Zorg

Ontwikkelingen binnen de zorg

De situatie in de zorg is zorgelijk; de werkdruk voor personeel is zeer hoog, wat voor uitval zorgt door middel van ziekte. Wat deze problematiek alleen maar groter maakt, is dat er een leegloop lijkt te zijn; als mensen eenmaal weggaan bij hun werkgever, kiezen ze er vaak niet voor om opnieuw bij een andere zorgwerkgever aan de slag te gaan, en gaan dus uit de zorg. Samen met onder andere de vergrijzing in Nederland en de toegenomen druk in de ggz, is dit dus een negatieve trend.

Daarom zijn wij in samenwerking met Caprilli Coach Brenda Klos-Berkhout, coördinator/adviseur bij ‘Waardigheid en Trots’, bezig om een programma op te stellen voor zowel zorgmanagers als ook zorgprofessionals met als doel om stress te verlagen, empowerment te vergroten en het plezier/de passie in het werken met mensen weer terug te vinden. Uiteraard doen we dit grotendeels met inzet van de paardencoaching! Een en ander moet nog verder uitgewerkt worden, maar in 2020 zullen de eerste programma’s gaan draaien.

Heb je al interesse hierin; schroom dan niet om ons te mailen op info@caprillicoaching.nl.

Opleiding Teams voldoet nog niet aan de behoefte.

Eind oktober zijn we gestart met de vernieuwde opleiding Teams. Deze driedaagse opleiding had als doelstelling om basisvaardigheden, kennis en kunde op het gebied van paardencoaching, algemene coaching en systemische dynamieken te combineren.

Na afloop van deze drie dagen hebben wij feedback gevraagd aan de deelnemers om te horen of deze opleiding voldoet aan de verwachtingen. De feedback die wij ontvingen was opbouwend, maar wel kritisch. Natuurlijk is dat vervelend om te horen, maar aan de andere kant was juist het opbouwende van de kritiek voor ons erg fijn en geeft dit goede handvaten om verder mee aan de slag te kunnen gaan.

De rode draad in de kritiek was dat de dagen individueel wel goed en leerzaam waren, maar er onvoldoende samenhang was tussen de drie onderdelen en er daardoor te veel versnipperde informatie was.

Voor ons is dit een goede les waar we mee aan de slag gaan. Hierbij hebben wij de deelnemers om hulp gevraagd om mee te denken met de opzet en invulling van deze dag, waarbij we de mogelijke oplossingen gaan uitwerken in de bak met de paarden. De doelstelling is daarbij dat wij zelf een goede richting op kunnen gaan met de opleiding en dat de deelnemers meer leren over hoe je bepaalde onderwerpen kunt uitwerken met behulp van paarden en wat voor waarde dit heeft. Begin 2020 gaat deze dag plaatsvinden waarna wij zeker met meer informatie komen.

Succesvolle Opleiding Paardencoaching en Trauma

Eind november 2019 is de eerste Opleiding Paardencoaching en Trauma afgerond! Deze opleiding, die door Jubine Nijmeijer wordt gegeven, is zowel een verdieping als ook een verbreding voor iedere paardencoach.

Trauma kent verschillende verschijningsvormen, van mild tot zeer ernstige vormen zoals PTSS. Mensen kunnen hier veelal prima mee leven, maar trauma zorgt vaker voor belemmeringen, die lastig maar ook onleefbaar kunnen zijn.

Paardencoaches worden meer dan gemiddeld geconfronteerd met deze vormen van trauma bij cliënten. Dit heeft met name te maken dat paarden op deze vastzittende verborgen spanningen reageren. Het omgaan met cliënten met een trauma, in welke vorm dan ook, kan voor veel paardencoaches uitdagend zijn en vraagt om meer informatie, kennis, kunde en natuurlijk de bijbehorende vaardigheden.

De driedaagse opleiding Paardencoaching en Trauma geeft op veel vragen over trauma antwoorden. Naast de theoretische uitleg wordt er veel met de paarden/pony’s gewerkt in de bak om deze theorie praktisch toepasbaar te maken en daarmee de vaardigheden van de deelnemers te vergroten.

