ptss

Paardencoaching voor mensen met trauma en ptss

Paardencoaching voor mensen met trauma en ptss verlicht klachten is positief confronterend en veelal een mooie ervaring.

Ervaring
Wij hebben inmiddels jarenlange ervaring in de begeleiding van mensen met trauma en ptss, waarbij de paarden een grote rol spelen om de klachten te verlichten. Eén van de belangrijkste effecten die paarden op mensen hebben, is dat ze spanning overnemen en dit vervolgens loslaten. Daarnaast willen ze deze ‘getraumatiseerde kuddegenoot’ graag helpen om weer te gaan ontspannen en herstellen, zodat ze samen weer veilig zijn en in staat om te vluchten. Het inzetten van paarden wordt door mensen over het algemeen als zeer fijn ervaren en ook als positief confronterend. Immers, het paard draait nergens om heen, maar wil zo snel mogelijk tot de kern doordringen van wat er bij de tweebenige kuddegenoot dwars zit en/of het meeste blokkeert. Meer informatie over de werking van paardencoaching is te vinden onder ‘Paardenkracht voor mensen’ op de homepage.

Voor de paarden (en ons) maakt het niet uit om te weten waar het trauma exact mee te maken heeft, als dat al bekend is. Het kan zijn dat het werk gerelateerd is, maar kan ook uit de privésfeer komen, of beiden. Vaak is het een opeenstapeling van spanning door onverwerkte ervaringen en emoties. Bij de paardencoaching hoeft ook niet veel gesproken te worden. Het paard reageert immers op lichaamstaal en -energie. Doordat de reacties van het paard ‘vertaald’ worden, kunnen er inzichten en lichamelijke effecten bij de deelnemer ervaren worden. Dit is exact wat gaat helpen in de verwerking van het trauma of de ptss, aangezien het een ervaringsgerichte (gevoel) manier van werken is, in tegenstelling tot een cognitieve (praten) manier van begeleiding.

Traject
Het grootste effect in de verlichting van trauma en ptss kan bereikt worden wanneer je een aantal keren bij het paard kunt staan met een tussenpoze van ongeveer twee tot drie weken. Tijdens de sessies wordt veelal spanning door het paard overgenomen en losgelaten en ook de persoon zelf laat dankzij het paard spanning los. Tussentijds is het goed om bezig te zijn met actief rust zoeken, zodat het lichaam ook meer spanning kan gaan loslaten. Gaandeweg komen er steeds meer inzichten in waar de spanning mee te maken heeft en leren we je hoe je zelf (beter) kunt gaan loslaten. Uiteraard is het paard hierbij een grote steun en toeverlaat. Onze ervaring is dat je met een traject van gemiddeld 7 keer een sessie paardencoaching al een hele stap verder kunt zijn in de zin van ontspanning en een betere balans. Bij zwaar getraumatiseerde mensen kan het nodig zijn om vaker bij het paard te staan.

Kosten
Aangezien wij een officieel erkend reïntegratiebureau zijn, kunnen de kosten van een traject veelal gedeclareerd worden bij de werkgever, het UWV of de Gemeente. Een werkgever is in eerste instantie verantwoordelijk voor het welbevinden en goed functioneren van de werknemer. Hiertoe hebben werkgevers in Nederland de verplichting om zich ten volle in te zetten om te voorkomen dat een werknemer ziek wordt en ziek blijft (en dus bij het UWV terecht komt). Het UWV checkt na een ziekteperiode van 1 en/of 2 jaar of de werkgever aan de strenge verplichtingen heeft voldaan. Hier worden regelmatig hoge sancties in uitgedeeld door het UWV. Over het algemeen hebben bedrijven een budget ter beschikking van € 2.000 tot € 5.000 ex btw per werknemer, één en ander afhankelijk van de grootte en omzet van het bedrijf. Ook is er vaak opleidingsbudget beschikbaar om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zich om te scholen tot een andere functie/beroep binnen of buiten het bedrijf.

Een individuele sessie paardencoaching kost bij ons € 250,00 ex btw. Bij een gemiddelde van 7 sessies, is de trajectprijs dus € 1.750,00 ex btw. Op aanvraag kunnen sessies bijgeboekt worden. De periode die hiermee gemiddeld gepaard gaat, is 4 tot 5 maanden. Ook preventief is een traject paardencoaching zeer waardevol om uitval en ziekteverzuim (burnout, depressie) te voorkomen.

