Corona

Aanpassingen i.v.m. het Coronavirus

Ook wij ontkomen er niet aan dat we onze activiteiten moeten aanpassen aan de actuele ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. het Coronavirus. In ieder geval tot 6 april a.s. hebben wij daarom de geplande opleidingsdagen verschoven. De opleidingen gaan wel door alleen de planning zal hier en daar wat aangepast moeten worden.

Individuele afspraken gaan, daar waar dit op een goede veilige manier mogelijk is, gewoon door. Ben je echter verkouden, grieperig met veel hoesten dan is het dringende advies om de afspraak te verzetten naar een later tijdstip.

Voor de komende tijd, pas goed op jezelf en heel graag tot snel!!

 

 

Open middag

Open middag Paardencoaching, uitgesteld

Vrijdag 1 mei a.s. organiseren wij weer een open middag Paardencoaching voor iedereen die geïnteresseerd is in paardencoaching in het algemeen en in ons opleidingen aanbod in het bijzonder. Op deze middag maak je kennis met ons van Caprilli Coaching & Training, de wijze waarop wij paardencoaching geven en met ons aanbod aan opleidingen, trainingen en workshops. Een belangrijk deel van de middag staat in het teken van het ervaren van paardencoaching. Je kunt zelf bij het paard staan, maar ook het zien van de verschillen in hoe paarden reageren, laat veel zien over hoe paardencoaching ingezet kan worden.

Natuurlijk is er vooraf, tijdens en na afloop van de demonstratie uitgebreid de gelegenheid tot het stellen van vragen. Als je interesse hebt, geef je dan op via een mail aan info@caprillicoaching.nl. Het aantal beschikbare plaatsten beperken wij zodat een ieder tijd en ruimte heeft om zijn/haar vragen te stellen.

De middag start om 13.30 uur met de inloop, waarna het programma om 14.00 uur start. Om circa 16.30 uur eindigt de middag met een uitloop tot circa 17.00 uur.

Graag verwelkomen wij je op de open middag van 1 mei a.s. in Barneveld!

 

Ondernemers ochtend/middag voor de paardencoach 2.0

De ondernemer ochtend (of middag) voor de paardencoach 2.0 gaat verder waar de basis ochtend (of middag) gestopt is.

In de basis ochtend/middag heb je kennisgemaakt met de belangrijkste aspecten voor het opzetten van een eigen onderneming. Hierbij heb je met informatie gekregen over de vragen wat je gaat doen, voor wie, waar, waarom, jouw meerwaarde, etc.

Tijdens de ondernemers ochtend/middag voor de paardencoach 2.0 gaan we verder. Jij als deelnemer hebt de vragen die in de basis aan de orde kwamen al in grote lijnen beantwoord voor jezelf en uitgewerkt. Jouw plannen, ideeën en ambities ga je d.m.v. een korte presentatie toelichten aan de groep. Jij krijgt hier dan feedback op, verhelderende vragen en suggesties. Dit gaat je verder helpen om jouw bedrijf daadwerkelijk van start te laten gaan of een nieuwe richting voor jouw bestaande bedrijf te kunnen inslaan.

Na afloop van deze halve dag heb je meer kennis, duidelijkheid en enthousiasme om de vervolgstappen te gaan zetten. Het kan zijn dat je vooral bevestiging hebt gekregen maar het kan ook dat je nog wat huiswerk te doen hebt. In ieder geval krijg je handvatten waarmee je verder kan.

Deelnemers aan deze ochtend/middag 2.0 krijgen een format waarin de informatie verwerkt kan worden. Dit format wordt door ons omgezet in een standaard presentatie die gebruikt wordt gedurende de ondernemers ochtend/middag.

Het maximum aantal deelnemers van deze halve dag is 6  zodat we voldoende tijd kunnen besteden aan ieders plannen. De kosten bedragen € 70,00 ex btw.

Opgave graag via paul@caprillicoaching.nl

 

 

 

 

Ondernemers ochtend basis voor paardencoach

De Ondernemers ochtend/middag basis voor de paardencoach is speciaal voor paardencoaches georganiseerd door Caprilli Coaching & Training. Deze ondernemers ochtend/middag is gericht op de paardencoach die al één of meerdere opleidingen heeft gevolgd op het gebied van paardencoaching en nu zelfstandig aan de slag wil gaan en of net gestart is.

Caprilli Coaching & Training is naast een opleidingsinstituut ook een re-integratiebedrijf en heeft de afgelopen jaren met name veel ondernemers geholpen om hun eigen bedrijf vorm te geven en uit te breiden. Als ervaringsdeskundige op het gebied van het opbouwen van eigen bedrijven, in combinatie met paardencoaching, weet Caprilli Coaching & Training als geen ander wat de meest voorkomende valkuilen zijn voor (startende) ondernemers.

