Open middag

Open middag Paardencoaching, 19-02-2021, VOL

Vrijdag 19 februari a.s. organiseren wij weer een open middag Paardencoaching voor iedereen die geïnteresseerd is in paardencoaching in het algemeen en in ons opleidingen aanbod in het bijzonder. Op deze middag maak je kennis met ons van Caprilli Coaching & Training, de wijze waarop wij paardencoaching geven en met ons aanbod aan opleidingen, trainingen en workshops. Een belangrijk deel van de middag staat in het teken van het ervaren van paardencoaching. Je kunt zelf bij het paard staan, maar ook het zien van de verschillen in hoe paarden reageren, laat veel zien over hoe paardencoaching ingezet kan worden.

Natuurlijk is er vooraf, tijdens en na afloop van de demonstratie uitgebreid de gelegenheid tot het stellen van vragen. Als je interesse hebt, geef je dan op via een mail aan info@caprillicoaching.nl. Het aantal beschikbare plaatsten beperken wij zodat een ieder tijd en ruimte heeft om zijn/haar vragen te stellen.

De middag start om 13.30 uur met de inloop, waarna het programma om 14.00 uur start. Om circa 16.30 uur eindigt de middag met een uitloop tot circa 17.00 uur.

Graag verwelkomen wij je op de open middag van 19 februari in Barneveld!

 

nummer 1 in paardencoaching

Klanttevredenheid 2019

De jaarlijkse klanttevredenheids meting is weer achter de rug. Onze klanten hebben ons gemiddeld een 8,4 gegeven. Hier zijn wij natuurlijk weer erg blij mee! Al jaren ligt de klanttevredenheid rond de 8,4, het ene jaar iets hoger dan het andere jaar, maar altijd hoog. Vooral het gegeven dat we stabiel zijn in de klanttevredenheid is voor ons van belang. Natuurlijk krijgen we ook enkele kritische kanttekeningen, maar dat is voor ons juist motiverend om te zorgen dat we dit kunnen verbeteren.

Zeker in het afgelopen jaar hebben onze onderaannemers veel trajecten uitgevoerd in de diverse regio’s. Dan is het altijd spannend om te zien of dit effect heeft op de klanttevredenheid. We zien dat het gemiddelde gewoon goed blijft en dat de tevredenheid zelfs stijgt voor de reïntegratiewerkzaamheden die door de onderaannemers zijn uitgevoerd!

Complimenten ook voor onze trainers die verschillende opleidingen bij ons verzorgen. Hun betrokkenheid, kwaliteit, vakmanschap en inzet is van groot belang voor ons en onze cursisten. Onze trainers zorgen ervoor dat wij een compleet pakket aan opleidingen kunnen aanbieden op het gebied van Coaching, Systemisch Werk, Kinderen, Trauma en Dementie.

Onze doelstelling is om dit jaar, maar zeker ook de komende jaren, ervoor te zorgen dat dit cijfer minimaal gelijk blijft en het liefst nog wat hoger wordt. Dit doen we door samen te werken met de geweldige onderaannemers en trainers en door het verder blijven ontwikkelen van de opleidingen, mee te gaan in de wensen van de markt en nieuwe concepten te ontwikkelen.

Graag willen we hierbij al onze cliënten, cursisten, onderaannemers en trainers hartelijk bedanken voor hun inzet, vertrouwen en de positieve feedback!

 

 

Masterclass Paardencoaching

Vaak wordt ons gevraagd door geïnteresseerden of ze een sessie paardencoaching kunnen bijwonen, om eens te zien hoe dat in z’n werk gaat of om te kijken hoe wij als specialisten op dit vlak het in de praktijk doen. Door de privacygevoeligheid van onze cliënten is dat normaal gesproken niet mogelijk.

