Opleiding algemene coaching

Opleiding Algemene Coaching

Coaches
De vraag naar coaches is de laatste jaren sterk gegroeid. Het aantal zelfstandig gevestigde coaches neemt toe en ook binnen bedrijven en organisaties is er een grote vraag naar medewerkers met specifieke coachingsvaardigheden. Mensen in leidinggevende posities bekwamen zich in toenemende mate in coachend leidinggeven, als een manier om mensen en teams verder te (helpen) ontwikkelen.

De Opleiding
In onze Opleiding Algemene Coaching ontwikkel je je tot een professionele coach die in staat is om anderen op een efficiënte wijze te begeleiden. Tijdens de opleiding krijg je meer zicht op jouw eigen kracht en kwaliteiten als coach en leer je hoe je deze op een natuurlijke wijze kunt inzetten. De opleiding behandelt de belangrijkste inzichten en theorieën over coaching, introduceert veelgebruikte methoden, technieken en instrumenten en biedt veel ruimte voor oefening en het inbrengen van eigen ervaring van de cursisten.

Tijdens de opleiding werk je ook met eigen thema’s en doestellingen. Voor aanvang van de opleiding krijg je een uitgebreide intake die hierop inspeelt en waar de trainer je verder in begeleidt. Je krijgt ruimte om je eigen situaties in te brengen en wordt gestimuleerd om actief met het geleerde aan de slag te gaan. Dit doen we onder andere door het coachen van anderen (coachees) en door intervisie met je mede-cursisten.

Tijdens de opleiding werk je ook met eigen thema’s en doestellingen. Je krijgt ruimte om je eigen situaties in te brengen en wordt gestimuleerd om actief met het geleerde aan de slag te gaan. Dit doen we onder andere door het coachen van anderen (coachees) en door intervisie met je mede-cursisten. De opleiding wordt afgesloten met het maken van jouw eigen reflectieverslag die door de trainer wordt beoordeeld.

Modules
De opleiding bestaat uit vier modules die ieder twee dagen omvatten. In elke module wordt een belangrijk aspect van coaching behandeld. Aan het eind van de opleiding word je op al deze aspecten getoetst met een afsluitende opdracht.

Module 1 – Jouw persoonlijke coachingskwaliteiten
In deze module sta jij als (aspirant) coach centraal. Wat is jouw kracht als coach? Hoe zit het met je gespreksvaardigheden? Hoe ontwikkel je een coachende houding? Welke overtuigings- en beïnvloedingsvaardigheden passen bij jou? Hoe pas je (zelf)reflectie het beste toe? Hoe spiegel je een ander en wat zie je in je eigen spiegel? En wat zijn jouw persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen? Na dit blok weet je wat jouw persoonlijke coachingskwaliteiten zijn en ben je in staat om die toe te passen in de begeleiding van cliënten.

Modules 2 – Inzicht in de ander
In deze module maak je kennis met jouw coachee(s). Welke verschillende persoonlijkheidstypen zijn er? Welke kwaliteiten en valkuilen horen daarbij? Wat zijn goede coachvragen en wat niet? Wat is het verschil tussen zelfredzaamheid en zelfacceptatie? Hoe zit het met projectie en hoe ga je ermee om? Welke normen, waarden en overtuigingen spelen bij coach en coachee een rol en hoe komen die terug bij innerlijke conflicten? Welke fasen en processen kun je onderscheiden bij persoonlijke ontwikkeling? Na dit blok ben je in staat om heldere inzichten te hebben in een ander en om dit professioneel in een coachende rol te gebruiken.

Modules 3 – Coachingstechnieken en -instrumenten
In deze module leer je binnen de coaching de belangrijkste technieken toe te passen en instrumenten in te zetten. Hoe is de opbouw en structuur van een coachingsessie? Hoe stel je een leertraject op? Hoe voer je het eerste gesprek en hoe de volgende? Wat is competentiegericht coachen? Hoe zien effectieve interventies eruit? Hoe kom je tot de vraag achter de vraag? Hoe beïnvloed je overtuigingen? Na dit blok heb je tools in handen om jouw rol als professioneel coach te verstevigen.

