Uniek reïntegratiebureau

Zou je tien jaar geleden aan het UWV hebben gevraagd: ‘Zetten jullie ook paardencoaching in voor reïntegratie?’, dan hadden ze je waarschijnlijk aangekeken alsof ze water zagen branden. Het UWV is een overheidsinstantie die zich altijd moet verantwoorden over de inkoop van producten en diensten. Paardencoaching zou nooit een begeleidingsvorm hebben kunnen zijn die zij ‘formeel’ konden inkopen, aangezien het niet valt onder de (wetenschappelijk) bewezen dienst- en zorgverlening. Hoe anders is de situatie nu.

Wij zijn de paardencoaching gewoon gaan inzetten binnen de reïntegratietrajecten die we hadden lopen. Als reïntegratiebureau voor het UWV ben je binnen een traject in principe vrij hoe je een cliënt begeleidt, zolang diegene maar tevreden is en je als bureau het afgesproken resultaat behaalt bij afronding van het traject.

De cliënten die één of meerdere keren bij het paard hadden gestaan, waren niemand uitgezonderd heel erg enthousiast over wat het hen gebracht had. En aangezien ze ook regelmatig contact hadden met het UWV, ging het dus opvallen dat wij als reïntegratiebureau iets bijzonders deden.

De UWV medewerkers waren vooral verbaasd over de cliënten die vaak al lange tijd in de uitkering zaten en nu ineens met kleur op de wangen, een positieve uitstraling en volop plannen kwamen vertellen dat ze een baan hadden gevonden of een eigen bedrijf succesvol waren gestart. Op de vraag van de UWV arbeidsdeskundige: ‘Hoe kan dat nu ineens zo zijn?’, kwam dan de reactie: ‘Door de hulp van het paard!’. Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen doe die arbeidsdeskundigen toen gekeken moeten hebben…

Het gevolg was dat wij werden gebeld door het UWV met de vraag: ‘Wat dóen jullie met die mensen?’. Nou, de uitleg over wat paardencoaching is en hoe het werkt, wierp alleen maar meer vragen op. Toen zijn we de UWV-mensen die daarvoor open stonden, gaan uitnodigen om eens langs te komen om de paardencoaching zelf te ervaren. In een team van gemiddeld zes mensen, was er dan meestal één persoon enthousiast en de rest sceptisch. Na de ervaring bij het paard, is nog de beste omschrijving van hoe ze zich dan voelden ‘in de war’.

In de loop der jaren is de verhouding enthousiast : sceptisch steeds meer gewijzigd van 1 : 5 naar 5 : 1. Het heeft enorm meegeholpen dat we diverse mogelijkheden hebben gekregen om onszelf voor te stellen binnen het UWV door een filmpje van het Blik op Werk Keurmerk, een filmpje voor UWV Perspectief, deelname in een film van Jessica Villerius over het onderwerp ‘Beschadigd’ (jongeren met psychische uitdagingen die zichzelf beschadigen), een artikel in het UWV blad en natuurlijk op de reïntegratiebeurzen die jaarlijks in de diverse regio’s van het land worden gehouden.

De afgelopen jaren hebben we steeds veel geïnteresseerde arbeidsdeskundigen aan ons tafeltje die meer willen weten over hoe wij de paardencoaching binnen de trajecten inzetten. Het helpt ook mee dat pro-actieve cliënten zelf een traject met de paarden aanvragen bij hun UWV contactpersoon. Zo hebben we inmiddels reintegratietrajecten lopen met mensen uit alle regio’s van het land. Deze mensen zijn bereid om soms wel meer dan 100 km te rijden, om maar een traject met de paarden bij ons te kunnen doen. Tegenwoordig werken we ook met collega’s/onderaannemers in diverse regio’s, wat het voor de cliënten makkelijker bereikbaar maakt.