Nu echter hebben we de ‘Masterclass Paardencoaching’ in het leven geroepen. Dit is speciaal bedoeld voor mensen om ‘mee te kijken’ met hoe Sylvia een sessie paardencoaching begeleidt, zonder perse zelf bij het paard in de bak te gaan staan (want: spannend 😆). Hiervoor kunnen namelijk echte cliënten zich vrijwillig opgeven, die Sylvia dan begeleidt van A tot Z. Onze eigen Caprilli Coaches hebben aangegeven dit graag te willen zodat ze zichzelf kunnen bijspijkeren, maar de Masterclass is dus ook opengesteld voor andere geïnteresseerden.

De eerstvolgende geplande Masterclass is op maandag 15 juni. Wil je deelnemen, stuur dan graag een mailtje aan info@caprillicoaching.nl.

 

Zichtbaarheid Caprilli Coaching & Training

Zoals je wellicht al gemerkt hebt, zijn wij bezig om onszelf meer zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Dit doen we door onder andere meer te posten op onze bedrijfspagina op Facebook, maar ook op LinkedIn, Twitter, Instagram en een heel eigen YouTube kanaal!

Belangrijkste reden hiervoor is dat we regelmatig de vraag krijgen van zowel deelnemers aan onze opleidingen, als ook van onze cliënten, om behalve in de persoonlijke begeleiding ook meer in het algemeen te vertellen over wat paardencoaching is, wat het doet, hoe het werkt en voor welke doelgroepen het allemaal interessant kan zijn.

Inmiddels zijn we ook voldoende gesetteld op onze locatie in Barneveld en hebben we een gezonde balans gevonden tussen werken en ontspannen, waardoor we hier nu meer tijd en ruimte voor hebben.

Dus vind je het leuk om ons te volgen, abonneer je dan op ons YouTube kanaal (Caprilli Coaching & Training) en wellicht ook op de andere social media. Waarbij wij ‘live’ contact natuurlijk nog steeds het meeste waarderen.

Examen Gecertificeerd Paardencoach

Gezien de ontwikkelingen in de markt en de roep om professionaliteit in dit relatief nieuwe vak, is het noodzakelijk om de professionele paardencoach zich te kunnen laten onderscheiden van collega’s die de opleidingen alleen voor zichzelf en/of voor de band met hun paard doen. Zodoende zijn wij bezig om een examen voor de Gecertificeerd Paardencoach te ontwikkelen, waarbij bij goed gevolg een diploma afgegeven wordt. Dit diploma kan bijvoorbeeld nodig zijn om te kunnen inschrijven bij een beroepsvereniging of om ervaringspunten te verkrijgen bij andere erkennende instanties (zoals bijvoorbeeld Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)).

Deelname aan het examen is alleen mogelijk voor mensen die al Gecertificeerd Paardencoach zijn. Dit houdt in dat ze tenminste de volgende drie opleidingen hebben gevolgd als het gaat om Gecertificeerd Basis Paardencoach:

Basisopleiding Paardencoaching

Basisopleiding 2 – Systemische Paardencoaching

Algemene Coaching (of vrijstelling)

Voor Gecertificeerd Kinder Paardencoach heb je nog de aanvullende opleiding Paardencoaching voor Kinderen nodig.

Voor Gecertificeerd Systemisch Paardencoach hebben we vooralsnog geen examen in het verschiet liggen. Natuurlijk kunnen de coaches die voldoen aan de vereisten voor Systemisch Paardencoach wel het examen voor de Gecertificeerd Basis en/of Kinder Paardencoach afleggen.

In totaal omvat de opleiding tot Gecertificeerd Basis Paardencoach dan 17, of in geval van Kinder Paardencoach, 22 trainingsdagen. Alleen deze basis aan opleidingen geeft in onze ogen voldoende draagvlak om de kennis, kunde en ervaring te toetsen door middel van een examen.

Het examen wordt een combinatie van een theorie- en een praktijkgedeelte, gecombineerd met het beschrijven van een sessie paardencoaching en een reflectieverslag hierover. De examendagen zullen met enige regelmaat in het jaar georganiseerd worden en vinden plaats op onze locatie in Barneveld.

Iedereen die Gecertificeerd Paardencoach is krijgt hier bericht over, ook gaan we dit natuurlijk op onze website vermelden en ontvang je informatie via de nieuwsbrief. De eerste examendag gaat nog voor de zomer gepland worden.