Module 4 – Coachen als beroep
In deze module richten we de aandacht onder meer op coachen binnen organisaties en loopbaanbegeleiding. Ook kijken we naar je persoonlijke effectiviteit en presentatie, onder andere met het oog op het opzetten of uitbreiden van je eigen praktijk. Waarin verschilt coaching van aanpalende disciplines en hoe trek je de grens? Hoe werkt acquisitie en hoe bouw je een netwerk op? Hoe zet je jezelf als coach in de markt? Wie vormen jouw belangrijkste doelgroep? Na dit blok heb je geleerd hoe je de geleerde stof kunt inzetten om jouw eigen coachpraktijk tot een succes te maken.

Doel
Na het volgen van de opleiding ben je in staat om op een goede en professionele manier te werken als beroepscoach. Dit kan door middel van je eigen coachingspraktijk en/of door te werken voor een bedrijf of organisatie.

Voor wie?
Deze coachings opleiding is bedoeld voor mensen die zich verder willen bekwamen als coach en/of hun coachingsvaardigheden willen verbeteren. Het is prettig als je al ervaring hebt in de begeleiding van mensen, maar dit is niet noodzakelijk om aan de opleiding deel te nemen. De opleiding is op MBO-HBO niveau. Hierbij gaan wij niet zozeer uit van je intelligentie (IQ), maar vooral van de mate waarin je in staat bent om je persoonlijk te ontwikkelen, je bereid bent je eigen thema’s onder ogen te zien en de mate waarin je kunt reflecteren op jezelf.

Door wie?
Deze opleiding wordt gegeven door Lars Ratering. Lars heeft jarenlange ervaring in coaching en training van mensen en zet zich met veel liefde en passie in om deze opleiding vorm te geven.

Hoe vaak, waar en kosten?
De opleiding omvat 8 praktijkdagen van 09.30 tot 16.00 uur die om de week gegeven worden op onze locatie in Stroe. De actuele data van de opleiding kun je vinden onder de agenda van onze website www.caprillicoaching.nl. Na de laatste opleidingsdag heb je de mogelijkheid om je reflectieverslag in te leveren. Na enkele weken is er een terugkom middag waar de certificaten worden uitgereikt en we met elkaar afsluiten met een hapje en een drankje.
Tussen de trainingsdagen door vragen we je om intervisiebijeenkomsten te volgen en reflectieverslagen te schrijven. Tevens dien je de opleidingsmap nauwkeurig door te nemen. Aan het einde van de opleiding maak je een eindverslag. De studiebelasting komt hiermee op ongeveer 6 uur per week.
De kosten bedragen € 1.995,00 (btw-vrij). Hierbij inbegrepen zijn koffie/thee, versnaperingen, uitgebreide lunch, opleidingsmap, en certificaat van deelname.

Opgeven
Wil je meedoen aan de opleiding, stuur dan een mail aan info@caprillicoaching.nl. Je krijgt een inschrijfformulier toegestuurd dat je kunt invullen en aan ons terugsturen. Je deelname is definitief wanneer het ingevulde inschrijfformulier door ons is ontvangen.

Download hier de folder Opleiding Algemene Coaching in PDF format.

Opleiding Systemisch Coachen

Opleiding Systemisch Coachen

Systemisch Coachen
Onder systemisch coachen wordt ook wel verstaan familie- en organisatieopstellingen. Opstellingen kunnen als een een vorm van coaching ingezet worden, waarmee onbewuste en vaak onzichtbare invloeden vanuit iemands systeem zich kunnen tonen. Een systeem betreft alle familieleden van iemand en daarnaast eventuele personen en/of situaties die van grote invloed zijn (geweest) op de familie. Bij bedrijven betreft het alle werknemers en daarnaast situaties of (maatschappelijke) ontwikkelingen die van grote invloed zijn (geweest). Binnen deze opleiding beperken we ons tot de familie-opstellingen.

