Onderzoek Aeres hartslagmetingen

Samen met de Aeres Hogeschool in Dronten zijn bij Caprilli in de periode november – december 2019 hartslagmetingen gedaan bij zowel paard als cliënt gedurende sessies paardencoaching. Doel hiervan was om te kijken wat de mogelijkheden zijn om grootschaliger onderzoek te doen naar coherentie tussen de hartslag van paard en mens tijdens een sessie paardencoaching. Het onderzoek werd uitgevoerd door studenten Coline Bourgin, Benita Mattes en Saskia Todte van de opleiding International Equine Business Management. Graag willen we hierbij de deelnemers aan de Basisopleiding 2 – Systemische Paardencoaching, november – december 2019, die meegewerkt hebben aan dit onderzoek hartelijk bedanken.

Waar we eerder aangaven om het verslag te kunnen delen met geïnteresseerden, is ons later door Aeres verzocht om dit niet te doen, aangezien het makkelijk een eigen leven kan gaan leiden. We gebruiken dit onderzoek als mooie eerste basis om verdere onderzoeken te gaan uitvoeren. Wel geven we hierbij de conclusies die uit het onderzoek naar voren kwamen en voor ons belangrijk zijn voor vervolgonderzoek.

Het was een mooie kennismaking voor ons met het doen van praktijkonderzoek. Er komt nogal wat bij kijken! Ten eerste de meetapparatuur; dat moet allemaal heel erg precies omgedaan worden bij zowel mens als paard, er moeten rustmetingen gedaan worden, en af en toe haperde dat een beetje. Dat was wel jammer, want uiteindelijk is het aantal metingen dat gedaan is aan de lage kant en zijn 3 van de 9 metingen niet betrouwbaar, vermoedelijk omdat de meetapparatuur op dat moment niet goed werkte.

Een reden hiervoor kan zijn dat de wintervacht van het paard waarmee op dat moment gewerkt werd, te dik was om de geleiding van de hartslag goed door te geven. Bij metingen in de zomerperiode zou dit probleem er niet moeten zijn. Aeres Hogeschool heeft nu ook andere apparatuur voor hartslagmetingen aangeschaft waarmee het een volgende keer in elk geval beter zal gaan.

Daarnaast hebben we gemerkt dat er veel factoren een rol kunnen hebben op hoe het paard in de sessie reageert. Buiten de reactie die we van het paard verwachten op de mens, is de reactie van het paard nog van veel meer dingen afhankelijk. Bijvoorbeeld of je een paard inzet dat gewend is aan de locatie of een paard dat niet ‘thuis’ is op de locatie (gastpaard). Ook de aanwezigheid van de andere mensen in de bak en van de paardencoach die de sessie leidt, kan van invloed zijn op de reactie van het paard dat ingezet wordt in de sessie.

Deze en andere zaken moeten in de toekomst meer gestandaardiseerd worden om het effect van deze factoren zoveel als mogelijk weg te nemen en meer puur de reactie van het paard op de mens en andersom te zien.

Om ook tijdens de paardencoachsessie meer grip te kunnen krijgen op wat er speelt, is het belangrijk om sessies in de toekomst te filmen, zodat bepaalde fasen apart geanalyseerd kunnen worden.

Het resultaat van de hartslagmetingen tijdens dit verkennende onderzoek was heel uiteenlopend. Van de 6 combinaties (paard en mens) waarvan de hartslag verder is geanalyseerd, bleek dat het paard tijdens de coachsessie een gemiddelde hartslag van 68 slagen per minuut had en de mens een gemiddelde hartslag van 86 slagen per minuut. Er was wel een hele grote variatie binnen en tussen de sessies. Zo waren er mensen waarbij de hartslag schommelde tussen de 83 en 125 en ook mensen waarbij de hartslag schommelde tussen de 80 en 94. Bij 2 combinaties paard en mens leek het alsof er een samenhang was tussen de hartslag van paard en mens. Bij de ene combinatie was deze samenhang tegengesteld (dus als hartslag van paard omhoog ging, ging de hartslag van mens naar beneden) en bij de andere combinatie ging de hartslag verandering juist dezelfde kant op (beiden naar beneden of beiden omhoog).