 

Erkenning en vergoeding door zorgverzekeraar

Regelmatig krijgen wij vragen over erkenning en certificering van de paardencoach opleidingen, en tevens over de mogelijkheden voor vergoeding van paardencoaching door zorgverzekeraars. Hierover wordt door sommige collega’s een onjuiste voorstelling van zaken gegeven die de aankomende paardencoach op het verkeerde been kan zetten.

Graag willen we hierbij een aantal zaken toelichten om de feiten van de fabels te onderscheiden.

Erkenning van de paardencoach

Het beroep van coach, en dus ook de paardencoach, is een zogenaamd vrij beroep in Nederland. Iedereen mag zich coach of paardencoach noemen, ook al heb je nog nooit een paard van dichtbij gezien. Je kunt dan ook onder die titel je eigen bedrijf starten, dat is geen enkel probleem. Als er gesproken wordt over ‘erkenning’ van een opleiding, dan is de vraag door wie of wat de opleiding wordt erkend? En dan gelijk de volgende vraag; op welke basis wordt dit erkend en wat heb je eraan?

Erkenningen worden vaak door beroepsverenigingen gedaan. Zij geven een bepaalde waarde aan de opleiding op basis van door de beroepsvereniging gehanteerde normen. Op zich hoeft dat natuurlijk niet verkeerd te zijn; je hebt enig houvast met betrekking tot de inhoud van de opleiding. Of de opleiding daarmee ‘goed’ is en datgene biedt wat jij zoekt in een opleiding, is vooral afhankelijk van de trainer. Hoe goed een opleiding ook is, de trainer geeft altijd de doorslag en maakt of breekt de opleiding.

Ook al heb je een door een beroepsvereniging erkende opleiding gedaan, dan nog moet jij jezelf de vraag stellen wat de erkenning jou persoonlijk oplevert? Je betaalt immers jaarlijks een contributie die behoorlijk hoog kan oplopen en ieder jaar weer terugkomt. Voor beroepsverenigingen is de ledencontributie vaak een verdienmodel.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Over een eventuele vergoeding door zorgverzekeraars is vaak veel onduidelijkheid. Paardencoaching als therapievorm wordt in principe niet vergoed. Om voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking te kunnen komen, moet je aan de volgende criteria voldoen:

–      Een HBO opleiding hebben afgerond op het gebied van zorg en/of therapie.

–      Een diploma psychosociale- en medische basiskennis hebben behaald.

–      Een aansluiting hebben bij een door de zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging.

Alleen als je aan voorgaande criteria voldoet, kun je in aanmerking komen voor gedeeltelijke vergoeding door een zorgverzekeraar, afhankelijk van wat je aan dienstverlening aanbiedt. Daarbij is het zo dat (paarden)coaching of therapie meestal valt onder de aanvullende verzekering die cliënten hebben afgesloten en dus slechts voor een deel of tot een maximum bedrag wordt vergoed, nadat het door de overheid verplichte eigen risico al in rekening is gebracht.

Als je bijvoorbeeld afgestudeerd Kindertherapeut (HBO) bent en voldoet aan de bovenstaande criteria, dan kun je gedeeltelijke vergoeding ontvangen voor de therapie die je geeft. Zet je hierbij paardencoaching in, dat betreft dit dus een onderdeel van jouw therapie.

Een andere mogelijkheid is dat je je als paardencoach kunt aansluiten bij een erkende (HBO) therapeut of therapeutenpraktijk, waarbij je dan onder de vleugels van de therapeut(en) een deel van het traject verzorgt met de paarden.

In principe zijn er dus geen andere mogelijkheden voor vergoeding door zorgverzekeraars dan hiervoor genoemd.

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@caprillicoaching.nl.

Nieuwe Locatie

Professionaliteit

Zowel Paul als Sylvia zijn hoog (of mooier: theoretisch) opgeleid en komen uit het bedrijfsleven, waar zij diverse functies in de zakelijke dienstverlening hebben bekleed.