Na afloop van deze eerste opleiding was de feedback zeer positief. Hieronder volgende enkele quotes die door de deelnemers zijn gedeeld op Facebook:

“Dankbaar voor deze opleiding; een verrijking voor jezelf en als paardencoach!

Een echte must have als toevoeging op de opleidingen die er al waren! 🍀”

 

“Een hele mooie opleiding die voor mij niet een “aanvulling” is, maar een “must”.

Hij sluit zo aan bij mijn gevoel, dat alles klopt.

Vanuit je hoofd naar je lijf en daar bij stilstaan wat er gebeurt. Het mag er zijn, het is goed, het is veilig. Zonder veel woorden over het hoe en wat… Voelen dat het goed is en je veiligheid vergroten. Spanningen die daarbij vrij komen en/of overgenomen worden door de paarden is een verademing, verlichting en alles wat daarbij hoort.”

 

Deze opleiding past binnen de visie van Caprilli Coaching & Training: er valt in de praktijk te ervaren hoe de theorie te interpreteren is en hoe paarden bijdragen aan coaching van mensen met trauma’s. En trauma’s hebben we allemaal, klein en groot, enkelvoudig en complex meervoudig. Met de geleerde aanpak kan ik als coach eenvoudiger en minder indringend ondersteuning bieden dan bij coaching zonder paarden. Dat is een grote winst voor de cliënt. En ook voor mij als coach.”

 

Voor meer en uitgebreide quotes kunnen de Caprilli Coaches op de besloten Facebook groep van onze cursisten kijken; zeer de moeite waard!

Onze dank gaat natuurlijk uit naar Jubine Nijmeijer die van deze driedaagse opleiding een groot succes heeft gemaakt! Op 8 mei 2020 staat deze opleiding weer gepland.

 

Zelfstandig Ondernemerschap

Nieuwe BTW regeling voor kleine ondernemers

Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe BTW regeling voor kleine ondernemers van kracht. Deze regeling kan interessant zijn voor ondernemers die minder dan € 20.000,- omzet hebben per kalenderjaar. Met name voor startende en voor parttime ondernemers is deze regeling opgezet.

De BTW regeling voor kleine ondernemers houdt het volgende in:

–          Jouw (te verwachten) jaaromzet is minder dan € 20.000,- (ex btw).

–          Je rekent geen BTW meer op de facturen en hoeft ook niets af te dragen.

–          Je kunt geen betaalde BTW van de kosten aftrekken.

–          Je hoeft geen BTW aangifte meer te doen.

Belangrijk daarbij is wel de overweging hoe om te gaan met jouw uitgaande facturen. Je kunt het BTW gedeelte terug geven aan jouw klanten of zelf houden. Als je bijvoorbeeld nu een factuur maakt voor € 100,00 ex btw , dan is de factuur voor de klant € 100,00 plus € 21,00 btw in totaal € 121,00. Voor bedrijven is de BTW vaak niet belangrijk omdat zij deze toch wel kunnen compenseren. Voor particulieren maakt het natuurlijk wel uit.

Zeker als je verwacht op termijn boven de € 20.000,- omzet uit te komen, is het van belang om hier goed naar te kijken. Als je namelijk het BTW voordeel terug geeft aan de particuliere klant en je kunt geen gebruik meer maken van de regeling, dan worden jouw tarieven 21 % hoger of jouw verdiensten 21 % lager. Het is dan vaak slimmer om het BTW gedeelte te blijven berekenen aan de klant, ook al zit je in de regeling. Hiermee worden dan jouw verdiensten 21 % hoger gedurende de tijd dat je gebruik maakt van de regeling.

Als je plannen hebt om veel te gaan investeren waardoor het saldo BTW dat je terug kunt krijgen hoger is dan je moet betalen, dan kun je het beste wachten met jezelf aanmelden en dit pas doen nadat de investeringen gedaan zijn.