Modulair en flexibel systeem van opleidingen

Onder punt 1 ‘Grootste opleider van Paardencoaching in Nederland’ is te lezen hoe onze opleidingen zijn ontstaan. Het modulaire en daarmee flexibele systeem dat wij hebben ontwikkeld met onze opleidingen, heeft vooral te maken met de vraag vanuit de markt, maar ook met ons idee dat je reeds gedane kennis en kunde niet dubbel hoeft te doen.

Zowel Paul als Sylvia komen uit de bedrijvenwereld en hebben daar veel cursussen en trainingen gedaan op het vlak van communicatie en samenwerking. Eenmaal bezig met de opzet van Caprilli Coaching & Training, hebben we beiden een opleiding Algemene Coaching gedaan. Nu haal je uit iedere opleiding wel weer nieuwe informatie en inzichten, maar veel van de stof was voor ons bekende materie. Dat vonden wij zonde van onze tijd, energie en vooral ook de kosten. Dat wilden wij voor onze eigen opleidingen dus voorkomen.

Ook wetende dat veel mensen zich bij ons inschrijven voor de Basisopleiding Paardencoaching, omdat ze persoonlijke interesse hebben in hoe het werkt met ‘spiegelen bij paarden’. Dit kan zijn omdat ze zelf een paard hebben en meer begrip willen krijgen in wat hun paard hen probeert te vertellen met zijn of haar gedrag en reacties. Maar ook om te peilen wat ze zelf uitstralen en hoe een ‘ander’, het paard in dit geval, daar heel zuiver op reageert.

Het valt ons op dat mensen de Basisopleiding Paardencoaching ook kunnen gebruiken als een reflectiemoment van ‘wat vind ik leuk om te doen’? ‘Vroeger was ik een paardenmeisje en wilde ik altijd werken in de paarden, maar ik heb een hele andere richting gekozen’. ‘Nu heb ik een burn-out gehad, of zit er tegenaan, en wil ik gaan doen waar ik écht blij van word en energie van krijg’.

En dan hebben we natuurlijk nog de mensen die echt professioneel paardencoach willen worden en/of dit combineren met hun huidige baan. Dan is de Basisopleiding Paardencoaching een hele mooie opstap om te kijken of het echt iets voor je is en wat je ermee zou willen doen. Onze ervaring is dat de meeste mensen alleen maar meer ‘honger’ krijgen naar de paardencoaching en dus kiezen voor een volgende module waar ze de meeste behoefte aan hebben. De echte ‘diehards’ zijn zo enthousiast, dat ze twee of drie opleidingen tegelijkertijd doen.

Praktiserend zowel als opleidingsinstituut als ook cliënten praktijk

De combinatie van het begeleiden van cliënten en het geven van opleidingen is voor Sylvia een ideale combinatie om continue te blijven doorontwikkelen in de begeleiding van mensen met behulp van paardencoaching. Ook de externe trainers die wij inzetten voor specifieke opleidingen zijn allen praktiserend op hun vakgebied.

Vanuit het reïntegratiebureau Companystart dat Paul destijds al had, zijn de UWV cliënten in contact gekomen met paardencoaching. Paul begeleidde vooral mensen vanuit een uitkeringspositie om een eigen onderneming te starten of deze verder op te bouwen. Aangezien deze startende ondernemers soms tegen een drempel aanliepen of angst hadden om een concrete stap voorwaarts te zetten, kwam het goed uit dat Sylvia in die tijd aan het oefenen was om zich de paardencoaching eigen te maken. Paul durfde het aan om de cliënten die een zetje konden gebruiken naar Sylvia te sturen, die ze dan bij het paard zette. Sylvia vroeg continue terug aan de reïntegratiecliënten; “Klopt het wat ik weergeef van wat het paard van jou laat zien, hoe is dit herkenbaar voor jou en wat gebeurt er in je lichaam’?