Nu vonden wij het werken binnen de bedrijvenwereld zowel voor- als ook nadelen hebben. Het belangrijkste voordeel is dat we hebben geleerd om prestatiegericht te werken en om resultaten binnen de gestelde deadlines te behalen. Niet dat dit altijd leuk is geweest, maar het is wel een goed aangeleerde vaardigheid. Het belangrijkste nadeel dat we hebben ervaren, is dat er altijd wel een manager of directeur was die je vertelde hoe je iets moest doen en wat je niet mocht doen. Als dat tegen je eigen gevoel of intuïtie ingaat, dan is dat in eerste instantie vervelend. Later werd het voor ons beiden erger dan dat en noemen we het liever slopend.

Wijs geworden van deze ervaringen zijn we ons gaan richten op wat we wél wilden en waar we wél energie van kregen. Dat we daarbij de zakelijke kant van werken konden inzetten, was en is mooi meegenomen. Doordat we weten wat we zelf als naar hebben ervaren aan die zakelijke kant, kunnen we juist ook goed inschatten wat er nodig is voor de meer kwetsbare mensen die we begeleiden in de reïntegratietrajecten. En ook naar onze cursisten toe, kunnen we steeds duidelijk en inlevend zijn.

Het werken voor het UWV, bedrijven en organisaties, vraagt ook dat we professioneel werken. Hierbij is de resultaatgerichtheid van groot belang, zonder dit ten koste te laten gaan van mensen. Om voor het UWV te kunnen werken, is het verplicht om het Blik op Werk keurmerk te hebben. Dit betekent dat wij jaarlijks ge-audit worden op onze resultaten, boekhouding, klachtenreglement, privacyverklaring, etc. en dat er een anoniem klanttevredenheidsonderzoek onder al onze cliënten wordt uitgevoerd.

We passen onze professionaliteit toe op álle gebieden, dus zowel in onze dienstverlening, in het verzorgen en onderhouden van onze locatie, als ook in de verzorging van de dieren natuurlijk. We hebben even een balans moeten vinden tussen werken en rusten, maar na inmiddels een aantal jaren ons bedrijf op onze eigen locatie te hebben gerund en inmiddels de nodige hulp daarbij ingeschakeld te hebben, kunnen we zeggen dat we een goede balans hebben gevonden.

Top Locatie

Top Locatie voor zowel mens als paard

Sinds de zomer van 2016 hebben wij onze eigen locatie in Barneveld, het midden van het land. Een prachtboerderij met voldoende opstallen om alles te kunnen verwezenlijken van wat wij wilden.

In de jaren daarvoor hebben we ons bedrijf opgebouwd door gebruik te maken van diverse locaties. Zo zijn we begonnen op een stoeterij met Friese paarden, zijn toen verplaatst naar een particulier met binnenbak en trainingslocatie, toen naar een zorgboerderij en daarna dus naar onze eigen plek.

Het werken op de diverse locaties heeft ons veel geleerd. Zo wisten we feilloos wat we wel en niet wilden als we ooit onze eigen plek zouden hebben. Een belangrijk daarbij aspect is privacy. In het werken met mensen die vaak met spanning en psychische uitdagingen te maken hebben, wil je niet dat er een voorbijganger even gezellig komt buurten en vragen wat je aan het doen bent. Ook de factor lawaai is belangrijk, want als er omgevingsgeluiden van machines en mensen zijn en je kunt je niet meer verstaanbaar maken bij je klant en andersom, dan is dat op z’n zachtst gezegd niet handig.

In het zoeken naar onze ideale plek, waren we dus heel kieskeurig in wat we wel en niet wilden. Een aantal jaren lang hebben we het interent afgestruind naar boerderijen die te koop of te huur werden aangeboden. Het is heel leuk en leerzaam geweest om daar langs te gaan en dit zagen we echt als een hobby. Toen we uiteindelijk op onze huidige boerderij aankwamen, viel als het ware een groot centraal puzzelstuk op z’n plaats. En hoe gek het ook klinkt; vanaf het allereerste moment voelden wij en de paarden ons hier helemaal thuis.