Op deze ondernemers ochtend/middag basis voor paardencoaches wordt vooral aandacht besteed aan het opzetten van een eigen bedrijf waarbij de focus ligt op dienstverlening, producten, doelgroepen, etc. Het doel hiervan is om de meerwaarde van de paardencoach op een professionele manier op te zetten en uit te dragen. Aan het einde van deze ochtend/middag heb je meer inzicht in de richting die voor jou goed voelt, de wijze waarop je dit kan uitwerken en tot een succes te maken.

Voor deelname en meer informatie, stuur een email aan Paul@caprillicoaching.nl.

nummer 1 in paardencoaching

Klanttevredenheid 2019

De jaarlijkse klanttevredenheids meting is weer achter de rug. Onze klanten hebben ons gemiddeld een 8,4 gegeven. Hier zijn wij natuurlijk weer erg blij mee! Al jaren ligt de klanttevredenheid rond de 8,4, het ene jaar iets hoger dan het andere jaar, maar altijd hoog. Vooral het gegeven dat we stabiel zijn in de klanttevredenheid is voor ons van belang. Natuurlijk krijgen we ook enkele kritische kanttekeningen, maar dat is voor ons juist motiverend om te zorgen dat we dit kunnen verbeteren.

Zeker in het afgelopen jaar hebben onze onderaannemers veel trajecten uitgevoerd in de diverse regio’s. Dan is het altijd spannend om te zien of dit effect heeft op de klanttevredenheid. We zien dat het gemiddelde gewoon goed blijft en dat de tevredenheid zelfs stijgt voor de reïntegratiewerkzaamheden die door de onderaannemers zijn uitgevoerd!

Complimenten ook voor onze trainers die verschillende opleidingen bij ons verzorgen. Hun betrokkenheid, kwaliteit, vakmanschap en inzet is van groot belang voor ons en onze cursisten. Onze trainers zorgen ervoor dat wij een compleet pakket aan opleidingen kunnen aanbieden op het gebied van Coaching, Systemisch Werk, Kinderen, Trauma en Dementie.

Onze doelstelling is om dit jaar, maar zeker ook de komende jaren, ervoor te zorgen dat dit cijfer minimaal gelijk blijft en het liefst nog wat hoger wordt. Dit doen we door samen te werken met de geweldige onderaannemers en trainers en door het verder blijven ontwikkelen van de opleidingen, mee te gaan in de wensen van de markt en nieuwe concepten te ontwikkelen.

Graag willen we hierbij al onze cliënten, cursisten, onderaannemers en trainers hartelijk bedanken voor hun inzet, vertrouwen en de positieve feedback!

 

 

Masterclass Paardencoaching

Vaak wordt ons gevraagd door geïnteresseerden of ze een sessie paardencoaching kunnen bijwonen, om eens te zien hoe dat in z’n werk gaat of om te kijken hoe wij als specialisten op dit vlak het in de praktijk doen. Door de privacygevoeligheid van onze cliënten is dat normaal gesproken niet mogelijk.

Nu echter hebben we de ‘Masterclass Paardencoaching’ in het leven geroepen. Dit is speciaal bedoeld voor mensen om ‘mee te kijken’ met hoe Sylvia een sessie paardencoaching begeleidt, zonder perse zelf bij het paard in de bak te gaan staan (want: spannend 😆). Hiervoor kunnen namelijk echte cliënten zich vrijwillig opgeven, die Sylvia dan begeleidt van A tot Z. Onze eigen Caprilli Coaches hebben aangegeven dit graag te willen zodat ze zichzelf kunnen bijspijkeren, maar de Masterclass is dus ook opengesteld voor andere geïnteresseerden.

De eerstvolgende geplande Masterclass is op maandag 15 juni. Wil je deelnemen, stuur dan graag een mailtje aan info@caprillicoaching.nl.

 

Zichtbaarheid Caprilli Coaching & Training

Zoals je wellicht al gemerkt hebt, zijn wij bezig om onszelf meer zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Dit doen we door onder andere meer te posten op onze bedrijfspagina op Facebook, maar ook op LinkedIn, Twitter, Instagram en een heel eigen YouTube kanaal!

Belangrijkste reden hiervoor is dat we regelmatig de vraag krijgen van zowel deelnemers aan onze opleidingen, als ook van onze cliënten, om behalve in de persoonlijke begeleiding ook meer in het algemeen te vertellen over wat paardencoaching is, wat het doet, hoe het werkt en voor welke doelgroepen het allemaal interessant kan zijn.

