Artikelen door Paul Tonino

Ziektepreventie

Ziektepreventie richt zich op de werknemer die veel stress of spanning ervaart. De kans is groot dat deze werknemer zich op den duur ziek gaat melden. Als dit eenmalig gebeurt, bijvoorbeeld na een drukke en intensieve periode, heeft het meestal geen grote gevolgen. Maar het kan ook langduriger van aard worden…

Individueel Re-integratie traject

In een Individueel Re-integratie traject begeleiden wij een werknemer bij het terugkeren op de werkplek (na verzuim) of bij het vinden van een andere plek binnen het bedrijf. Hierbij staat de betreffende medewerker centraal in de opzet en uitvoering van dit traject en leveren wij altijd maatwerk. 

Traject Werk Fit

Voor het UWV voeren wij trajecten ‘Werk Fit’ en ‘Naar Werk’ uit. Hier beschrijven we wat een traject Werk Fit bij ons inhoudt. Een traject Werk Fit kan ingezet worden voor mensen die vaak al langere tijd thuis zitten door psychische en/of lichamelijke klachten en een uitkering ontvangen in de vorm van bijvoorbeeld WIA, WAO, Ziektewet en […]

Outplacement

Bij Outplacement begeleiden wij werknemers naar een werkplek buiten het bedrijf, vaak in verband met een re-organisatie. Van belang hierbij is dat er eerst ruimte is voor rouwverwerking over verlies van de baan (en bestaansrecht), waarna gekeken kan worden naar nieuwe mogelijkheden. Dit traject wordt altijd op maat gemaakt, waarbij zowel de belangen van de werkgever, als ook […]

Opleiding Algemene Coaching

Coaches De vraag naar coaches is de laatste jaren sterk gegroeid. Het aantal zelfstandig gevestigde coaches neemt toe en ook binnen bedrijven en organisaties is er een grote vraag naar medewerkers met specifieke coachingsvaardigheden. Mensen in leidinggevende posities bekwamen zich in toenemende mate in coachend leidinggeven, als een manier om mensen en teams verder te […]

Opleiding Systemisch Coachen

Systemisch Coachen Onder systemisch coachen wordt ook wel verstaan familie- en organisatieopstellingen. Opstellingen kunnen als een een vorm van coaching ingezet worden, waarmee onbewuste en vaak onzichtbare invloeden vanuit iemands systeem zich kunnen tonen. Een systeem betreft alle familieleden van iemand en daarnaast eventuele personen en/of situaties die van grote invloed zijn (geweest) op de […]

Vitaliteit en Veerkracht

Speciaal voor werknemers in het bedrijfsleven hebben wij een programma ontwikkeld voor Vitaliteit en Veerkracht. Hierbij richten we ons op de balans van de werknemer om de vitaliteit en veerkracht in het geheel en dus ook op de werkvloer te vergroten.