Ziektepreventie

Ziektepreventie richt zich op de werknemer die veel stress of spanning ervaart. De kans is groot dat deze werknemer zich op den duur ziek gaat melden. Als dit eenmalig gebeurt, bijvoorbeeld na een drukke en intensieve periode, heeft het meestal geen grote gevolgen. Maar het kan ook langduriger van aard worden…

Als de ziekmelding meer constructieve vormen aanneemt, dan zijn de gevolgen voor de werkgever groot. De werkgever is zowel verplicht om de werknemer passende arbeid aan te bieden, als ook om de ziektekosten gedurende de eerste twee jaar door te betalen. Daarnaast zal extra mankracht ingehuurd moeten worden om het werk toch gedaan te krijgen. Er is dus veel winst te behalen als de werknemers goed in hun vel zitten en weten hoe ze spanning kunnen loslaten. Daarmee kan het ziekteverzuim grotendeels beperkt en zelfs voorkomen worden.

Ons programma Ziektepreventie biedt begeleiding aan werknemers waarbij we met name aan de slag gaan met het (her)vinden van de balans, het oplossen van belemmeringen, het zoeken naar rust (met name in het hoofd) en het leren loslaten van spanning. Ook hierbij speelt de paardencoaching waar mogelijk en wenselijk weer een belangrijke rol. Tevens leren wij mensen een universele manier om balans te houden, die belangrijk is om ook in de toekomst te kunnen dealen met nieuwe uitdagingen. Ziektepreventie zorgt niet alleen voor medewerkers die goed in hun vel zitten, maar ook voor een forse kostenreductie binnen de organisatie.