Verlies & Rouw

Nieuwe opleiding Paardencoaching en Verlies & Rouw

In september starten wij met de nieuwe opleiding ‘Paardencoaching en Verlies & Rouw’. Wij zijn erg enthousiast over deze waardevolle 4-daagse opleiding die door Marieke Blankers van Loon gegeven wordt.

Iedereen herkent zich er wel in, want van kleins af aan krijgt iedereen met verlies en rouw te maken. Dat kan een klein verlies zijn, zoals het kwijtraken van een knuffeldier, of een groot verlies zoals een ouder of ander geliefd persoon. En daarnaast ervaren mensen ook rouw als het gaat om het verliezen van je baan, het doormaken van een scheiding en het verhuizen naar een andere plaats. En zo nog veel meer.

De opleiding biedt enerzijds een stuk theorie waarin de begrippen verlies en rouw worden behandeld. Anderzijds is het vooral veel lichaamsgericht ervaren met het paard wat spanning in je lichaam doet en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Dit is namelijk exact waar paardencoaching om gaat en wat je cliënten ook ervaren. Daarnaast krijg je tools en technieken aangereikt die je kunt gebruiken om paarden op een veilige en verantwoorde manier in te zetten als hulpmiddel in de begeleiding van mensen die te maken hebben met verlies en rouw.

Voor het kunnen deelnemen aan deze opleiding is het wel een vereiste dat je de Basisopleiding Paardencoaching hebt gevolgd of een gelijkwaardige opleiding elders. Met deze link kom je direct op juiste pagina uit waar je meer informatie over de opleiding aantreft. De folder kun je hier downloaden.

nummer 1 in paardencoaching

Tot € 1.000,00 STAP-subsidie per jaar

In 2022 is de STAP-subsidie door de overheid ingevoerd. Deze subsidie van maximaal €1.000,00 per jaar is in principe voor iedere Nederlander beschikbaar, met uitzondering van gepensioneerden, minderjarigen en studenten.

Het systeem van de STAP-subsidie is opgezet en wordt uitgevoerd door het UWV in combinatie met DUO. Deze subsidie is alleen mogelijk voor opleidingen van opleiders die geregistreerd staan in het STAP scholingsregister en die voldoen aan de gestelde vereisten.

Gelukkig voor ons, en met name voor al onze cursisten, zijn wij een erkende STAP opleider en komen onze opleidingen dus in aanmerking voor subsidie. Het is alleen niet altijd makkelijk om deze subsidie te verkrijgen. Iedere twee maanden start een nieuwe inschrijfperiode met een maximaal budget. Wanneer het budget op is, meestal al na één dag (!), moet je wachten tot de volgende inschrijfperiode van start gaat om opnieuw het budget te kunnen aanvragen.

Op 1 juli om 10.00 uur gaat de nieuwe inschrijfperiode van start. Heb je wensen of dromen om een bepaalde opleiding te volgen, dan is dit je kans! Kies de opleiding uit ons aanbod uit die je wilt gaan volgen en vraag het STAP-aanmeldbewijs bij ons aan. De kans dat je de subsidie krijgt is het grootst als je ervoor zorgt dat je op de aangegeven datum en tijdstip er klaar voor zit met je DigiD en STAP-aanmeldbewijs bij de hand. In de afgelopen inschrijfperiode hebben 85% van onze deelnemers de subsidie ook daadwerkelijk gekregen!

Dus heb je altijd al mee willen doen aan de opleiding Systemisch Coachen, of ben je geïnteresseerd in onze nieuwe opleidingsmodule Paardencoaching en Verlies & Rouw, of een andere verdiepingsmodule paardencoaching? Wellicht kan de STAP-subsidie jou helpen om deze stap nú te zetten!

Wij hebben het één en ander uitgewerkt over de STAP-aanvraagprocedure en dit document kun je hier downloaden. Je treft een uitleg aan, de eisen die gesteld worden en de juiste links om de subsidie aanvraag te doen.

Als je nog vragen hebt, dan horen wij dit graag. Veel succes gewenst met het aanvragen van de subsidie en graag tot ziens op een opleiding bij ons! 🙂

 

Caprilli goes Ibiza!

Workshops paardencoaching op Ibiza!