Op het moment dat je boven de € 20.000,- omzet uitkomt in één kalenderjaar, dan ben je verplicht om je af te melden voor de regeling. Op datzelfde moment moet je BTW gaan berekenen, BTW aangifte doen en BTW afdragen. Je kunt dan ook weer de betaalde BTW compenseren. Als je gebruik hebt gemaakt van de regeling en jezelf afmeldt, dan mag je drie jaar geen gebruik meer maken van deze regeling!

Meer informatie over aan- en afmelden en de specifieke regels tref je aan op de site van de belastingdienst.

RDA

RDA Rondetafelbespreking

Caprilli Coaching & Training praat mee over welzijn van therapiedieren!

Woensdag 27 november 2019 waren wij uitgenodigd door de Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA) om deel te nemen aan een rondetafelbespreking over het welzijn van therapiedieren.

Het RDA heeft van de minister van Landbouw opdracht gekregen om een verkennend onderzoek te doen naar het welzijn van therapiedieren en hoe dit te kunnen borgen. Hiervoor heeft de RDA verschillende organisaties en bedrijven uitgenodigd die op één of andere manier betrokken zijn bij het inzetten van dieren ten behoeve van mensen. Naast veel organisaties die met honden werken, waren er onder andere ook vertegenwoordigers vanuit de universiteit, Hogeschool Aeres, zorgboerderijen en centra voor aangepast paardrijden. Op het gebied van paardencoaching was Caprilli de enige vertegenwoordiger om de belangen van de paarden en de coaches te behartigen.

Zoals te verwachten valt, is er heel veel gezegd en benoemd op het gebied van welzijn van therapiedieren en hoe dit verder geprofessionaliseerd kan worden, zonder dat dit een enorme papieren tijger gaat worden die iedereen op kosten jaagt en waar de dieren zelf te weinig baat bij hebben.

De RDA gaat van de belangrijkste conclusies van het gesprek verslaglegging uitbrengen aan de minister met daarin de voorgestelde vervolgstappen. Deze stappen gaan dan in een werkgroep verder uitgewerkt worden. In deze werkgroep zitten verschillende disciplines die ook bij de rondetafelbespreking aanwezig waren. Paul Tonino van Caprilli Coaching heeft zich hiervoor aangemeld om mee te werken en te denken over dit belangrijke onderwerp.

Vanzelfsprekend worden jullie op de hoogte gehouden van de voortgang en vooral over belangrijke ontwikkelingen op dit gebied.

Masterclass Paardencoaching, 05-02-2020

Veelal vragen onze cursisten tijdens vervolg-trainingsdagen of Sylvia nogmaals een sessie paardencoaching wil voordoen, zodat de deelnemers goed kunnen kijken, luisteren en beleven hoe ze dat precies doet. Zeker voor de paardencoaches die al wat meer ervaring hebben met de basisvaardigheden, is het interessant om de finesses van de paardencoaching beter te leren inzien en begrijpen, om het later zelf te kunnen gaan toepassen. Daarom hebben we de ‘Masterclass Paardencoaching’ in het leven geroepen.

In deze Masterclass zal Sylvia gedurende de hele ochtend sessies paardencoaching geven aan cliënten die zich daarvoor kunnen opgeven. Deze sessies worden dan begeleid van A tot Z, dus net zoals het gaat met cliënten die bij ons een traject doen en/of cliënten die zich aanmelden voor een sessie individuele paardencoaching. Het kan dus zijn dat er met onverwachte en onbewuste thema’s gewerkt wordt, waarbij zich van alles kan voordoen in de bak. Door deelgenoot te zijn van deze sessies en door al je vragen te kunnen stellen, versterk je je vaardigheden als paardencoach en ontwikkel je meer creativiteit in je eigen dienstverlening.

De Masterclass duurt van 09.30 tot circa 12.30 uur en de kosten zijn € 125,00 btw vrij per persoon. De data staan vermeld op de agenda van onze website. Ook voor niet-Caprilli Coaches is het mogelijk om deze dag te volgen; dan zijn de kosten € 150,00 btw vrij.