De cliënten waren blij met deze ‘moderne’ begeleiding en bovendien hadden ze er veel baat bij, want ineens durfden ze de volgende stap wel te zetten in de ontwikkeling van hun bedrijf. Dat was fijn voor de cliënten, maar ook voor het slagingspercentage van Paul zijn reïntegratietrajecten. En ook voor Sylvia, want het UWV ging in de loop van de tijd mensen rechtstreeks naar haar sturen die op psychisch vlak waren vastgelopen.

Tijdens de begeleiding van deze reïntegratiecliënten kwam regelmatig de vraag: ‘Dat werken met de paarden wat jij doet, is zó mooi; kun je mij dat ook niet leren?’. Na vraag nummer zoveel, was dat voor ons de reden om na te gaan denken over hoe zo’n opleiding er dan uit zou kunnen zien. Aangezien wij nogal praktisch en doeltreffend van aard zijn, moest ook de opleiding paardencoaching kort, krachtig, effectief en betaalbaar zijn. En voor iedereen bereikbaar qua niveau, aangezien wij geen mensen wilden uitsluiten in dit werken met de paarden. En zo zijn onze opleidingen verder opgebouwd.

Door het werken met cliënten kon Sylvia heel veel kennis, kunde en praktijkervaring opbouwen in hoe paarden reageren op mensen met een bepaalde vorm van spanning/uitstraling. Door dit te gaan doceren aan de deelnemers van onze opleidingen, kon Sylvia zich verder ontwikkelen in dit vak. Door de vaak goede en kritische vragen en opmerkingen van de studenten, ging Sylvia nadenken over hoe het dan precies zat wat de paarden lieten zien, waarom het in de ene situatie toch net anders was dan in de andere situatie en waar ‘m dat verschil in zat.

Dit kun je zien als het constant fijnslijpen van een diamant, die daardoor steeds helderder en zuiverder wordt. Tot op de dag van vandaag laat Sylvia zich nog verrassen door de manieren die paarden vinden om bij mensen iets in het bewustzijn te brengen en door spanning van hen over te nemen en zelf weer los te laten.

Grootste opleider

De grootste opleider van Paardencoaching in Nederland

De grootste opleider van Paardencoaching in Nederland lijkt wellicht grootspraak maar dat is het niet. Sinds 2010 geven wij al opleidingen op het gebied van paardencoaching. Dat is begonnen met in eerste instantie een redelijk uitgebreide opleiding met twee trainers, waarmee we dachten een mooi aanbod te hebben voor onze deelnemers. Later bleek in de praktijk dat dit toch wat te hoog gegrepen was voor veel mensen, zowel qua tijd als kosten.

Aangezien wij in die tijd nauw betrokken waren bij de ontwikkelingen van een zorgboerderij waar we de locatie gebruikten, gingen wij inzien dat we terug naar de basis wilden en beginnen bij het begin. Zo wilden wij de begeleiders van een zorgboerderij de eerste stapjes laten zetten in de begeleiding van mensen met behulp van de aanwezige pony’s en paarden. En zo is de eerste module ‘Basisopleiding Paardencoaching’ ontstaan.

Later kwam er vraag van onze deelnemers naar een vervolg. Aangezien paarden vaak ‘systemisch gaan staan’, kwam er behoefte om hier meer specifiek op te focussen en zo ontstond de opleiding ‘Systemische Paardencoaching’. Gaandeweg kwamen we er achter dat deelnemers weliswaar een hele goede sessie paardencoaching konden geven, maar dat de communicatievaardigheden daar omheen niet altijd optimaal waren. Dus algemene coaching technieken zijn ook voor de praktiserend paardencoach van belang. Toevallig was een oude kennis/vriend van ons, Rinze Terluin, toen net weer met ons in contact gekomen. Rinze was zijn hele leven al coach en trainer geweest als zelfstandige en bij ICM en vond het een mooie uitdaging om ons te helpen om de opleiding ‘Algemene Coaching’ op te zetten. En zo geschiedde. Helaas is Rinze inmiddels overleden.