Nieuwsgierig hoe paardencoaching voor jou zou kunnen werken? Lees dan verder:
(For English text, see below)

Paardencoaching is een unieke kans om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Door in contact te komen met een paard krijg je waardevolle feedback zonder (voor)oordeel. Vanuit het natuurlijk instinct van het paard zal deze op jou gaan reageren als een kuddegenoot. Het paard voelt jouw energieën, blokkades, spanningen en emoties. Jij wordt door het paard als het ware “gescreend” en het paard laat onbevooroordeeld met zijn lichaamstaal en gedrag aan jou zien wat hij bij jou voelt en ervaart. Het paard spiegelt jou niet alleen fysiek (hetgeen jij uitstraalt) maar ook energetisch (hetgeen jij denkt en voelt). Je kunt een vraag inbrengen of zonder vraag in contact treden met het paard. Je kunt werken aan thema’s op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, emotioneel welzijn, trauma’s en/of spanningen.

Sylvia Bosveld, eigenaar Caprilli Coaching & Training, en Mike Balm, opgeleid o.a. door Caprilli  bieden jou deze  “lifechanging” ervaring aan. Zij begeleiden deze bijzondere coaching-sessies met de paarden.

Eigen ervaring met paarden is hierbij niet nodig. Mocht je bang zijn voor paarden dan is het zelfs mogelijk om op veilige afstand van het paard deze sessie te volgen. Een paard voelt ook op afstand haarfijn aan wat er in jou omgaat. Het is heel indrukwekkend om te ervaren hoe hetzelfde paard reageert op verschillende personen in de groep.

De workshop duurt ongeveer 3 uur en gaat door bij deelname vanaf minimaal 2 personen.

De locatie voor een paardencoaching sessie is flexibel, het kan in Santa Gertrudis, Sant Antoni of in Cala d’hort plaatsvinden. De locatie wordt bepaald in onderling overleg.

Data en tijden:
In de week van 28 februari t/m 5 maart. De workshop duurt maximaal 3 uur.

Aanmelden kan via het volgende e-mail adres: mikebalm1971@icloud.com.
Heb je nog vragen dan kun je die per email stellen, maar bellen mag ook:
Tel:  0034 6 960 41 715 (Mike Balm)

Laat je verrassen door deze prachtige edele dieren en hopelijk verwelkomen wij je binnenkort bij een paardencoaching-sessie!

 

Horse coaching workshops in Ibiza!

Curious about how horse coaching could work for you?  Then read on:

Horse coaching is a unique opportunity to work on your personal development and awareness.  By coming into contact with a horse you get valuable feedback without (pre)judgement.  From the horse’s natural instinct, it will respond to you as a herd mate.  The horse feels your energies, blockages, tensions and emotions.  You are as it were “screened” by the horse and the horse shows you without prejudice with his body language and behavior what he feels and experiences with you.  The horse not only mirrors you physically (what you radiate) but also energetically (what you think and feel).  You can submit a question or contact the horse without question.  You can work on themes in areas such as communication, emotional well-being, traumas and/or tensions.

Sylvia Bosveld, owner of Caprilli Coaching & Training, and Mike Balm, trained by Caprilli among others, offer you this “life-changing” experience.  They supervise this special coaching sessions with the horses.

Your own experience with horses is not necessary.  If you are afraid of horses, it is even possible to follow this session at a safe distance from the horse.  A horse also feels very fine from a distance what is going on inside you.  It is very impressive to experience how the same horse reacts to different people in the group.

The workshop lasts about 3 hours and takes place with a minimum of 2 people participating.

The location for a horse coaching session is flexible, it can take place in Santa Gertrudis, Sant Antoni or Cala d’hort.  The location is determined in mutual consultation.

Dates and times:
In the week of February 28 to March 5. The workshop lasts a maximum of 3 hours.

You can register via the following email address: mikebalm1971@icloud.com
If you have any questions, you can ask them by e-mail, but you can also call:
Phone: 0034 6 960 41 715 (Mike Balm)

Let yourself be surprised by these beautiful noble animals and hopefully we will welcome you soon at a horse coaching session!

ptss

Caprilli Intervisie Workshops

Per heden verzorgen wij via onze Senior Caprilli Coaches landelijke intervisie bijeenkomsten voor paardencoaches!

Door de toenemende vraag van collega-paardencoaches die zich willen blijven ontwikkelen in het vak, zijn we onze dienstverlening via onze collega’s in de diverse regio’s van Nederland gaan uitbreiden. Als (startende) paardencoach zijnde, kun je je nu dus in je eigen omgeving aansluiten bij een intervisieclub met professionele begeleiding en op een goed verzorgde locatie waar paardenwelzijn ook hoog in het vaandel staat.