 

Samenwerking met de ‘Espeterhoeve’ in Barneveld

Toen wij in 2016 in Barneveld kwamen wonen, hadden we nog niet eerder gehoord van de ‘Espeterhoeve’ (www.espeterhoeve.nl). Eenmaal ingezetenen, hoorden we dat mensen van heinde en verre hier naartoe komen om te genieten van die leuke stek met mooie meubels, potterie, bloemen, kleding en uiteraard lunches, High Tea en gebak in het restaurant. Toch maar eens gaan kijken…

Na ons eerste bezoek waren we er niet meer weg te slaan; zo’n fijne plek om te zitten en lekker te eten! Inmiddels sluiten we al onze reïntegratie trajecten met de klanten daar af, onder het genot van koffie/thee met gebak of lunch.

Superblij zijn we dan ook met onze samenwerking met de Espeterhoeve; het is nu mogelijk om een workshop paardencoaching bij ons te reserveren (met minimaal twee personen) en dan af te sluiten met een heerlijke High Tea voor de aantrekkelijke aanbiedingsprijs van € 175,00 pp incl. BTW. Hoe leuk is dat? Dit alles hebben we High tea + See Me genoemd!!

Heb je interesse om met een vriend, vriendin, familie of collega, jezelf en elkaar te trakteren, stuur dan een email naar info@caprillicoaching.nl.

Voor meer informatie kan je hier de folder downloaden.  Op de website van de Espeterhoeve krijg je een mooie indruk wat zij allemaal te bieden hebben.

Professionalisering binnen de Paardencoaching

Zoals voor ieder nieuw vakgebied geldt, zou het goed zijn als er ook op het gebied van paardencoaching meer professionalisering gaat komen. Zowel voor wat betreft de ontwikkeling van de coaches, het welzijn van de paarden, pony’s en ezels, als ook de uitstraling naar de markt, waaronder de (potentiële) opdrachtgevers, overheidsorganisaties, zorgverzekeraars, verzekeringsmaatschappijen, etc.

Aangezien wij al ruim tien jaar voor het UWV werken, zijn wij qua professionaliteit continu verplicht om op het hoogste niveau te werken. Het UWV laat immers via het Blik op Werk Keurmerk de aangesloten reïntegratiebedrijven jaarlijks auditen op slagingspercentages, voortdurende voldoening aan de regels en andere vereisten en op het behouden van een minimaal klanttevredenheidscijfer. Ondanks dat wij weleens gefrustreerd raken van de enorm hoge kosten die dit keurmerk met zich meebrengt, staan wij er wel achter dat er controle is op deze zakelijke dienstverlening voor een overheidsbedrijf.

Wij merken dat er diverse initiatieven gaande zijn in de markt om paardencoaches te verenigen en te professionaliseren. Dat vinden wij een goede ontwikkeling en daar staan we helemaal achter. Waar mogelijk zullen we dan ook zoveel mogelijk onze positieve bijdrage leveren. Daarbij zijn wij echter altijd alert op de zuivere intenties van de initiatiefnemer(s), waarbij niets of niemand uitgesloten wordt en waarbij het vooral de paardencoaches dient. We hebben namelijk maar al te vaak op andere vlakken gezien dat er sprake kan zijn van een bepaald verdienmodel en/of belangenverstrengeling. En daar zijn we uitermate huiverig voor!

De belangrijkste maatstaf die wij altijd voor ogen houden, is: wat levert het de eindgebruiker op? Dus als je je als paardencoach aansluit bij een vereniging of stichting, wat krijg je daar dan voor terug, op zowel de korte als lange termijn? En hoe is de verhouding kosten/baten? Als dit in balans is, dan moet een ieder in onze ogen vrij zijn om zich wel of niet te kunnen aansluiten. Ook afhankelijk van hoe professioneel iemand aan de slag wil met zijn of haar onderneming.