Het resultaat van deze metingen was, zoals dat in het onderzoek heet, nog niet significant, dus we kunnen er nog geen conclusies aan verbinden. Wel leuk om alvast te gaan nadenken wat het zou kunnen betekenen als de hartslag van paard en mens samen naar boven en naar beneden gaan of als ze juist tegengesteld bewegen!

In samenwerking met de Aeres Hogeschool hebben we de intentie uitgesproken om vervolg te geven aan deze onderzoeken. Kathalijne Visser, Mireille van Damme–Mineur en Henka Rooze–Veenstra zijn de docenten en enthousiastelingen van Aeres die de onderzoeken op het vlak van paardencoaching een warm hart toedragen. Na de eerste ervaringen bij dit onderzoek weten we waar de belangrijkste verbeterpunten zitten en daar gaan we dan ook naartoe werken.

Als er straks meer inzicht is in wat er feitelijk gebeurt tijdens een sessie paardencoaching, geeft dit de coach meer tools in handen om ook op basis van hartslagveranderingen bij paard en cliënt de coachsessie verder in te richten.

Wordt zeker vervolgd…

Rianne Sibma

Ik ben Rianne Sibma (1980), getrouwd en trotse moeder van Doutzen. Voor Caprilli Coaching & Training verzorg ik de re-integratie dienstverlening in het noorden van het land: Friesland, Groningen en Drenthe.

Na een loopbaan in de bancaire sector, gecombineerd met een hippische onderneming, ben ik in 2018 gestart met mijn coachpraktijk op een mooie locatie in het Friese dorpje Rottum, onder de rook van Heerenveen. Bij het coachen van mensen met inzet van paarden zijn voor mij de passies voor mens en paard op indrukwekkende wijze samen gekomen. De zuivere, eerlijke en onbevooroordeelde kracht van een paard in het spiegelen van de werkelijke gemoedstoestand van mensen, zorgen altijd weer voor bijzondere impactvolle sessies. Cliënten komen weer in verbinding met zichzelf, terwijl het paard veiligheid en steun biedt in dat kwetsbare proces. Die ervaring gun ik iedereen!

Of je werkt aan duurzaam re-integreren in de maatschappij of in het arbeidsproces, of “gewoon” nieuwsgierig bent naar wat een paard je kan leren over jezelf; iedereen is van harte welkom om deze manier van coachen te ervaren en zo de stappen te zetten die leiden naar duurzame verandering.

Waarom kiezen voor Caprilli Coaching & Training?

Op de open dagen die wij regelmatig organiseren, krijgen we vaak de vraag: “Waarin ligt jullie onderscheidend vermogen ten opzichte van de collega-opleiders paardencoaching?”

Nu weten wij natuurlijk niet precies hoe onze collega-opleiders hun opleidingen vormgeven, maar uitgaande van onze eigen kracht, kunnen we daarop het volgende zeggen:

Praktiserend

Wij zijn praktiserend. Dat wil zeggen dat we met ons reïntegratiebureau gespecialiseerd in paardencoaching, met onze voeten in de klei staan. Dagelijks ontvangen wij cliënten met vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zowel psychisch als lichamelijk) die met behulp van de paardencoaching weer goed in balans komen, zodat ze weer een actieve rol kunnen hebben in de maatschappij of op de arbeidsmarkt.

Vaak zijn dit cliënten die al jarenlange begeleiding hebben gehad van een -peut, -loog, of -goog, al dan niet in combinatie met medicijnen, maar die nog steeds met klachten lopen. Wij kijken niet naar de diagnoses die iemand in de loop der jaren heeft gekregen. Met als belangrijkste reden: daar kijkt het paard ook niet naar. Het paard reageert op iemands spanning en is erbij gebaat dat deze tweebenige kuddegenoot gaat ontspannen. En daar zal het paard alles voor doen. Wij volgen daarin simpelweg het paard en helpen mensen zo om meer ontspannen te raken en daardoor meer in balans te komen. En dat werkt goed, want de afgelopen jaren hadden we voor UWV-cliënten een slagingspercentage van 100%!

