eigen situatie en werkwijze. Dit kan je aan Unive vragen maar ook aan je eigen verzekeraar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het coachen op een andere locatie, gebruikmaken van paarden die niet van jezelf zijn, klanten die met het paard wat moeten doen of zelf op het paard gaan, etc. Elke situatie is uniek en kan dus ook een uitsluitingsgrond zijn voor de verzekeraar.

 

Masterclass opleidingen in ontwikkeling

Zoals je wellicht weet zijn wij voortdurend innovatief in ontwikkeling met ons bedrijf, het aanbod van onze opleidingen en natuurlijk ook onze reïntegratie-activiteiten.

Aan de opleidingenkant wordt hard gewerkt aan een ‘Masteropleiding Systemische Paardencoaching’ met Sylvia Bosveld en Elmer Hendrix en aan een ‘Masteropleiding Paardencoaching & Trauma’ met Jubine Nijmeijer. Vanuit de feedback die wij van iedere deelnemer krijgen, is er veel vraag naar een verdere verdieping en verbreding op deze vlakken. Deze verdiepingsopleidingen zijn dan ook bedoeld voor ervaren (gecertificeerde) paardencoaches die al voldoende uren hebben gemaakt en die het vereiste opleidingsniveau hebben. De specifieke vereisten die aan deze masterclass opleidingen worden gesteld, gaan later bekend worden als deze gepland en gelanceerd worden.

Kenmerkend voor deze masterclass opleidingen zijn de kleine groepen, meerdere trainers, meer verdieping  in de theorie van de betreffende opleiding, en vooral ook het praktijkgedeelte.

Onze doelstelling is om in het eerste halfjaar van 2023 deze opleidingen te gaan aanbieden. Natuurlijk ontvangen jullie hierover nog meer uitgebreide informatie.

nummer 1 in paardencoaching

Nieuwe STAP inschrijfperiode gaat op 1 september van start!

Op donderdag 1 september a.s. om 10.00 uur gaat de nieuwe inschrijfperiode voor het aanvragen van de STAP-subsidie van start. De subsidie kun je aanvragen voor opleidingen die starten tussen 29 september 2022 en 31 januari 2023.

De subsidie is een mooie kans om deel te nemen aan onze opleidingen wanneer je dit zelf minder goed kunt betalen, maar zeker ook voor iedereen die nog opleidingswensen heeft. Hoewel al behoorlijk wat van onze opleidingen vol zitten, hebben we nog zeker voldoende mogelijkheden om in te schrijven voor met name de 8-daagse Opleiding Systemisch Coachen en voor de opleiding Paarden Kennis & Kunde. Daarnaast hebben we weer nieuwe opleidingen gepland in met name januari waarvoor ingeschreven kan worden, zoals de opleiding Verlies & Rouw, de Basisopleidingen Paardencoaching en natuurlijk de opleiding Algemene Coaching Vaardigheden. Voor data en beschikbaarheid kun je het beste kijken onder onze Agenda!

Heb je interesse en heb je ook tijd om op 1 september de aanvraag te doen, stuur ons dan een mail voor het STAP-aanmeldbewijs dat je nodig hebt om de subsidie van maximaal € 1.000,00 aan te vragen.

De afgelopen inschrijfperiode heeft bijna 90% van onze aanvragers ook daadwerkelijk de subsidie gekregen. Een hoge score gezien de enorme belangstelling die er voor deze subsidie is. Een kort onderzoekje onder de succesvolle aanvragers leert dat je op tijd klaar moet zitten met je DIGI-D en STAP-aanmeldbewijs en zo vroeg mogelijk moet inloggen zodra dit kan. De meeste aanvragers hebben al vóór 10 uur ingelogd zodra dit mogelijk was of direct nadat het systeem werd opengezet. Vanaf 9.00 uur kun je dat verwachten.

Voor uitleg over de STAP-subsidie kun je bijgevoegd documentje downloaden.
Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Stuur dan een mail aan Paul@caprillicoaching.nl.

 

Verlies & Rouw

Nieuwe opleiding Paardencoaching en Verlies & Rouw

In september starten wij met de nieuwe opleiding ‘Paardencoaching en Verlies & Rouw’. Wij zijn erg enthousiast over deze waardevolle 4-daagse opleiding die door Marieke Blankers van Loon gegeven wordt.

