Samenwerking met de ‘Espeterhoeve’ in Barneveld

Toen wij in 2016 in Barneveld kwamen wonen, hadden we nog niet eerder gehoord van de ‘Espeterhoeve’ (www.espeterhoeve.nl). Eenmaal ingezetenen, hoorden we dat mensen van heinde en verre hier naartoe komen om te genieten van die leuke stek met mooie meubels, potterie, bloemen, kleding en uiteraard lunches, High Tea en gebak in het restaurant. Toch maar eens gaan kijken…

Na ons eerste bezoek waren we er niet meer weg te slaan; zo’n fijne plek om te zitten en lekker te eten! Inmiddels sluiten we al onze reïntegratie trajecten met de klanten daar af, onder het genot van koffie/thee met gebak of lunch.

Superblij zijn we dan ook met onze samenwerking met de Espeterhoeve; het is nu mogelijk om een workshop paardencoaching bij ons te reserveren (met minimaal twee personen) en dan af te sluiten met een heerlijke High Tea voor de aantrekkelijke aanbiedingsprijs van € 175,00 pp incl. BTW. Hoe leuk is dat? Dit alles hebben we High tea + See Me genoemd!!

Heb je interesse om met een vriend, vriendin, familie of collega, jezelf en elkaar te trakteren, stuur dan een email naar info@caprillicoaching.nl.

Voor meer informatie kan je hier de folder downloaden.  Op de website van de Espeterhoeve krijg je een mooie indruk wat zij allemaal te bieden hebben.

Professionalisering binnen de Paardencoaching

Zoals voor ieder nieuw vakgebied geldt, zou het goed zijn als er ook op het gebied van paardencoaching meer professionalisering gaat komen. Zowel voor wat betreft de ontwikkeling van de coaches, het welzijn van de paarden, pony’s en ezels, als ook de uitstraling naar de markt, waaronder de (potentiële) opdrachtgevers, overheidsorganisaties, zorgverzekeraars, verzekeringsmaatschappijen, etc.

Aangezien wij al ruim tien jaar voor het UWV werken, zijn wij qua professionaliteit continu verplicht om op het hoogste niveau te werken. Het UWV laat immers via het Blik op Werk Keurmerk de aangesloten reïntegratiebedrijven jaarlijks auditen op slagingspercentages, voortdurende voldoening aan de regels en andere vereisten en op het behouden van een minimaal klanttevredenheidscijfer. Ondanks dat wij weleens gefrustreerd raken van de enorm hoge kosten die dit keurmerk met zich meebrengt, staan wij er wel achter dat er controle is op deze zakelijke dienstverlening voor een overheidsbedrijf.

Wij merken dat er diverse initiatieven gaande zijn in de markt om paardencoaches te verenigen en te professionaliseren. Dat vinden wij een goede ontwikkeling en daar staan we helemaal achter. Waar mogelijk zullen we dan ook zoveel mogelijk onze positieve bijdrage leveren. Daarbij zijn wij echter altijd alert op de zuivere intenties van de initiatiefnemer(s), waarbij niets of niemand uitgesloten wordt en waarbij het vooral de paardencoaches dient. We hebben namelijk maar al te vaak op andere vlakken gezien dat er sprake kan zijn van een bepaald verdienmodel en/of belangenverstrengeling. En daar zijn we uitermate huiverig voor!

De belangrijkste maatstaf die wij altijd voor ogen houden, is: wat levert het de eindgebruiker op? Dus als je je als paardencoach aansluit bij een vereniging of stichting, wat krijg je daar dan voor terug, op zowel de korte als lange termijn? En hoe is de verhouding kosten/baten? Als dit in balans is, dan moet een ieder in onze ogen vrij zijn om zich wel of niet te kunnen aansluiten. Ook afhankelijk van hoe professioneel iemand aan de slag wil met zijn of haar onderneming.

Wij vertrouwen er op dat dit zich vanzelf zal gaan ontwikkelen in de markt, want zo gaat het altijd en overal in iedere (nieuwe) markt. Tot die tijd zullen wij als paardencoaches gewoon ons stinkende best moeten blijven doen, zodat de eeuwenoude van-mond-tot-mond-reclame (tegenwoordig via social media ;-)) zijn werk blijft doen en we daarmee de cliënten aantrekken die zich bij ons goed voelen.

Daarbij kunnen we de samenwerking gaan opzoeken om elkaar te versterken. Ook op dit vlak vertrouwen we er op dat dat vanzelf zal ontstaan bij die partijen die zich tot elkaar aangetrokken voelen. Wij zijn daarin in ieder geval enorm in ontwikkeling en zullen in de loop van de tijd steeds meer hierover gaan vertellen en laten zien.