Familie-opstellingen hebben tot doel om meer informatie over iemands systeem te krijgen, waardoor diegene zich bewust wordt van mogelijke onbewuste invloeden uit de familie (achtergrond) die doorspelen in zijn of haar dagelijks leven. Als je geen weet hebt van wat zich in jouw achtergrond heeft voorgedaan of als er niet over gesproken werd in de familie, dan heb je grote kans dat de invloed daarvan je kan beperken in alles wat je doet in je huidige bestaan. Door hier meer inzicht in te krijgen, kun je ook actief stappen zetten om onverwerkte zaken los te laten en belemmeringen op te lossen.

Kennis en kunde
Door meer kennis en kunde op te doen met het systemisch coachen, ben je zelf actief bezig met je persoonlijke ontwikkeling. Immers, je gaat aan de slag om je eigen systeem te leren kennen en als daarin belemmeringen naar voren komen, ga je die aan en leer je om los te laten. Door meer begrip te krijgen van hoe systemen werken, kun je dit ook beter inzetten in je werkzaamheden als coach/begeleider van andere mensen. Iedereen heeft tenslotte te maken met het eigen systeem en de invloeden die daar vanuit (onbewust) doorwerken in het dagelijks leven.

Opleiding Systemisch Coachen
Deze opleiding is ontwikkeld om de toenemende vraag naar kennis en kunde van familiesystemen beter te leren begrijpen op individueel niveau en daarnaast om in te zetten in de begeleiding van andere mensen.

In de opleiding komen vier blokken aan bod die ieder twee aaneengesloten dagen in beslag nemen.

  • In blok 1 leer je algemene kennis over systemen en de werking van de gewetens, zodat je meer begrip krijgt van wat systemisch werk inhoudt en dit in de praktijk beter kunt toepassen.
  • In blok 2 leer je diverse dynamieken die binnen systemen kunnen spelen en krijg je gereedschappen om systemisch te kunnen coachen. Dit geeft je meer handvatten om in de praktijk je cliënten te kunnen begeleiden bij de systemische thema’s waar ze tegenaan lopen.
  • In blok 3 leer je verschillende interventies te doen binnen het systemisch coachen, zodat je in de praktijk je cliënten kunt begeleiden naar inzichten en ontspanning in het systeem.
  • In blok 4 leer je systemisch te coachen met behulp van diverse werkvormen, zodat je veelzijdig ontwikkeld bent om als professional je cliënten op het systemische vlak te begeleiden

Na het volgen van deze opleiding kun je op een praktische en verantwoorde manier opstellingen begeleiden, waardoor jouw cliënten snel en vakkundig inzichten en ontspanning krijgen bij persoonlijke thema’s die kunnen spelen vanuit het systeem. Bij afronding van de opleiding krijg je een certificaat van deelname uitgereikt. Om de ‘kunst’ verder onder de knie te krijgen, is het raadzaam om in de praktijk veel ervaring op te doen.

Deze opleiding Systemisch Coachen is in eerste instantie gericht op het kunnen inzetten van systemische coaching in de begeleiding van mensen. Voor het geven van hele opstellingen raden wij aan nog een vervolgmodule te doen die speciaal gericht is op het geven van opstellingen. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Voor wie?
De opleiding Systemisch Coachen is bedoeld voor mensen die al werken als coach of begeleider en die zich verder willen verdiepen in de systemische dynamieken die bij ieder mens spelen. Door hier meer inzicht in te krijgen én concrete interventies te kunnen inzetten, wordt het mogelijk om op een dieper niveau te kunnen werken, waardoor de coachee of cliënt effectiever en duurzamer geholpen kan worden. Tevens werk je aan je persoonlijke groei en ontwikkeling door je eigen systeem beter te leren kennen en de kracht hieruit voor je te laten werken in plaats van dat het (onbewust) tegen je werkt.