N.B.: Voor mensen van Politie en Defensie (en andere geüniformeerden) zijn er mogelijkheden via De Basis/BNMO in Doorn, waarvoor wij huisleverancier zijn met de paardencoaching. Individueel kunnen bij de werkgever trajecten aangevraagd worden via de (case)manager of zorgregisseur.

Voor meer informatie, neem graag contact op via info@caprillicoaching.nl.

 

Kennismaken met Paardencoaching voor studenten

Caprilli Coaching & Training biedt nu de laagdrempelige mogelijkheid aan voor het kennismaken met Paardencoaching voor studenten.

Vaak krijgen wij de vraag van studenten of ze bij ons kunnen meekijken en/of stage lopen om zo meer te leren over hoe paardencoaching in z’n werk gaat en te zien wat het effect is op mensen. De scholen en onderwijsinstellingen die wij al eens benaderd hebben voor een mogelijke samenwerking, staan nog niet zo open voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. En dat is jammer, want wij ervaren dagelijks de toenemende vraag vanuit cliënten (zowel van kinderen, jongeren als volwassenen) naar begeleiding met inzet van dieren.

Nu kunnen we vanwege de privacy gevoeligheid niet zomaar mensen laten ‘meekijken’ tijdens de sessies paardencoaching, maar vinden we het wel belangrijk dat jonge mensen de mogelijkheid krijgen om deze nieuwe manier van begeleiding te kunnen zien en ervaren.

Daarom bieden we vanaf heden studenten de mogelijkheid om mee te doen aan een workshop paardencoaching voor € 25,00 (ipv € 175,00). Je bent dan deelnemer aan de workshop, zodat je én zelf een sessie met het paard krijgt én ook de sessies van de andere deelnemers bijwoont. Het is heel bijzonder om te zien en merken hoe één en hetzelfde paard (totaal) anders kan reageren op de verschillende personen die bij hem of haar in de bak komen te staan.

Dus, ben je student aan een opleiding die gaat over de begeleiding van mensen en/of dieren en heb je interesse om meer te leren over paardencoaching? Meld je dan aan via de mail op info@caprillicoaching.nl. Vermeld daarbij je school, opleiding en studentnummer en geef graag je voorkeursdatum voor een workshop aan, zodat we kunnen kijken of er een plaatsje vrij is op die datum. De data van de workshops vind je op onze website onder de agenda. Per workshop kan 1 student deelnemen. Kom je later een training of opleiding bij ons volgen, dan krijg je de € 25,00 weer terug.

Graag tot ziens!

Sylvia Bosveld

Verzekering

WA verzekering voor Paardencoaches

Via Univé is er nu een goede en betaalbare WA verzekering voor paardencoaches in de markt!

Het afsluiten van een goede en betaalbare WA verzekering voor het vak paardencoaching is vaak lastig en vooral duur. Veel verzekeringsmaatschappijen weten namelijk niet goed wat ze hiermee aan moeten en komen dan bijvoorbeeld met een dure manegeverzekering, waarbij op het paard gereden worden en de risico’s op letsel groter zijn. De laatste tijd is dit gelukkig aan het veranderen, waarvan Univé een mooi voorbeeld is.

Univé biedt nu een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aan voor circa € 152,00 per jaar. De activiteiten paardencoaching vallen hierbij onder de “onderwijs” verzekering. In de polisvoorwaarden van deze verzekering wordt paardencoaching specifiek vermeld.

Als je interesse hebt in deze verzekering, dan ga je als volgt te werk:

  • Neem contact op met Leendert Verduin, vestigingsmanager Univé Nijkerk. Zijn emailadres is: leendert.verduin@unive.nl
  • Hij zorgt er vervolgens voor dat contact met je opgenomen wordt door een adviseur van Univé die nog om aanvullende en meer specifieke informatie zal vragen.

Verzekering

Verdere vragen over deze en andere verzekeringen kun je aan de adviseur van Univé stellen. Wij zijn geen tussenpersoon voor deze verzekering en ontvangen ook geen provisie.

Opleiding Paardencoaching met een kudde

Opleiding Systemische Paardencoaching met Kudde in het voorjaar

In het voorjaar starten wij de Opleiding Systemische Paardencoaching met een kudde op 24 en 25 mei.