 

Gewijzigde module ‘Driedaagse Opleiding Coaching voor Teams’

Waar we voorheen de eendaagse opleiding ‘Paardencoaching voor Teams’ hadden, hebben we deze nu uitgebreid naar drie dagen. Dit is met name op verzoek geweest van onze deelnemers die graag meer wilden leren over hoe je een team op een goede manier kunt coachen, ook zonder paarden.

Een goed functionerend team geeft vaak geborgenheid, gezelligheid, steun en richting. Bovendien is zo’n team in de regel lekker productief. Geen wonder dat zoveel leidinggevenden en medewerkers zich afvragen hoe zij kunnen bijdragen aan een positief teamklimaat. Deze driedaagse cursus geeft je als teamcoach, of teamleider een breed en goed beeld van hoe je een teamklimaat kunt doorlichten, de sterke en zwakke punten leert duiden en hoe je beweging kunt brengen in de gang van zaken.

De eerste dag ontdek je hoe je met het paard en de groep kunt ontdekken wat er aan de hand is. De tweede dag leer je hoe je wat je eerder met het paard en elkaar hebt ontdekt, kunt gaan interpreteren en begrijpen. Dan leer je meer over groepsdynamica, teameffectiviteit en de aandachtsgebieden van een gezonde groep. De derde dag werk je vanuit een systemisch perspectief aan het creëren van een nieuwe dynamiek, waardoor er weer een positieve beweging op gang komt binnen het team. Een interessant gegeven is dat “het geheel de som der delen is”. Door enkele van die delen een andere plek te geven, ontstaat een nieuw geheel.

De opleiding wordt door drie docenten gegeven, te weten: Sylvia Bosveld (dag 1), Marjoleine van Nielen (dag 2) en Elmer Hendrix (dag 3).

Caprilli Coaches die de themadag Paardencoaching voor Teams oude stijl al hebben gevolgd kunnen dag 1 overslaan of nogmaals volgen tegen een gereduceerd tarief.

 

Open middag Paardencoaching

Nieuwe stijl open ochtend/middag

Onze open middagen zaten altijd enorm snel vol. We hielden een maximum aantal mensen aan van 20, wat wij zelf best veel tegelijk vonden. Aan de paarden merkten we tijdens de demonstratie in de bak dat deze nog weleens ‘op slot’ gingen door de grote groep mensen en de spanning/energie die dat met zich meebracht. Dan is het lastig om duidelijk te laten zien hoe paardencoaching in z’n werk gaat en wat het kan betekenen voor mensen.

Dus hebben we besloten het anders te gaan doen. We gaan nu met max 12 mensen een mini-workshop doen. Net als bij onze opleidingsgroepen gaan we in de bak zitten en doen we voor en leggen we uit hoe paardencoaching in z’n werk gaat. Hartstikke leuk en interessant voor mensen die paardencoach willen worden, maar ook voor mensen die interesse hebben in een reïntegratietraject, voor mensen met klachten als ptss, trauma, burn-out, depressie en dergelijke, en verder iedereen die er interesse in heeft. Wetende dat de groepen waarschijnlijk snel vol zitten, plannen we nu maandelijks een open ochtend/ middag. Laten jullie ons weten hoe dat bevalt?

Iro

Goed nieuws voor UWV-cliënten!

UWV Modulaire Dienstverlening

Per 1 mei jl. heeft het UWV de mogelijkheid voor mensen die een (Wia, Wao, Wajong, Ziektewet) uitkering ontvangen om deel te nemen aan één (of meer) van de volgende reïntegratiediensten:

  • Participatie interventie
  • Bevorderen maatschappelijke deelname
  • Praktijkassessment

Deze mogelijkheden zijn met name interessant voor mensen die ‘een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt’, dus bijvoorbeeld mensen met trauma, ptss, angst, depressie, burn-out, etc. Bovenstaande trajecten zijn een hele laagdrempelige manier om weer de eerste stapjes te zetten in de richting van buitenshuis komen, deelnemen aan de maatschappij, je netwerk vergroten en wellicht weer wat (vrijwilligers) activiteiten te ondernemen.

Onze specialisatie is het inzetten van paarden voor mensen (paardencoaching). Daarmee bereiken wij op een snelle en fijne manier een langdurig en positief effect voor mensen. De afgelopen jaren hebben wij met behulp van de paarden ál onze cliënten (100%) weer naar een stabiele balans mogen helpen, waardoor ze weer in staat waren om deel te nemen aan de maatschappij en/of arbeidsmarkt. Dit betrof de trajecten WerkFit, wat een stapje verder is dan bovengenoemde trajecten.

Dus ben jij of ken jij iemand die hier heel veel baat bij zou hebben, laat diegene dan contact opnemen met ons en/of de contactpersoon bij het UWV om de mogelijkheden te bespreken. We hebben locaties in diverse delen van het land, dus de kans dat er bij jou in de buurt een Caprilli Coach zit waar je een traject met de paarden kunt doen, is groot.