De opleiding is op MBO-HBO niveau. Hierbij gaan wij niet uit van je intelligentie (IQ), maar wel van de mate waarin je in staat bent om je persoonlijk te ontwikkelen, je bereid bent je eigen thema’s onder ogen te zien en de mate waarin je kunt reflecteren (EQ).

Door wie?
De trainer van deze opleiding Systemisch Coachen is Mieke Kox, verbonden aan het Instituut voor Systemisch Werk. Mieke is een zeer ervaren trainer in het vak en zet zich met veel liefde en passie in om deze opleiding mede vorm te geven. Mieke is door Elmer Hendrix opgeleid en verzorgt vanuit het IVSW de opleidingen en trainingen. Meer informatie over Mieke en haar werk vind je op www.IVSW.nl.

Hoe vaak, waar en kosten?
De opleiding Systemisch Coachen omvat 4 blokken van 2 aaneengesloten dagen (in totaal 8 trainingsdagen) die duren van 9.30 tot 16.00 uur. De trainingsdagen worden gegeven op eigen locatie in Barneveld. De actuele data van de opleiding kun je vinden onder de agenda van website www.caprillicoaching.nl.
We raden aan om tussen de opleidingsblokken door praktijkervaring op te doen, de syllabus (meerdere keren) te lezen en eventuele andere boeken te lezen over systemisch werk. De studiebelasting komt hiermee op ongeveer 4 uur per week.

De kosten bedragen € 1.995,00 (btw-vrij). Hierbij inbegrepen zijn koffie/thee, versnaperingen, uitgebreide lunch, syllabus en certificaat van deelname.

Opgeven
Wil je meedoen aan de opleiding Systemisch Coachen, stuur dan een mail aan info@caprillicoaching.nl. Je krijgt een inschrijfformulier toegestuurd dat je kunt invullen en aan ons terugsturen. Je deelname is definitief na (aan)betaling van de kosten.

Download hier de folder Opleiding Systemisch Coachen in PDF format.

Mindfulness

NIEUW in het aanbod bij Caprilli: Online training Mindfulness!

Degenen die ons al kennen weten dat wij het altijd hebben over ‘uit je hoofd komen en contact maken met je lichaam’. Net zoals de paarden altijd al doen, want die kunnen niet anders. Maar hóe doe je dat dan precies? Er zijn 101 manieren hoe je uit je hoofd kunt komen en het samenvattende woord hiervoor is mindfulness. Door je mind full of hoofd vol te maken met één gedachte, laat je de onbewuste gedachtestroom tot een dusdanig niveau afnemen, dat je rust creëert in je hoofd en daarmee ook in je lichaam. Hiermee kun je de stress gaan loslaten waar je dagelijks mee loopt en die je veel energie kost.

Deze online opleiding wordt gedurende 8 avonden wekelijks gegeven door Marjoleine van Nielen. Marjoleine volgde de postdoctorale opleiding Mindfulness aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij les kreeg van grote namen als Akincano Weber, Christina Feldman, Eline Snel, Frits Koster en Chris Tamdjidi. Als trainer en coach helpt ze al sinds 2002 mensen om op de been te zijn en te blijven in het leven van alledag. Centraal in haar aanpak is haar grote inzet om je te helpen ontdekken op welk innerlijk kompas, welke persoonlijke wijsheid en krachtbronnen je altijd en overal terug kunt vallen. Marjoleine geeft ook onze opleiding Algemene Coaching.

Tussendoor kom je een dag naar de paarden bij ons in Barneveld. Dus juist in deze tijd waar Corona nog op de loer ligt, kun je juist prima werken aan je ontspanning en zelfzorg. Meer informatie vind je in bijgaande folder en op onze website. Wil je je inschrijven, dan kan dat door een mailtje te sturen aan info@caprillicoaching.nl.

Van harte welkom in een mindful leven!

Download hier de folder Mindfulness Based Stress Reduction