Inmiddels zijn we ook voldoende gesetteld op onze locatie in Barneveld en hebben we een gezonde balans gevonden tussen werken en ontspannen, waardoor we hier nu meer tijd en ruimte voor hebben.

Dus vind je het leuk om ons te volgen, abonneer je dan op ons YouTube kanaal (Caprilli Coaching & Training) en wellicht ook op de andere social media. Waarbij wij ‘live’ contact natuurlijk nog steeds het meeste waarderen.

Examen Gecertificeerd Paardencoach

Gezien de ontwikkelingen in de markt en de roep om professionaliteit in dit relatief nieuwe vak, is het noodzakelijk om de professionele paardencoach zich te kunnen laten onderscheiden van collega’s die de opleidingen alleen voor zichzelf en/of voor de band met hun paard doen. Zodoende zijn wij bezig om een examen voor de Gecertificeerd Paardencoach te ontwikkelen, waarbij bij goed gevolg een diploma afgegeven wordt. Dit diploma kan bijvoorbeeld nodig zijn om te kunnen inschrijven bij een beroepsvereniging of om ervaringspunten te verkrijgen bij andere erkennende instanties (zoals bijvoorbeeld Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)).

Deelname aan het examen is alleen mogelijk voor mensen die al Gecertificeerd Paardencoach zijn. Dit houdt in dat ze tenminste de volgende drie opleidingen hebben gevolgd als het gaat om Gecertificeerd Basis Paardencoach:

Basisopleiding Paardencoaching

Basisopleiding 2 – Systemische Paardencoaching

Algemene Coaching (of vrijstelling)

Voor Gecertificeerd Kinder Paardencoach heb je nog de aanvullende opleiding Paardencoaching voor Kinderen nodig.

Voor Gecertificeerd Systemisch Paardencoach hebben we vooralsnog geen examen in het verschiet liggen. Natuurlijk kunnen de coaches die voldoen aan de vereisten voor Systemisch Paardencoach wel het examen voor de Gecertificeerd Basis en/of Kinder Paardencoach afleggen.

In totaal omvat de opleiding tot Gecertificeerd Basis Paardencoach dan 17, of in geval van Kinder Paardencoach, 22 trainingsdagen. Alleen deze basis aan opleidingen geeft in onze ogen voldoende draagvlak om de kennis, kunde en ervaring te toetsen door middel van een examen.

Het examen wordt een combinatie van een theorie- en een praktijkgedeelte, gecombineerd met het beschrijven van een sessie paardencoaching en een reflectieverslag hierover. De examendagen zullen met enige regelmaat in het jaar georganiseerd worden en vinden plaats op onze locatie in Barneveld.

Iedereen die Gecertificeerd Paardencoach is krijgt hier bericht over, ook gaan we dit natuurlijk op onze website vermelden en ontvang je informatie via de nieuwsbrief. De eerste examendag gaat nog voor de zomer gepland worden.

 

Erkenning en vergoeding door zorgverzekeraar

Regelmatig krijgen wij vragen over erkenning en certificering van de paardencoach opleidingen, en tevens over de mogelijkheden voor vergoeding van paardencoaching door zorgverzekeraars. Hierover wordt door sommige collega’s een onjuiste voorstelling van zaken gegeven die de aankomende paardencoach op het verkeerde been kan zetten.

Graag willen we hierbij een aantal zaken toelichten om de feiten van de fabels te onderscheiden.

Erkenning van de paardencoach

Het beroep van coach, en dus ook de paardencoach, is een zogenaamd vrij beroep in Nederland. Iedereen mag zich coach of paardencoach noemen, ook al heb je nog nooit een paard van dichtbij gezien. Je kunt dan ook onder die titel je eigen bedrijf starten, dat is geen enkel probleem. Als er gesproken wordt over ‘erkenning’ van een opleiding, dan is de vraag door wie of wat de opleiding wordt erkend? En dan gelijk de volgende vraag; op welke basis wordt dit erkend en wat heb je eraan?

Erkenningen worden vaak door beroepsverenigingen gedaan. Zij geven een bepaalde waarde aan de opleiding op basis van door de beroepsvereniging gehanteerde normen. Op zich hoeft dat natuurlijk niet verkeerd te zijn; je hebt enig houvast met betrekking tot de inhoud van de opleiding. Of de opleiding daarmee ‘goed’ is en datgene biedt wat jij zoekt in een opleiding, is vooral afhankelijk van de trainer. Hoe goed een opleiding ook is, de trainer geeft altijd de doorslag en maakt of breekt de opleiding.