Heb je je ooit afgevraagd hoe het is om met meerdere paarden tegelijk coaching te geven? In deze nieuwe tweedaagse opleiding gaan we daarmee aan de slag. Sinds we de paarden bij ons aan huis hebben staan en de kudde in balans is, geeft dit ook de mogelijkheid om twee of meer paarden tegelijk in te zetten voor systemische paardencoaching. Dit is de reden waarom we deze opleiding verplaatst hebben naar eind mei zodat we naast het werk in de binnenbak ook buiten in het land aan het werk kunnen.

Een kudde paarden blijkt uitermate goed te reageren op systemische energie. Als cliënt zijnde kun je een persoonlijke vraag projecteren op twee of meer paarden, waardoor zij op een unieke en indrukwekkende manier laten zien welke onderliggende (systeem)dynamieken aan de vraag ten grondslag liggen.

Heb je interesse in deze opleiding, klik dan hier voor de details.

Opleiding Systemisch Coachen

Opleiding Systemisch Coachen onder de aandacht!

In 2017 is de opleiding Systemisch Coachen voor het eerst van start gegaan en met een goed resultaat want de deelnemers waren laaiend enthousiast!

De opleiding Systemisch Coachen is niet alleen bedoeld voor paardencoaches, maar eigenlijk voor iedereen die meer wil weten van de dynamieken die spelen binnen familiesystemen. Als je hier meer inzicht in krijgt, los je onbewuste blokkades op bij jezelf, maar je krijgt ook steeds meer inzicht in waar andere mensen tegenaan lopen. Dat is fijn om meer begrip te krijgen voor de omgang met partner, ouders, kinderen, collega’s en dergelijke, maar ook in de begeleiding van cliënten. Deze opleiding wordt gegeven door Elmer Hendrix van het Instituut voor Systemisch Werk.

In 2018 gaat de opleiding op 20 april van start. De opleiding omvat 4 blokken van 2 dagen die op de vrijdag en zaterdag worden gehouden. Klik voor de details van deze opleiding hier!

Familie-opstellingen met Paard

Familie-opstellingen met Paard

Nieuw in het assortiment is de dag familie-opstellingen met paard’.

Op de themadag familie-opstellingen met paard werken Elmer Hendrix en Sylvia Bosveld met elkaar samen om familie-opstellingen met een paard erbij te begeleiden. De rolverdeling is dat Elmer de familie-opstelling begeleidt en Sylvia zorgdraagt voor de vertaling en begeleiding van wat de paarden daarbij laten zien.

Deelnemers aan deze dag, die op 4 april 2018 gepland staat, krijgen de mogelijkheid om een vraag in te brengen en/of als representant in de bak / het veld te staan. Gegarandeerd dat dit gaat zorgen voor magische inzichten, zowel over jezelf als ook over de mogelijkheid van systemische paardencoaching. Wat vooral indrukwekkend zal zijn, is de rol die de paarden gaan vervullen en vooral ook de meerwaarde die dit met zich meebrengt.

Wil je deze bijzondere dag meemaken, stuur dan een mail naar Info@caprillicoaching.nl.

 

 

 

Paardencoaching en zang

Klank/zang en Paardencoaching

In samenwerking met Caprilli Coach Annelie Brinkhof, professioneel zangeres, zijn we bezig om een mooi nieuw programma te ontwikkelen waarbij klank/zang en paardencoaching gecombineerd worden.

Door het maken van geluid worden bij mensen blokkades in het lichaam opgelost. Nu hebben we de combinatie met paardencoaching gemaakt en zien we dat dit nog extra doorwerkt in de ontspanning bij mensen. Onder leiding van Annelie Brinkhof en Sylvia Bosveld is een eerste try-out gedaan met een groep zangers. Deze try-out stond vooral in het teken van observeren wat er gebeurt en hoe het paard reageert wanneer de deelnemers zingen of klanken voortbrengen. Het is indrukwekkend wat we daarin gezien, gevoeld en meegemaakt hebben en dit vraagt om een vervolg. Binnenkort staat de tweede try-out gepland, waarin we werken met mensen die geen ervaring hebben met zingen.

Na deze tweede try-out gaan we op basis van de ervaringen een programma opstellen dat we dit jaar nog willen aanbieden. In de nieuwsbrief en op onze site ga je binnenkort meer informatie aantreffen.