Doordat wij praktiserend zijn met echte cliënten, zowel via het UWV, Gemeenten, De Basis/BNMO (geüniformeerden met trauma en ptss), bedrijven, organisaties en particulieren, leren we veel van wat paarden aan reacties geven op de spanning die deze mensen bij zich dragen. De kennis, kunde en ervaring die wij hiermee opdoen, zetten we in in de opleidingen die we geven. Anderzijds leren we heel veel van de gerichte en kritische vragen die onze cursisten aan ons stellen, waarbij we ook van gedachten kunnen wisselen over wat er bij hen aan inzichten komt en wat het voor hen betekent hoe het paard op hun energie reageert. Dit geeft nog weer meer kennis, kunde en ervaring, die we dan opnieuw inzetten voor onze cliënten.

Kortom, doordat we constant aan het fijnslijpen zijn van wat een paard laat zien in reactie op een persoon, kunnen we heel snel en ‘spot-on’ de vinger op de zere plek leggen van hoe het paard reageert op spanning bij mensen.

Losse modulen

Wij bieden onze opleidingen aan in losse modulen. De belangrijkste reden die we hiervoor hebben, is dat dit de vraag was van onze cliënten en waar we naar geluisterd hebben. Toen we een jaar of 9 geleden begonnen met de eerste versie van onze opleiding paardencoaching, gaven cursisten soms aan dat ze al voldoende ervaring hadden op het vlak van coaching, doordat ze al een opleiding coaching gevolgd hadden en/of omdat ze meerjarige ervaring hadden als manager/coach in het bedrijfsleven. Zou je dan een opleiding paardencoaching volgen waarin de stof dubbel aangereikt wordt, dan is dit zonde van de tijd en kosten. Door losse modulen aan te bieden, is iedere cursist vrij om te kiezen aan welke module hij/zij behoefte heeft.

In de loop van de tijd merkten wij aan bewegingen in de markt dat er vraag kwam naar een bepaald opleidingsniveau, waardoor er als het ware een soort minimum basis gevraagd werd om daarmee zelfverzekerder voor de dag te kunnen komen naar opdrachtgevers. Daarbij hebben we gekeken naar wat wij vinden dat een paardencoach minimaal in de rugzak moet hebben qua opleiding en ook naar wat paarden zoal kunnen laten zien in reacties op een persoon.

Daarom hebben wij het ‘Gecertificeerd Paardencoachschap’ ontwikkeld. Dit betreft enerzijds het opleidingsniveau dat een paardencoach minimaal moet hebben, maar anderzijds ook zaken als ondernemerschap, locatie, administratie, paardenwelzijn, etc. Hiervoor hebben wij de website www.gecertificeerdpaardencoach.nl in het leven geroepen. Deze staat al online, maar moet nog gevuld worden met de paardencoaches die inmiddels aan de vereisten voldoen.

Onze Caprilli Coaches kunnen op deze website komen zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. De kosten die wij hiervoor vragen, zijn € 0,00. Dit zien we echt als service aan onze cursisten om een professionele uitstraling naar buiten te geven voor (toekomstige) opdrachtgevers. Wellicht dat in de toekomst deze website ook beschikbaar komt voor paardencoaches die elders hun opleiding hebben gevolgd.

Gastpaarden

Wij vinden het een feest als cursisten een eigen paard, pony of ezel willen meenemen naar een opleidingsdag. Dit zorgt voor nog meer diversiteit in paarden en helpt mee om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen met hoe ieder willekeurig paard ingezet kan worden voor deze manier van paardencoaching. Natuurlijk hebben we met onze eigen paarden ook voldoende aanbod, maar door regelmatig met ‘vreemde’ paarden te werken, blijven we zelf ook scherp op de finesses van het vak. Heel grappig is het ook om van de paardeneigenaren terug te horen: “Gelukkig, mijn paard doet het óók! En jeetje, wat is mijn paard gevoelig!”.