Ook al heb je een door een beroepsvereniging erkende opleiding gedaan, dan nog moet jij jezelf de vraag stellen wat de erkenning jou persoonlijk oplevert? Je betaalt immers jaarlijks een contributie die behoorlijk hoog kan oplopen en ieder jaar weer terugkomt. Voor beroepsverenigingen is de ledencontributie vaak een verdienmodel.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Over een eventuele vergoeding door zorgverzekeraars is vaak veel onduidelijkheid. Paardencoaching als therapievorm wordt in principe niet vergoed. Om voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking te kunnen komen, moet je aan de volgende criteria voldoen:

–      Een HBO opleiding hebben afgerond op het gebied van zorg en/of therapie.

–      Een diploma psychosociale- en medische basiskennis hebben behaald.

–      Een aansluiting hebben bij een door de zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging.

Alleen als je aan voorgaande criteria voldoet, kun je in aanmerking komen voor gedeeltelijke vergoeding door een zorgverzekeraar, afhankelijk van wat je aan dienstverlening aanbiedt. Daarbij is het zo dat (paarden)coaching of therapie meestal valt onder de aanvullende verzekering die cliënten hebben afgesloten en dus slechts voor een deel of tot een maximum bedrag wordt vergoed, nadat het door de overheid verplichte eigen risico al in rekening is gebracht.

Als je bijvoorbeeld afgestudeerd Kindertherapeut (HBO) bent en voldoet aan de bovenstaande criteria, dan kun je gedeeltelijke vergoeding ontvangen voor de therapie die je geeft. Zet je hierbij paardencoaching in, dat betreft dit dus een onderdeel van jouw therapie.

Een andere mogelijkheid is dat je je als paardencoach kunt aansluiten bij een erkende (HBO) therapeut of therapeutenpraktijk, waarbij je dan onder de vleugels van de therapeut(en) een deel van het traject verzorgt met de paarden.

In principe zijn er dus geen andere mogelijkheden voor vergoeding door zorgverzekeraars dan hiervoor genoemd.

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@caprillicoaching.nl.

Nieuwe Locatie

Professionaliteit

Zowel Paul als Sylvia zijn hoog (of mooier: theoretisch) opgeleid en komen uit het bedrijfsleven, waar zij diverse functies in de zakelijke dienstverlening hebben bekleed.

Nu vonden wij het werken binnen de bedrijvenwereld zowel voor- als ook nadelen hebben. Het belangrijkste voordeel is dat we hebben geleerd om prestatiegericht te werken en om resultaten binnen de gestelde deadlines te behalen. Niet dat dit altijd leuk is geweest, maar het is wel een goed aangeleerde vaardigheid. Het belangrijkste nadeel dat we hebben ervaren, is dat er altijd wel een manager of directeur was die je vertelde hoe je iets moest doen en wat je niet mocht doen. Als dat tegen je eigen gevoel of intuïtie ingaat, dan is dat in eerste instantie vervelend. Later werd het voor ons beiden erger dan dat en noemen we het liever slopend.

Wijs geworden van deze ervaringen zijn we ons gaan richten op wat we wél wilden en waar we wél energie van kregen. Dat we daarbij de zakelijke kant van werken konden inzetten, was en is mooi meegenomen. Doordat we weten wat we zelf als naar hebben ervaren aan die zakelijke kant, kunnen we juist ook goed inschatten wat er nodig is voor de meer kwetsbare mensen die we begeleiden in de reïntegratietrajecten. En ook naar onze cursisten toe, kunnen we steeds duidelijk en inlevend zijn.

Het werken voor het UWV, bedrijven en organisaties, vraagt ook dat we professioneel werken. Hierbij is de resultaatgerichtheid van groot belang, zonder dit ten koste te laten gaan van mensen. Om voor het UWV te kunnen werken, is het verplicht om het Blik op Werk keurmerk te hebben. Dit betekent dat wij jaarlijks ge-audit worden op onze resultaten, boekhouding, klachtenreglement, privacyverklaring, etc. en dat er een anoniem klanttevredenheidsonderzoek onder al onze cliënten wordt uitgevoerd.

We passen onze professionaliteit toe op álle gebieden, dus zowel in onze dienstverlening, in het verzorgen en onderhouden van onze locatie, als ook in de verzorging van de dieren natuurlijk. We hebben even een balans moeten vinden tussen werken en rusten, maar na inmiddels een aantal jaren ons bedrijf op onze eigen locatie te hebben gerund en inmiddels de nodige hulp daarbij ingeschakeld te hebben, kunnen we zeggen dat we een goede balans hebben gevonden.