Wat onze locatie echt TOP maakt, is dat het vrij in het buitengebied ligt, waarbij we dus maximale privacy hebben. Bij de ingang hangt een bord dat bezoekers alleen op afspraak welkom zijn, dus er komen geen mensen onverwacht gezellig langs. De inrichting van de bak, het toiletgebouw en de instructieruimte hebben we netjes en gezellig gemaakt, zodat iedereen zich hier thuisvoelt. In de instructieruimte was het voor ons belangrijk om een echte houtkachel te hebben, waaraan je je kunt opwarmen als je uit de bak komt. En die is er gekomen natuurlijk.

Verder hebben we op het terrein veel land voor de paarden en eigen hooi, maar ook een goede accommodatie om de paarden beweging te kunnen geven. We hebben een gedraineerde buitenbak, maar rijden nog het vaakst op de galopbaan van 600 meter in de rondte, gewoon omdat het leuk is! Langs de baan zijn diverse crosshindernissen geplaatst, zodat je hier en daar ook een sprongetje kunt nemen. We hebben jaarlijks in het voorjaar aanvragen van eventing ruiters die hier willen komen trainen. Een nieuw project is een springvijver en springheuvel langs te baan, waar je overheen, doorheen en langsheen kunt rijden.

Ook zijn we bezig om de beplanting terug te plaatsen die door de vorige eigenaar is weggehaald. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de omgeving, zodat de vogels, hazen, insecten en andere dieren een veilig onderkomen en voldoende te eten hebben. We volgen de ontwikkelingen van biodynamisch eten van eigen land en hebben een moestuin, boomgaard, fruitstruiken en zijn bezig met de aanleg van een voedselbos

Uniek reïntegratiebureau

Zou je tien jaar geleden aan het UWV hebben gevraagd: ‘Zetten jullie ook paardencoaching in voor reïntegratie?’, dan hadden ze je waarschijnlijk aangekeken alsof ze water zagen branden. Het UWV is een overheidsinstantie die zich altijd moet verantwoorden over de inkoop van producten en diensten. Paardencoaching zou nooit een begeleidingsvorm hebben kunnen zijn die zij ‘formeel’ konden inkopen, aangezien het niet valt onder de (wetenschappelijk) bewezen dienst- en zorgverlening. Hoe anders is de situatie nu.

Wij zijn de paardencoaching gewoon gaan inzetten binnen de reïntegratietrajecten die we hadden lopen. Als reïntegratiebureau voor het UWV ben je binnen een traject in principe vrij hoe je een cliënt begeleidt, zolang diegene maar tevreden is en je als bureau het afgesproken resultaat behaalt bij afronding van het traject.

De cliënten die één of meerdere keren bij het paard hadden gestaan, waren niemand uitgezonderd heel erg enthousiast over wat het hen gebracht had. En aangezien ze ook regelmatig contact hadden met het UWV, ging het dus opvallen dat wij als reïntegratiebureau iets bijzonders deden.

De UWV medewerkers waren vooral verbaasd over de cliënten die vaak al lange tijd in de uitkering zaten en nu ineens met kleur op de wangen, een positieve uitstraling en volop plannen kwamen vertellen dat ze een baan hadden gevonden of een eigen bedrijf succesvol waren gestart. Op de vraag van de UWV arbeidsdeskundige: ‘Hoe kan dat nu ineens zo zijn?’, kwam dan de reactie: ‘Door de hulp van het paard!’. Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen doe die arbeidsdeskundigen toen gekeken moeten hebben…

Het gevolg was dat wij werden gebeld door het UWV met de vraag: ‘Wat dóen jullie met die mensen?’. Nou, de uitleg over wat paardencoaching is en hoe het werkt, wierp alleen maar meer vragen op. Toen zijn we de UWV-mensen die daarvoor open stonden, gaan uitnodigen om eens langs te komen om de paardencoaching zelf te ervaren. In een team van gemiddeld zes mensen, was er dan meestal één persoon enthousiast en de rest sceptisch. Na de ervaring bij het paard, is nog de beste omschrijving van hoe ze zich dan voelden ‘in de war’.