Weer later kwam de vraag naar specifieke inzet van pony’s en paarden voor kinderen en pubers. Annet Lekkerkerker van Koeching was toen al kinder- en jeugdtherapeut en tevens Caprilli Coach. Samen met Annet is de opleiding ‘Paardencoaching voor Kinderen’ opgezet, die een meer gevarieerd aanbod met diverse werkvormen geeft en die als aanvulling diende op onze basisopleidingen met de paarden.

Aangezien de Caprilli Coaches zich steeds meer ontwikkelden, wilden de mensen toch meer leren van het systemisch werk (familie-opstellingen), aangezien de paarden zo feilloos zijn in het oppikken van systemische dynamieken bij mensen. De opleiding die Sylvia had gedaan bij Elmer Hendrix van het Instituut voor Systemische Opstellingen, leidde echt op tot familie-opsteller. Aangezien Sylvia niet perse hele opstellingen met de paarden geeft en de meeste paardencoaches dit ook niet wilden, hebben we Elmer gevraagd om een kortere opleiding Systemisch Coachen te verzorgen, waarbij de deelnemers wel de nodige stof van het systemisch werk mee krijgen, maar niet perse opsteller hoeven te worden. En zo was er weer een opleiding geboren.

Weer later zijn we meer themagerichte opleidingen gaan ontwikkelen, met name doordat onze Caprilli Coaches zichzelf ook ontwikkelen tot specifieke vakspecialisten. Zij wilden graag hun kennis en kunde delen in opleidingsvorm met andere geïnteresseerden uit het werkveld van de paardencoaching, maar ook met andere werkvelden zoals bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Het resultaat hiervan zijn de opleidingen ‘Paardencoaching en Trauma’ en ‘Paardencoaching en Dementie’. Meer specialistische opleidingen zitten nog in de pijplijn…

Inmiddels leven we in 2020 en hebben we veel aanloop op onze opleidingen van mensen die zich hier verder in willen verdiepen. Samen met twee tot drie ‘intensive weeks’ komen we gemiddeld op zes tot tien Basisopleidingen Paardencoaching per jaar waar de mensen zich voor inschrijven. Veel deelnemers krijgen dan enorm de smaak te pakken en gaan verder met de vervolgmodulen waar ze behoeften aan hebben. Gemiddeld geven we zo’n 160 trainingsdagen per jaar, samen met onze gespecialiseerde trainers en daar zit nog steeds groei in.

Voor meer informatie over de diverse opleidingen, kijk graag op onze website onder ‘Opleidingen’.

Zorg

Ontwikkelingen binnen de zorg

De situatie in de zorg is zorgelijk; de werkdruk voor personeel is zeer hoog, wat voor uitval zorgt door middel van ziekte. Wat deze problematiek alleen maar groter maakt, is dat er een leegloop lijkt te zijn; als mensen eenmaal weggaan bij hun werkgever, kiezen ze er vaak niet voor om opnieuw bij een andere zorgwerkgever aan de slag te gaan, en gaan dus uit de zorg. Samen met onder andere de vergrijzing in Nederland en de toegenomen druk in de ggz, is dit dus een negatieve trend.

Daarom zijn wij in samenwerking met Caprilli Coach Brenda Klos-Berkhout, coördinator/adviseur bij ‘Waardigheid en Trots’, bezig om een programma op te stellen voor zowel zorgmanagers als ook zorgprofessionals met als doel om stress te verlagen, empowerment te vergroten en het plezier/de passie in het werken met mensen weer terug te vinden. Uiteraard doen we dit grotendeels met inzet van de paardencoaching! Een en ander moet nog verder uitgewerkt worden, maar in 2020 zullen de eerste programma’s gaan draaien.

Heb je al interesse hierin; schroom dan niet om ons te mailen op info@caprillicoaching.nl.

Opleiding Teams voldoet nog niet aan de behoefte.

Eind oktober zijn we gestart met de vernieuwde opleiding Teams. Deze driedaagse opleiding had als doelstelling om basisvaardigheden, kennis en kunde op het gebied van paardencoaching, algemene coaching en systemische dynamieken te combineren.