Iedereen herkent zich er wel in, want van kleins af aan krijgt iedereen met verlies en rouw te maken. Dat kan een klein verlies zijn, zoals het kwijtraken van een knuffeldier, of een groot verlies zoals een ouder of ander geliefd persoon. En daarnaast ervaren mensen ook rouw als het gaat om het verliezen van je baan, het doormaken van een scheiding en het verhuizen naar een andere plaats. En zo nog veel meer.

De opleiding biedt enerzijds een stuk theorie waarin de begrippen verlies en rouw worden behandeld. Anderzijds is het vooral veel lichaamsgericht ervaren met het paard wat spanning in je lichaam doet en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Dit is namelijk exact waar paardencoaching om gaat en wat je cliënten ook ervaren. Daarnaast krijg je tools en technieken aangereikt die je kunt gebruiken om paarden op een veilige en verantwoorde manier in te zetten als hulpmiddel in de begeleiding van mensen die te maken hebben met verlies en rouw.

Voor het kunnen deelnemen aan deze opleiding is het wel een vereiste dat je de Basisopleiding Paardencoaching hebt gevolgd of een gelijkwaardige opleiding elders. Met deze link kom je direct op juiste pagina uit waar je meer informatie over de opleiding aantreft. De folder kun je hier downloaden.

nummer 1 in paardencoaching

Tot € 1.000,00 STAP-subsidie per jaar

In 2022 is de STAP-subsidie door de overheid ingevoerd. Deze subsidie van maximaal €1.000,00 per jaar is in principe voor iedere Nederlander beschikbaar, met uitzondering van gepensioneerden, minderjarigen en studenten.

Het systeem van de STAP-subsidie is opgezet en wordt uitgevoerd door het UWV in combinatie met DUO. Deze subsidie is alleen mogelijk voor opleidingen van opleiders die geregistreerd staan in het STAP scholingsregister en die voldoen aan de gestelde vereisten.

Gelukkig voor ons, en met name voor al onze cursisten, zijn wij een erkende STAP opleider en komen onze opleidingen dus in aanmerking voor subsidie. Het is alleen niet altijd makkelijk om deze subsidie te verkrijgen. Iedere twee maanden start een nieuwe inschrijfperiode met een maximaal budget. Wanneer het budget op is, meestal al na één dag (!), moet je wachten tot de volgende inschrijfperiode van start gaat om opnieuw het budget te kunnen aanvragen.

Op 1 juli om 10.00 uur gaat de nieuwe inschrijfperiode van start. Heb je wensen of dromen om een bepaalde opleiding te volgen, dan is dit je kans! Kies de opleiding uit ons aanbod uit die je wilt gaan volgen en vraag het STAP-aanmeldbewijs bij ons aan. De kans dat je de subsidie krijgt is het grootst als je ervoor zorgt dat je op de aangegeven datum en tijdstip er klaar voor zit met je DigiD en STAP-aanmeldbewijs bij de hand. In de afgelopen inschrijfperiode hebben 85% van onze deelnemers de subsidie ook daadwerkelijk gekregen!

Dus heb je altijd al mee willen doen aan de opleiding Systemisch Coachen, of ben je geïnteresseerd in onze nieuwe opleidingsmodule Paardencoaching en Verlies & Rouw, of een andere verdiepingsmodule paardencoaching? Wellicht kan de STAP-subsidie jou helpen om deze stap nú te zetten!

Wij hebben het één en ander uitgewerkt over de STAP-aanvraagprocedure en dit document kun je hier downloaden. Je treft een uitleg aan, de eisen die gesteld worden en de juiste links om de subsidie aanvraag te doen.

Als je nog vragen hebt, dan horen wij dit graag. Veel succes gewenst met het aanvragen van de subsidie en graag tot ziens op een opleiding bij ons! 🙂

 

Caprilli goes Ibiza!

Workshops paardencoaching op Ibiza!

Nieuwsgierig hoe paardencoaching voor jou zou kunnen werken? Lees dan verder:
(For English text, see below)

Paardencoaching is een unieke kans om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Door in contact te komen met een paard krijg je waardevolle feedback zonder (voor)oordeel. Vanuit het natuurlijk instinct van het paard zal deze op jou gaan reageren als een kuddegenoot. Het paard voelt jouw energieën, blokkades, spanningen en emoties. Jij wordt door het paard als het ware “gescreend” en het paard laat onbevooroordeeld met zijn lichaamstaal en gedrag aan jou zien wat hij bij jou voelt en ervaart. Het paard spiegelt jou niet alleen fysiek (hetgeen jij uitstraalt) maar ook energetisch (hetgeen jij denkt en voelt). Je kunt een vraag inbrengen of zonder vraag in contact treden met het paard. Je kunt werken aan thema’s op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, emotioneel welzijn, trauma’s en/of spanningen.

