Outplacement

Outplacement

Bij Outplacement begeleiden wij werknemers naar een werkplek buiten het bedrijf, vaak in verband met een re-organisatie. Van belang hierbij is dat er eerst ruimte is voor rouwverwerking over verlies van de baan (en bestaansrecht), waarna gekeken kan worden naar nieuwe mogelijkheden. Dit traject wordt altijd op maat gemaakt, waarbij zowel de belangen van de werkgever, als ook van de werknemer, in het oog gehouden worden.

In de regel betreft een Outplacement traject een einde dienstverband voor de werknemer, maar waarbij de werkgever wel ten doel stelt om dit op een zo vreedzaam en duurzaam mogelijke manier te doen. Onze begeleiding start altijd met het (her)vinden van de balans door, waar mogelijk, gebruik te maken van de paardencoaching. Vervolgens kunnen concrete stappen gezet worden naar ander werk of naar een zelfstandige onderneming (of een combinatie hiervan). In de huidige arbeidsmarkt, waarbij de banen en opdrachten niet voor het opscheppen liggen, sturen wij aan op de persoonlijke aanpak van netwerken en zoeken naar (werk)mogelijkheden, ook binnen ons eigen uitgebreide netwerk.