Na afloop van deze drie dagen hebben wij feedback gevraagd aan de deelnemers om te horen of deze opleiding voldoet aan de verwachtingen. De feedback die wij ontvingen was opbouwend, maar wel kritisch. Natuurlijk is dat vervelend om te horen, maar aan de andere kant was juist het opbouwende van de kritiek voor ons erg fijn en geeft dit goede handvaten om verder mee aan de slag te kunnen gaan.

De rode draad in de kritiek was dat de dagen individueel wel goed en leerzaam waren, maar er onvoldoende samenhang was tussen de drie onderdelen en er daardoor te veel versnipperde informatie was.

Voor ons is dit een goede les waar we mee aan de slag gaan. Hierbij hebben wij de deelnemers om hulp gevraagd om mee te denken met de opzet en invulling van deze dag, waarbij we de mogelijke oplossingen gaan uitwerken in de bak met de paarden. De doelstelling is daarbij dat wij zelf een goede richting op kunnen gaan met de opleiding en dat de deelnemers meer leren over hoe je bepaalde onderwerpen kunt uitwerken met behulp van paarden en wat voor waarde dit heeft. Begin 2020 gaat deze dag plaatsvinden waarna wij zeker met meer informatie komen.

Zelfstandig Ondernemerschap

Nieuwe BTW regeling voor kleine ondernemers

Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe BTW regeling voor kleine ondernemers van kracht. Deze regeling kan interessant zijn voor ondernemers die minder dan € 20.000,- omzet hebben per kalenderjaar. Met name voor startende en voor parttime ondernemers is deze regeling opgezet.

De BTW regeling voor kleine ondernemers houdt het volgende in:

–          Jouw (te verwachten) jaaromzet is minder dan € 20.000,- (ex btw).

–          Je rekent geen BTW meer op de facturen en hoeft ook niets af te dragen.

–          Je kunt geen betaalde BTW van de kosten aftrekken.

–          Je hoeft geen BTW aangifte meer te doen.

Belangrijk daarbij is wel de overweging hoe om te gaan met jouw uitgaande facturen. Je kunt het BTW gedeelte terug geven aan jouw klanten of zelf houden. Als je bijvoorbeeld nu een factuur maakt voor € 100,00 ex btw , dan is de factuur voor de klant € 100,00 plus € 21,00 btw in totaal € 121,00. Voor bedrijven is de BTW vaak niet belangrijk omdat zij deze toch wel kunnen compenseren. Voor particulieren maakt het natuurlijk wel uit.

Zeker als je verwacht op termijn boven de € 20.000,- omzet uit te komen, is het van belang om hier goed naar te kijken. Als je namelijk het BTW voordeel terug geeft aan de particuliere klant en je kunt geen gebruik meer maken van de regeling, dan worden jouw tarieven 21 % hoger of jouw verdiensten 21 % lager. Het is dan vaak slimmer om het BTW gedeelte te blijven berekenen aan de klant, ook al zit je in de regeling. Hiermee worden dan jouw verdiensten 21 % hoger gedurende de tijd dat je gebruik maakt van de regeling.

Als je plannen hebt om veel te gaan investeren waardoor het saldo BTW dat je terug kunt krijgen hoger is dan je moet betalen, dan kun je het beste wachten met jezelf aanmelden en dit pas doen nadat de investeringen gedaan zijn.

Op het moment dat je boven de € 20.000,- omzet uitkomt in één kalenderjaar, dan ben je verplicht om je af te melden voor de regeling. Op datzelfde moment moet je BTW gaan berekenen, BTW aangifte doen en BTW afdragen. Je kunt dan ook weer de betaalde BTW compenseren. Als je gebruik hebt gemaakt van de regeling en jezelf afmeldt, dan mag je drie jaar geen gebruik meer maken van deze regeling!

Meer informatie over aan- en afmelden en de specifieke regels tref je aan op de site van de belastingdienst.