Wij vertrouwen er op dat dit zich vanzelf zal gaan ontwikkelen in de markt, want zo gaat het altijd en overal in iedere (nieuwe) markt. Tot die tijd zullen wij als paardencoaches gewoon ons stinkende best moeten blijven doen, zodat de eeuwenoude van-mond-tot-mond-reclame (tegenwoordig ook via social media ;-)) zijn werk blijft doen en we daarmee de cliënten aantrekken die zich bij ons goed voelen.

Daarbij kunnen we de samenwerking gaan opzoeken om elkaar te versterken. Ook op dit vlak vertrouwen we er op dat dat vanzelf zal ontstaan bij die partijen die zich tot elkaar aangetrokken voelen. Wij zijn daarin in ieder geval enorm in ontwikkeling en zullen in de loop van de tijd steeds meer hierover gaan vertellen en laten zien.

 

Gewijzigde module ‘Driedaagse Opleiding Coaching voor Teams’

Waar we voorheen de eendaagse opleiding ‘Paardencoaching voor Teams’ hadden, hebben we deze nu uitgebreid naar drie dagen. Dit is met name op verzoek geweest van onze deelnemers die graag meer wilden leren over hoe je een team op een goede manier kunt coachen, ook zonder paarden.

Een goed functionerend team geeft vaak geborgenheid, gezelligheid, steun en richting. Bovendien is zo’n team in de regel lekker productief. Geen wonder dat zoveel leidinggevenden en medewerkers zich afvragen hoe zij kunnen bijdragen aan een positief teamklimaat. Deze driedaagse cursus geeft je als teamcoach, of teamleider een breed en goed beeld van hoe je een teamklimaat kunt doorlichten, de sterke en zwakke punten leert duiden en hoe je beweging kunt brengen in de gang van zaken.

De eerste dag ontdek je hoe je met het paard en de groep kunt ontdekken wat er aan de hand is. De tweede dag leer je hoe je wat je eerder met het paard en elkaar hebt ontdekt, kunt gaan interpreteren en begrijpen. Dan leer je meer over groepsdynamica, teameffectiviteit en de aandachtsgebieden van een gezonde groep. De derde dag werk je vanuit een systemisch perspectief aan het creëren van een nieuwe dynamiek, waardoor er weer een positieve beweging op gang komt binnen het team. Een interessant gegeven is dat “het geheel de som der delen is”. Door enkele van die delen een andere plek te geven, ontstaat een nieuw geheel.

De opleiding wordt door drie docenten gegeven, te weten: Sylvia Bosveld (dag 1), Marjoleine van Nielen (dag 2) en Elmer Hendrix (dag 3).

Caprilli Coaches die de themadag Paardencoaching voor Teams oude stijl al hebben gevolgd kunnen dag 1 overslaan of nogmaals volgen tegen een gereduceerd tarief.

 

Open middag Paardencoaching

Nieuwe stijl open ochtend/middag

Onze open middagen zaten altijd enorm snel vol. We hielden een maximum aantal mensen aan van 20, wat wij zelf best veel tegelijk vonden. Aan de paarden merkten we tijdens de demonstratie in de bak dat deze nog weleens ‘op slot’ gingen door de grote groep mensen en de spanning/energie die dat met zich meebracht. Dan is het lastig om duidelijk te laten zien hoe paardencoaching in z’n werk gaat en wat het kan betekenen voor mensen.

Dus hebben we besloten het anders te gaan doen. We gaan nu met max 12 mensen een mini-workshop doen. Net als bij onze opleidingsgroepen gaan we in de bak zitten en doen we voor en leggen we uit hoe paardencoaching in z’n werk gaat. Hartstikke leuk en interessant voor mensen die paardencoach willen worden, maar ook voor mensen die interesse hebben in een reïntegratietraject, voor mensen met klachten als ptss, trauma, burn-out, depressie en dergelijke, en verder iedereen die er interesse in heeft. Wetende dat de groepen waarschijnlijk snel vol zitten, plannen we nu maandelijks een open ochtend/ middag. Laten jullie ons weten hoe dat bevalt?