KLanttevredenheidsonderzoek 2017

Klanttevredenheidsonderzoek 2017

Jaarlijks wordt er een extern klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in hoe onze klanten over ons denken en hoe zij onze dienstverlening ervaren. Dit is een onderdeel van ons Blik op Werk Keurmerk, samen met de jaarlijkse audit op onze resultaten.

Onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van dit onderzoek. We scoren dit jaar een zeer mooie 8.4! Vanzelfsprekend zijn wij erg blij met dit resultaat, vooral ook vanwege het feit dat wij jaarlijks heel consequent hoge resultaten behalen (een score tussen de 8 en de 9, waarbij het landelijk gemiddelde rond de 7 ligt).

In het uitgebreide rapport van het klanttevredenheidsonderzoek worden als belangrijkste complimenten genoemd onze professionaliteit en de tijd die we besteden aan iedere deelnemer. Fijn dat we dit als bevestiging terugkrijgen, want dit is voor ons inderdaad een belangrijk punt waar we het afgelopen jaar ook veel aandacht aan besteed hebben. Natuurlijk zijn er ook een aantal verbeterpunten die wij in 2018 verder zullen oppakken.

Al onze klanten en opdrachtgevers die aan dit onderzoek meegewerkt hebben, willen we graag van harte bedanken!

Gecertificeerd Paardencoach

Doe het alsjeblieft eens voor dag 5-04-2017

Op 11 maart zijn wij gestart met de zogenaamde ‘Doe het alsjeblieft eens voor dag’. Het doel van deze dag is om paardencoaches hun vaardigheden, kennis en kunde te laten demonstreren.

Zoals wellicht bekend is, streven wij naar een landelijk dekkend netwerk aan paardencoaches die ons kunnen helpen bij het uitvoeren van opdrachten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om trajecten via het UWV, maar dit kunnen ook werkzaamheden voor andere opdrachtgevers zijn. Om kwaliteit te kunnen garanderen aan onze opdrachtgevers, hebben wij een aantal kwaliteitscriteria geformuleerd waaraan de onderaannemer moet voldoen. Deze criteria zijn verwoord in het handboek Gecertificeerd Paardencoach. Deze criteria zeggen echter nog te weinig over de kwaliteit van de paardencoach zelf.

Om een goed beeld te krijgen van de potentiële onderaannemer, hebben wij de ‘Doe het alsjeblieft eens voor dag’ in het leven geroepen. Op deze dag krijgen paardencoaches die aangegeven hebben in aanmerking te willen komen voor het onderaannemerschap, de kans om te laten zien wat ze kunnen. Met maximaal 4 paardencoaches per keer gaan we aan de slag om gastcliënten een sessie paardencoaching te geven. Iedere paardencoach neemt een gastcliënt mee, die vervolgens wordt begeleid door een collega paardencoach.

Na enkele dagen krijgt iedere paardencoach feedback op zijn/haar gegeven sessie. Hierbij wordt aangegeven of wij voldoende basis zien om als onderaannemer voor ons aan de slag te gaan. Waar nodig geven wij nog verdere ontwikkelpunten aan.

De eerst volgende ‘Doe het alsjeblieft eens voor dag’ is op woensdag 5 april a.s.

Inschrijving voor één van deze data kan alleen op onze uitnodiging. Er zijn aan deze dag geen kosten verbonden.

Opleiding Systemisch Coachen

Opleiding Systemisch Coachen gaat van start

Zoals het met al onze opleidingen is gegaan, ging de start van de Opleiding Systemisch Coachen (familie-opstellingen) wat moeizaam. De belangstelling was er zeker maar dat zorgde nog niet voor voldoende inschrijvingen. Maar nu gaat hij gegarandeerd van start op maandag 10 april!

Vanuit de Basisopleiding 2, Systemische Paardencoaching is veel interesse in deze opleiding. De meerwaarde om jezelf te scholen in het Systemisch Werk en dit te gebruiken binnen het (paarden)coachen, is vooral bij deze groep coaches doorgedrongen.

De opleiding wordt gegeven door Elmer Hendrix van Centrum voor Systemische Opstellingen. Elmer is echt een specialist in het systemisch coachen met vele jaren ervaring als opsteller en als trainer. Deze opleiding is zonder paarden (in de pauze kun je wel paarden aaien :-D) en dient als basis voor iedere coach en dus ook voor de paardencoach.