RDA

RDA Rondetafelbespreking

Caprilli Coaching & Training praat mee over welzijn van therapiedieren!

Woensdag 27 november 2019 waren wij uitgenodigd door de Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA) om deel te nemen aan een rondetafelbespreking over het welzijn van therapiedieren.

Het RDA heeft van de minister van Landbouw opdracht gekregen om een verkennend onderzoek te doen naar het welzijn van therapiedieren en hoe dit te kunnen borgen. Hiervoor heeft de RDA verschillende organisaties en bedrijven uitgenodigd die op één of andere manier betrokken zijn bij het inzetten van dieren ten behoeve van mensen. Naast veel organisaties die met honden werken, waren er onder andere ook vertegenwoordigers vanuit de universiteit, Hogeschool Aeres, zorgboerderijen en centra voor aangepast paardrijden. Op het gebied van paardencoaching was Caprilli de enige vertegenwoordiger om de belangen van de paarden en de coaches te behartigen.

Zoals te verwachten valt, is er heel veel gezegd en benoemd op het gebied van welzijn van therapiedieren en hoe dit verder geprofessionaliseerd kan worden, zonder dat dit een enorme papieren tijger gaat worden die iedereen op kosten jaagt en waar de dieren zelf te weinig baat bij hebben.

De RDA gaat van de belangrijkste conclusies van het gesprek verslaglegging uitbrengen aan de minister met daarin de voorgestelde vervolgstappen. Deze stappen gaan dan in een werkgroep verder uitgewerkt worden. In deze werkgroep zitten verschillende disciplines die ook bij de rondetafelbespreking aanwezig waren. Paul Tonino van Caprilli Coaching heeft zich hiervoor aangemeld om mee te werken en te denken over dit belangrijke onderwerp.

Vanzelfsprekend worden jullie op de hoogte gehouden van de voortgang en vooral over belangrijke ontwikkelingen op dit gebied.

Trauma en PTSS

Keurmerk Paardencoaching

Caprilli Coaching & Training heeft het initiatief genomen om een Keurmerk Paardencoaching te gaan opzetten. Dit keurmerk heeft tot doel om de kwaliteit van dienstverlening en van het houden en verzorgen van paarden te borgen. Daarnaast gaat dit keurmerk zorgen voor meer helderheid en duidelijkheid voor potentiële opdrachtgevers, waar het gaat om kwaliteit, betrouwbaarheid en kennis en kunde van de coaches.

Doordat paardencoaching steeds populairder wordt en er steeds meer aanbieders op de markt komen, is er behoefte aan meer transparantie, onderscheidend vermogen en borging van de kwaliteit. Het keurmerk Paardencoaching wordt toegankelijk voor alle paardencoaches die aan de kwaliteitscriteria voldoen.

De komende weken zijn wij in gesprek met professionele auditors die ons adviseren bij de opzet van dit keurmerk. Ons doel is om in 2016 van start te gaan met het Keurmerk Paardencoaching.

Opleiding Systemisch Coachen

Opleiding Systemisch Coachen

De nieuwe Opleiding Systemisch Coachen gaat in 2016 van start bij Caprilli Coaching & Training! Deze achtdaagse opleiding wordt georganiseerd door Caprilli Coaching & Training maar gegeven door Elmer Hendrix. Elmer is een echte specialist in het systemisch werken en familie-opstellingen. Hij is tevens  werkzaam als gastdocent bij het Hellinger Instituut in Groningen.

Onze opleiding Systemisch Coachen geeft meer achtergrondinformatie over en inzicht in het systemisch werk op zich (familie-opstellingen). Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die vaardigheden en kennis wil opdoen over systemisch coachen, zonder direct een familie-opsteller te worden. Deze opleiding is dan ook relatief kort en is een uitermate waardevolle en wellicht noodzakelijk toevoeging voor de Paardencoach. Daarnaast zijn de technieken en inzichten die geleerd worden ook toepasbaar bij algemene coaching.