In de loop der jaren is de verhouding enthousiast : sceptisch steeds meer gewijzigd van 1 : 5 naar 5 : 1. Het heeft enorm meegeholpen dat we diverse mogelijkheden hebben gekregen om onszelf voor te stellen binnen het UWV door een filmpje van het Blik op Werk Keurmerk, een filmpje voor UWV Perspectief, deelname in een film van Jessica Villerius over het onderwerp ‘Beschadigd’ (jongeren met psychische uitdagingen die zichzelf beschadigen), een artikel in het UWV blad en natuurlijk op de reïntegratiebeurzen die jaarlijks in de diverse regio’s van het land worden gehouden.

De afgelopen jaren hebben we steeds veel geïnteresseerde arbeidsdeskundigen aan ons tafeltje die meer willen weten over hoe wij de paardencoaching binnen de trajecten inzetten. Het helpt ook mee dat pro-actieve cliënten zelf een traject met de paarden aanvragen bij hun UWV contactpersoon. Zo hebben we inmiddels reintegratietrajecten lopen met mensen uit alle regio’s van het land. Deze mensen zijn bereid om soms wel meer dan 100 km te rijden, om maar een traject met de paarden bij ons te kunnen doen. Tegenwoordig werken we ook met collega’s/onderaannemers in diverse regio’s, wat het voor de cliënten makkelijker bereikbaar maakt.

Modulair en flexibel systeem van opleidingen

Onder punt 1 ‘Grootste opleider van Paardencoaching in Nederland’ is te lezen hoe onze opleidingen zijn ontstaan. Het modulaire en daarmee flexibele systeem dat wij hebben ontwikkeld met onze opleidingen, heeft vooral te maken met de vraag vanuit de markt, maar ook met ons idee dat je reeds gedane kennis en kunde niet dubbel hoeft te doen.

Zowel Paul als Sylvia komen uit de bedrijvenwereld en hebben daar veel cursussen en trainingen gedaan op het vlak van communicatie en samenwerking. Eenmaal bezig met de opzet van Caprilli Coaching & Training, hebben we beiden een opleiding Algemene Coaching gedaan. Nu haal je uit iedere opleiding wel weer nieuwe informatie en inzichten, maar veel van de stof was voor ons bekende materie. Dat vonden wij zonde van onze tijd, energie en vooral ook de kosten. Dat wilden wij voor onze eigen opleidingen dus voorkomen.

Ook wetende dat veel mensen zich bij ons inschrijven voor de Basisopleiding Paardencoaching, omdat ze persoonlijke interesse hebben in hoe het werkt met ‘spiegelen bij paarden’. Dit kan zijn omdat ze zelf een paard hebben en meer begrip willen krijgen in wat hun paard hen probeert te vertellen met zijn of haar gedrag en reacties. Maar ook om te peilen wat ze zelf uitstralen en hoe een ‘ander’, het paard in dit geval, daar heel zuiver op reageert.

Het valt ons op dat mensen de Basisopleiding Paardencoaching ook kunnen gebruiken als een reflectiemoment van ‘wat vind ik leuk om te doen’? ‘Vroeger was ik een paardenmeisje en wilde ik altijd werken in de paarden, maar ik heb een hele andere richting gekozen’. ‘Nu heb ik een burn-out gehad, of zit er tegenaan, en wil ik gaan doen waar ik écht blij van word en energie van krijg’.

En dan hebben we natuurlijk nog de mensen die echt professioneel paardencoach willen worden en/of dit combineren met hun huidige baan. Dan is de Basisopleiding Paardencoaching een hele mooie opstap om te kijken of het echt iets voor je is en wat je ermee zou willen doen. Onze ervaring is dat de meeste mensen alleen maar meer ‘honger’ krijgen naar de paardencoaching en dus kiezen voor een volgende module waar ze de meeste behoefte aan hebben. De echte ‘diehards’ zijn zo enthousiast, dat ze twee of drie opleidingen tegelijkertijd doen.