Claudine Boeijen

Ik ben Claudine Boeijen, 47 jaar, getrouwd en moeder van 2 volwassen dochters.
De reintegratie dienstverlening verzorg ik samen met Sylvia Bosveld voor Caprilli Coaching & Training in de regio ‘s Utrecht, Noord Holland, Flevoland en Gelderland sinds juli 2017.

In 2010 ben ik gestart met mijn coachpraktijk in Amersfoort en sinds 2015 coach ik ook met behulp van paarden.
De pure manier van naar jezelf kijken door wat het paard weerspiegelt van de cliënt trok mij in eerste instantie aan, maar wat een paard als coach-collega kan beteken voor de cliënt als het gaat om spanning loslaten, in balans komen, (weer) in contact komen met gevoel en oude patronen doorbreken overtrof mijn stoutste verwachtingen.Onderaannemers

Nathalie Snijders

Mijn naam is Nathalie Snijders en ik kom uit Amersfoort. Ik verzorg de re-integratie dienstverlening voor Caprilli in de regio Amersfoort/Utrecht. Ik zet paardencoaching in binnen UWV trajecten omdat ik ben gegrepen door de onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van het paard en van hieruit wil ik andere mensen in verbinding brengen met het paard. Een paard is eerlijk en spiegelt gedrag direct. Op deze manier ontstaat er ruimte om naar spanningen en blokkades te kunnen kijken en van daaruit stappen te kunnen zetten.

Simone Meijering

Mijn naam is Simone Meijering-Vermeulen (1969), ik verzorg re-integratie dienstverlening voor Caprilli vanaf de mooie, tevens goed bereikbare locatie gelegen in het Betuwse Opheusden. Mijn werkgebied is dan ook voor cliënten vanuit de regio Gelderland en het oosten van de provincie Utrecht.

De combinatie van uitgebreide werkervaring in de zorg, mijn passie voor paarden en het volgen van meerdere opleidingen (onder andere opleiding tot paardencoach, algemeen coach en systemisch werk) zorgen dat ik professioneel en overtuigd paardencoaching als dienst kan verlenen en begeleiden. Hierbij zet ik het paard in als hulpmiddel, immers het paard geeft je de kans zonder woorden aan te geven wat ECHT speelt en van invloed is op je gedrag en gevoel. Bij deze manier van coaching is de natuurlijke reactie van het paard altijd eerlijk, zuiver en zonder oordeel! Deze ervaring gun ik iedereen die bewust of onbewust een coachvraag heeft of wil komen tot inzichten en bewustwording die helpend zijn wanneer iemand aan de slag wil gaan om patronen te herkennen en doorbreken, kwaliteiten wil zien en versterken. Onderaannemers

Jubine Nijmeijer

Mijn naam is Jubine Nijmeijer en mijn praktijk is gevestigd in Stompwijk (Leidschendam-Voorburg). Ik verzorg de UWV re-integratie dienstverlening voor Caprilli in de regio Zuid-Holland.

Er gebeurt iets bijzonders wanneer mensen met paarden samen zijn. Het paard is een fantastische spiegel; open, eerlijk en zonder oordeel. Mensen voelen zich al snel veilig bij de paarden. Het masker kan af, en er komt ruimte om oud zeer te verwerken en spanningen los te laten. Aan de eerste reacties van het paard kun je vaak al zien, waarmee iemand worstelt. Paarden zijn namelijk direct en gaan naar de essentie. Dit maakt het zo fijn om te coachen met paarden. Ze draaien er niet om heen, en weten precies wat jij nodig hebt om weer in contact te komen met jezelf. Na een paardencoachingssessie voelen mensen zich vaak opgelucht. Ze zijn meer in balans, hebben meer energie èn helderheid ten aanzien van te nemen stappen. Een mooie zuivere vorm van coaching, die ik iedereen kan aanraden.
Onderaannemer