Opleidingsbudget voor mensen met een WW-uitkering

Sinds juli vorig jaar vergoedt het UWV ook opleidingen voor mensen in de WW.

Wij zijn met al onze opleidingen Paardencoaching, Algemene Coaching en Systemisch Coachen officieel erkend als opleidingsinstituut voor het UWV. Dat houdt in dat wanneer je een uitkering ontvang via het UWV, je de opleidingen bij ons vergoed kunt krijgen.

Uiteraard zitten hier wel regels aan en bepaalt het UWV uiteindelijk of je de vergoeding wel of niet toegekend krijgt. Mail ons gerust op info@caprillicoaching.nl om je te helpen bij je motivatie die je kunt gebruiken om de opleidingsaanvraag in te dienen bij het UWV.

Ook als je hulp wenst bij je reïntegratie en dat met behulp van de paardencoaching wilt doen, dan kun je bij ons terecht. Wij werken inmiddels landelijk en begeleiden UWV-cliënten vanuit het hele land. Met onze onderaannemers hebben we ook een mooie spreiding over Nederland. Voor meer informatie over reïntegratie kun je ons ook gerust mailen.

Workshop Paardencoaching

Studentaanbod

Vaak krijgen wij de vraag van studenten of ze bij ons kunnen meekijken en/of stage lopen om zo meer te leren over hoe paardencoaching in z’n werk gaat en te zien wat het effect is op mensen. De scholen en onderwijsinstellingen die wij al eens benaderd hebben voor een mogelijke samenwerking, staan nog niet zo open voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. En dat is jammer, want wij ervaren dagelijks de toenemende vraag vanuit cliënten (zowel van kinderen, jongeren als volwassenen) naar begeleiding met inzet van dieren.

Nu kunnen we vanwege de privacy gevoeligheid niet zomaar mensen laten ‘meekijken’ tijdens de sessies paardencoaching, maar vinden we het wel belangrijk dat jonge mensen de mogelijkheid krijgen om deze nieuwe manier van begeleiding met paarden te kunnen zien en ervaren. Daarom bieden we studenten de mogelijkheid om mee te doen aan een workshop paardencoaching voor € 25,00 (ipv € 175,00). Je bent dan deelnemer aan de workshop, zodat je én zelf een sessie met het paard krijgt én ook de sessies van de andere deelnemers bijwoont. Het is heel bijzonder om te zien en merken hoe één en hetzelfde paard (totaal) anders kan reageren op de verschillende personen die bij hem of haar in de bak komen te staan.

Dus, ben je student aan een opleiding die gaat over de begeleiding van mensen en/of dieren en heb je interesse om meer te leren over paardencoaching? Meld je dan aan via de mail op info@caprillicoaching.nl. Vermeld daarbij je school, opleiding en studentnummer en geef graag je voorkeursdatum voor een workshop aan, zodat we kunnen kijken of er een plaatsje vrij is op die datum. De data van de workshops vind je op onze website onder de agenda. Per workshop kan 1 student deelnemen.

 

Trauma

Film Libanon Veteraan

Via onze dienstverlening aan De Basis / BNMO in Doorn, waar geüniformeerden met trauma en ptss (Politie, Militairen, Veteranen, etc) begeleiding krijgen bij hun klachten, kwamen wij in contact met ‘Arie’. Arie is een Libanon veteraan en heeft al 40 jaar (!) ptss. Nadat hij circa een jaar geleden bij ons in aanraking kwam met de paardencoaching, is hij inmiddels meer ontspannen en onderneemt weer activiteiten buiten de deur. Arie wilde graag zijn verhaal vertellen, zodat hij andere veteranen en mensen met ptss kan behoeden voor wat hij meegemaakt heeft. Zodoende heeft Arie zijn verhaal voor de camera verteld. Uiteraard ook met behulp van het paard. Eerdaags zal deze film online komen! Via facebook en de nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte.

ptss

Paardencoaching en Trauma, start 22-11-2019, 1 plaats vrijgekomen

Op 22 november van dit jaar starten we de nieuwe module ‘Paardencoaching en Trauma’. Deze opleiding is ontwikkeld en wordt gegeven door Jubine Nijmeijer. Jubine is een ervaren (systemisch) paardencoach, UWV reïntegratiecoach namens Caprilli in de regio Zuid-Holland, trainster op het gebied van persoonlijk leiderschapsprogramma’s en yoga, mindfulness/meditatie en ademhalingsdocente.