Sylvia Bosveld, eigenaar Caprilli Coaching & Training, en Mike Balm, opgeleid o.a. door Caprilli  bieden jou deze  “lifechanging” ervaring aan. Zij begeleiden deze bijzondere coaching-sessies met de paarden.

Eigen ervaring met paarden is hierbij niet nodig. Mocht je bang zijn voor paarden dan is het zelfs mogelijk om op veilige afstand van het paard deze sessie te volgen. Een paard voelt ook op afstand haarfijn aan wat er in jou omgaat. Het is heel indrukwekkend om te ervaren hoe hetzelfde paard reageert op verschillende personen in de groep.

De workshop duurt ongeveer 3 uur en gaat door bij deelname vanaf minimaal 2 personen.

De locatie voor een paardencoaching sessie is flexibel, het kan in Santa Gertrudis, Sant Antoni of in Cala d’hort plaatsvinden. De locatie wordt bepaald in onderling overleg.

Data en tijden:
In de week van 28 februari t/m 5 maart. De workshop duurt maximaal 3 uur.

Aanmelden kan via het volgende e-mail adres: mikebalm1971@icloud.com.
Heb je nog vragen dan kun je die per email stellen, maar bellen mag ook:
Tel:  0034 6 960 41 715 (Mike Balm)

Laat je verrassen door deze prachtige edele dieren en hopelijk verwelkomen wij je binnenkort bij een paardencoaching-sessie!

 

Horse coaching workshops in Ibiza!

Curious about how horse coaching could work for you?  Then read on:

Horse coaching is a unique opportunity to work on your personal development and awareness.  By coming into contact with a horse you get valuable feedback without (pre)judgement.  From the horse’s natural instinct, it will respond to you as a herd mate.  The horse feels your energies, blockages, tensions and emotions.  You are as it were “screened” by the horse and the horse shows you without prejudice with his body language and behavior what he feels and experiences with you.  The horse not only mirrors you physically (what you radiate) but also energetically (what you think and feel).  You can submit a question or contact the horse without question.  You can work on themes in areas such as communication, emotional well-being, traumas and/or tensions.

Sylvia Bosveld, owner of Caprilli Coaching & Training, and Mike Balm, trained by Caprilli among others, offer you this “life-changing” experience.  They supervise this special coaching sessions with the horses.

Your own experience with horses is not necessary.  If you are afraid of horses, it is even possible to follow this session at a safe distance from the horse.  A horse also feels very fine from a distance what is going on inside you.  It is very impressive to experience how the same horse reacts to different people in the group.

The workshop lasts about 3 hours and takes place with a minimum of 2 people participating.

The location for a horse coaching session is flexible, it can take place in Santa Gertrudis, Sant Antoni or Cala d’hort.  The location is determined in mutual consultation.

Dates and times:
In the week of February 28 to March 5. The workshop lasts a maximum of 3 hours.

You can register via the following email address: mikebalm1971@icloud.com
If you have any questions, you can ask them by e-mail, but you can also call:
Phone: 0034 6 960 41 715 (Mike Balm)

Let yourself be surprised by these beautiful noble animals and hopefully we will welcome you soon at a horse coaching session!

ptss

Caprilli Intervisie Workshops

Per heden verzorgen wij via onze Senior Caprilli Coaches landelijke intervisie bijeenkomsten voor paardencoaches!

Door de toenemende vraag van collega-paardencoaches die zich willen blijven ontwikkelen in het vak, zijn we onze dienstverlening via onze collega’s in de diverse regio’s van Nederland gaan uitbreiden. Als (startende) paardencoach zijnde, kun je je nu dus in je eigen omgeving aansluiten bij een intervisieclub met professionele begeleiding en op een goed verzorgde locatie waar paardenwelzijn ook hoog in het vaandel staat.

De Senior Caprilli Coaches verzorgen deze intervisie workshops op eigen titel. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan de betreffende coach bij jou in de buurt. Al onze collega’s en hun contactinformatie vind je op deze pagina.

De intervisie workshops zullen met een regelmaat van tussen de 4 en 8 weken gehouden worden en gemiddeld een dagdeel duren. Stuur een mail aan betreffende coach en je krijgt een uitnodiging voor de eerstvolgende datum.

Meer informatie over de intervisie workshops vind je in bijgevoegd document: Caprilli Intervisie Workshops

We wensen je alvast veel succes en plezier!