De Senior Caprilli Coaches verzorgen deze intervisie workshops op eigen titel. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan de betreffende coach bij jou in de buurt. Al onze collega’s en hun contactinformatie vind je op deze pagina.

De intervisie workshops zullen met een regelmaat van tussen de 4 en 8 weken gehouden worden en gemiddeld een dagdeel duren. Stuur een mail aan betreffende coach en je krijgt een uitnodiging voor de eerstvolgende datum.

Meer informatie over de intervisie workshops vind je in bijgevoegd document: Caprilli Intervisie Workshops

We wensen je alvast veel succes en plezier!

Paardencoaching en zang

Nieuwe collega’s gevraagd regio Rotterdam / Den Haag

Jawel, het is weer zover;
We zoeken nieuwe collega’s in de omgeving Rotterdam / Den Haag die onder onze vleugels de reïntegratietrajecten met als specialisatie paardencoaching kunnen uitvoeren voor het UWV en andere opdrachtgevers.

Lijkt dit je iets of ken je iemand in deze regio die hier interesse in kan hebben? Stuur dan graag deze link even door. In de bijlage vind je alle informatie over deze vacature: Reintegratiecoach met specialisatie paardencoaching – regio Rotterdam Den Haag

We ontvangen de reacties en eventuele vragen graag voor 1 augustus op vacature@caprillicoaching.nl.

Webinar Paardencoaching en Trauma

RDA

Branche onderzoek paardencoaching

Zoals wij eerder hebben geschreven is Caprilli Coaching & Training betrokken bij de werkgroep Dierenwelzijn in Dierondersteunde Interventies. Deze werkgroep is op initiatief van de Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA) in samenwerking met het ministerie van LNV tot stand gekomen. Aangezien de scoop van deze werkgroep erg breed is, zijn er subwerkgroepen ontstaan die zich focussen op de specifieke dieren die binnen de doelgroepen vallen.

De subwerkgroep paarden, pony’s en ezels is hard aan de slag gegaan om welzijnsprotocollen op te stellen en met een groot onderzoek naar de omvang van de branche. Hieronder vallen bedrijven en organisaties die zich bezighouden met paardencoaching, paardentherapie, gehandicapten paardrijden en huifbed rijden. Dus alle vormen van inzet van paarden, pony’s en ezels ten behoeve van mensen, anders dan sport en recreatie.

Het branche onderzoek wordt in opdracht van de subwerkgroep uitgevoerd door Annemieke Liefstingh. Annemieke is stagiaire en bezig met haar laatste jaar aan de Aeres Hogeschool in Dronten. De afgelopen maanden heeft Annemieke zoveel mogelijk informatie verzameld van bedrijven die zich op een of andere manier bezighouden met de inzet van paarden voor mensen, met het besef dat de lijst zeker nog niet compleet zal zijn.

Op dinsdag 8 december heeft Annemieke een enquête verzonden naar alle organisaties die zij heeft kunnen inventariseren. In deze enquête worden vragen gesteld over de manier van inzetten van de dieren, over bedrijfsspecifieke zaken en wordt de behoefte gepeild voor de mogelijke opzet van een branchevereniging.

Ben jij werkzaam als zelfstandige, freelancer of in loondienst binnen één of meer van de hiervoor genoemde activiteiten en heb je nog geen uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen? Stuur dan jouw gegevens per email op aan Annemieke Liefstingh: Aanbiederspaardencoaching@outlook.com. Check ook even voor alle zekerheid jouw spambox waar de uitnodiging in terecht gekomen kan zijn.

Onder alle inzenders van de enquête verloten wij een aantal mooie prijzen die beschikbaar zijn gesteld door sponsoren. Onder dit bericht tref je deze aan.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!!!

 

 

 

Caprilli zoekt collega’s voor onze reïntegratie activiteiten

Voor onze reïntegratie activiteiten zoeken wij collega’s die als onderaannemer onder onze naam willen meewerken in de eigen regio. Het betreft begeleiding van mensen met behulp van paardencoaching voor de diverse UWV trajecten. We zijn met name nog opzoek naar collega’s in de regio Utrecht, regio Deventer en in de regio Hengelo/Enschede.

Meer informatie hierover vind je in de bijlage.

Kijk ook even naar het filmpje dat we speciaal voor deze gelegenheid gemaakt hebben op ons YouTube kanaal.

Spreekt deze vacature als reïntegratiecoach met als specialisatie paardencoaching je aan en denk je in aanmerking te komen? Laat het ons dan weten via vacature@caprillicoaching.nl.