Deze opleiding belicht het fenomeen trauma vanuit het perspectief van paardencoaching en lichaamsbewustzijn. Het geeft handvaten hoe je kunt omgaan als (paarden)coach met cliënten met traumaverschijnselen. Paarden, als zeer sociaal-emotioneel intelligente dieren met hun natuurlijke instincten nog intact, reageren op onze lichaamstaal en op onze sociaal emotionele gedragingen en gevoelens. Dit maakt paardencoaching tot een prachtig middel om mensen met trauma te ondersteunen en te begeleiden om meer ontspanning te krijgen. Paarden helpen ons spanning van onverwerkte ervaringen te ontladen, zodat vitale levensenergie weer kan gaan stromen, en we de traumatische ervaring meer en meer achter ons kunnen laten.

De opleiding is bedoeld voor o.a. (paarden)coaches, traumabehandelaars en specialisten, begeleiders van mensen met trauma zoals bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, maar ook voor familieleden/partners van mensen met trauma. Het doel is om de positieve effecten van paarden op mensen te belichten en deze in te zetten om mensen met trauma te helpen ontspannen in hun lichaam en om meer lichaamsbewustzijn te creëren. Meer informatie over Paardencoaching en Trauma tref je in deze link aan.

Let op: Dit is géén opleiding tot traumatherapeut/behandelaar, maar is wel bedoeld om je handvaten mee te geven hoe om te gaan met een cliënt met trauma.

Dementie

Paardencoaching en Dementie

In juni starten wij met de nieuwe module ‘Paardencoaching en Dementie’. Deze opleiding is ontwikkeld en wordt gegeven door Sieka Bos. Sieka is psycholoog en coach en heeft haar kennis, kunde en ervaring uit onder andere de Verenigde Staten omgezet in een werkwijze die wij hier in Nederland kunnen toepassen en verder uitbouwen.

De groep mensen die lijdt aan dementie wordt steeds groter. Mede daardoor is er meer aandacht voor deze doelgroep. Er is aandacht voor woonvormen, de verzorging, begeleiding en behandeling. Het inzetten van paarden in de begeleiding en behandeling van mensen met dementie is nog relatief nieuw in Nederland. Uit ervaringen in het buitenland blijkt dat het werken met paarden en pony’s een groot positief effect heeft op mensen met dementie.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld door de toenemende vraag om paardencoaching te gaan inzetten voor mensen met dementie. De opleiding is bedoeld voor geïnteresseerden die paarden willen leren inzetten in de begeleiding van mensen met dementie. Dit kunnen paardencoaches zijn, maar ook niet-paardencoaches zoals verzorgenden, specialisten en mantelzorgers kunnen aan de opleiding deelnemen. Het is prettig als je al ervaring en/of feeling hebt met paarden, maar dit is niet noodzakelijk om aan de opleiding te kunnen deelnemen. Meer informatie via deze link.

Wisseling van de wacht

Annet Lekkerkerker heeft de afgelopen jaren met veel succes de opleiding Paardencoaching voor Kinderen voor ons verzorgd, maar heeft besloten zich meer te willen gaan richten op de therapiekant van haar praktijk. Als vervangster voor Annet hebben we Tanja Stigter gevonden, waar we heel blij mee zijn!

Tanja neemt vanaf de september de opleiding Paardencoaching voor Kinderen voor haar rekening. Ze zal zich hieronder zelf even voorstellen:

“Na de geboorte van mijn dochter Lieke 17 jaar geleden, heb ik de marketing- en communicatiewereld gedag gezegd om me te verdiepen in andere drijfveren van de mens. En die van kinderen en hun ouders in het bijzonder. Ik ben de schoolbanken weer ingegaan en heb de opleiding Integratieve Kindertherapie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam gedaan. Vervolgens heb ik zo’n tien jaar mijn eigen praktijk voor kindertherapie gehad. Door de jaren heen heb ik me – vanwege de leerproblemen van mijn dochter die binnen het onderwijs niet opgelost konden worden – steeds meer gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met leerproblemen.

Gedurende die jaren werkte ik regelmatig samen met gediplomeerde instructeurs en hun paarden. In 2010 behaalde ik mijn eigen certificering als paardencoach en kwam Haflinger Maike in mijn leven, waar ik ontzettend veel mee beleefd en van geleerd heb. Samen met haar als duocollega heb ik jarenlang met veel kinderen een stukje mogen meelopen in hun leven. Het overlijden van Maike heeft me ertoe gebracht om een methode uit te werken waarmee kinderen met leerproblemen door middel van paarden worden geholpen. Deze methode heet ‘Anders Leren Met Paarden’ (www.anderslerenmetpaarden.nl).

Op dit moment coach ik vanuit mijn bedrijf KidWise (www.kid-wise.nl) kinderen met de combinatie leer- en gedragsproblemen, samen met mijn Haflinger Pip en Shetlander Lisa op een eigen locatie in Austerlitz/Driebergen.  

Ik vind het een geweldig leuke uitdaging om Caprilli’s opleiding Paardencoaching voor Kinderen van Annet over te mogen nemen!”