We kijken uit naar je reactie! ☺

Sylvia & Paul

 

Persbericht samenwerking 2Moons en Caprilli Coaching & Training

2Moons en Caprilli tuigen samenwerking op

Unieke samenwerking opleiders van paardencoaches en paardengedragstrainers voor beter welzijn mensen en paarden

Rotterdam/Barneveld – 7 oktober 2020 – Vanaf vandaag bundelen 2Moons Opleiding & Training voor paardengedragstrainers en Caprilli Coaching & Training voor paardencoaches de krachten en verrijken de opleidingen met elkaars kennis. De samenwerking heeft als doel vaardigheden van de Caprilli paardencoaches en de 2Moons paardentrainers te verbreden en hun aanpak nog effectiever te maken. 

Zowel 2Moons als Caprilli delen de visie dat paarden een belangrijke rol kunnen spelen bij het verwerken en oplossen van trauma’s bij mensen en vice versa. De samenwerking zorgt ervoor dat paardeneigenaren door een gedragstrainer van 2Moons nóg bewuster worden gemaakt van hun eigen invloed en effect op paarden. Naast gedragstraining met hun paard kunnen eigenaren ook worden begeleid om met paarden te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit resulteert in een betere omgang en begrip tussen mens en paard zodat probleemgedrag sneller en duurzamer opgelost kan worden. Hiernaast zijn de paardencoaches van Caprilli bewuster van natuurlijk paardengedrag en hoe je dit kunt vertalen aan de cliënt. Ook draagt het bij aan het welzijn van paarden tijdens een coachingsessie.

Gezamenlijke trainingen
Aankomende december krijgt de samenwerking al zijn eerste vorm. Dan geeft Petra Vlasblom, eigenaar en oprichter van 2Moons aan de Caprilli paardencoaches een module over ‘Paarden Kennis & Kunde’. Hierin leert de paardencoach meer over gedrag van en interactie tussen paarden, de verschillende typen paarden en paardenwelzijn binnen coaching en training. Sylvia Bosveld, eigenaar bij Caprilli Coaching & Training verzorgt voor de studenten van 2Moons een module ‘Paardencoaching’. De paardentrainer leert meer over lichaamsspanningen bij mensen waar het paard op reageert en hoe je meer vanuit je gevoel kunt gaan verbinden met het paard. Hierdoor kom je tot een gezamenlijke ontspanning. Ook hebben beide partijen de ambitie uitgesproken een gezamenlijk nieuw aanbod te ontwikkelen voor paardenmensen.

Welzijn voor mensen én paarden
Sylvia over de samenwerking: “Ik kijk er naar uit om gezamenlijke stappen te maken om het welzijn van mensen én paarden te verbeteren”. Petra vult aan: ”Samen met Caprilli kunnen we nog meer mensen bereiken en nog vaker heldere communicatie, verbinding en écht contact tussen paard en mens realiseren”.

nummer 1 in paardencoaching

We zijn weer aan de slag!

Half maart viel in één keer het doek; alle opleidingen, themadagen en workshops vielen stil. De bestaande opleidingen werden onderbroken en geplande activiteiten vooruit geschoven. De Corona uitbraak heeft daarmee ook ons bereikt. Gelukkig niet in de vorm van een besmetting, maar het was wel even slikken.

We zijn nu ondertussen een paar maanden verder en vanaf begin juni weer opgestart. Een aantal activiteiten waren al gepland, maar we hadden ook nog een paar onderbroken opleidingen af te ronden. Kortom, een rustige start die al snel drukker is geworden. De lopende opleidingen Paardencoaching voor Kinderen, Systemisch Coachen en de Basisopleiding Paardencoaching hebben we na een lange pauze kunnen afronden. Vooral voor de deelnemers erg fijn om het certificaat op zak te hebben.

Het verder plannen van de opleidingen en themadagen is en was een behoorlijke klus. Vanwege de Corona maatregelen, en dan in het bijzonder de 1,5 meter afstandsregel, hebben wij de omvang van de groepen terug moeten brengen. Dit betekende veel plannen en contact leggen met deelnemers om alles rond te kunnen krijgen naar ieders zin en binnen de mogelijkheden.

Zolang de maatregelen gelden, houden wij een kleinere groep aan dan normaal. Hierdoor zijn opleidingen ook sneller vol dan gebruikelijk. Wij proberen dit zo goed mogelijk op te vangen door extra opleidingen in te plannen.

Wij hopen iedereen in goede gezondheid weer te mogen begroeten in Barneveld!