Artikelen door Paul Tonino

Overgewicht

Overgewicht komt tegenwoordig veel voor. Eet ik verkeerd of teveel? Beweeg ik te weinig? Is lijnen de juiste oplossing? Je hoort en leest in de media veel tegenstrijdige berichten hierover. Wat wij ons steeds weer afvragen, is: “Wat is de mogelijke oorzaak van het overgewicht?”

Gezinnen

Het programma Gezinnen richt zich op thuissituaties waarin kind(eren), jongere(n) en ouder(s) of verzorger(s) problemen met elkaar ervaren. Niets ergers dan ruzie in huis en daar niet op een goed manier uit kunnen komen. Praten helpt vaak maar gedeeltelijk en voor de korte termijn. Veel beter werkt het inzichtelijk maken van de thuissituatie met een paard als hulpmiddel!

55-Plussers

Voor mensen van 55+, de zogenaamde 55-plusser (en ook daar onder), bieden wij begeleiding aan bij het opnieuw ‘uitvinden van jezelf’ en weer aan de slag te gaan. Als je langere tijd hebt gewerkt in een onderneming en door de crisis of een reorganisatie thuis bent komen te zitten, kan het lastig zijn voor de 55-plusser om […]

Ziektepreventie

Ziektepreventie richt zich op de werknemer die veel stress of spanning ervaart. De kans is groot dat deze werknemer zich op den duur ziek gaat melden. Als dit eenmalig gebeurt, bijvoorbeeld na een drukke en intensieve periode, heeft het meestal geen grote gevolgen. Maar het kan ook langduriger van aard worden…

Individueel Re-integratie traject

In een Individueel Re-integratie traject begeleiden wij een werknemer bij het terugkeren op de werkplek (na verzuim) of bij het vinden van een andere plek binnen het bedrijf. Hierbij staat de betreffende medewerker centraal in de opzet en uitvoering van dit traject en leveren wij altijd maatwerk. 

Traject Werk Fit

Voor het UWV voeren wij trajecten ‘Werk Fit’ en ‘Naar Werk’ uit. Hier beschrijven we wat een traject Werk Fit bij ons inhoudt. Een traject Werk Fit kan ingezet worden voor mensen die vaak al langere tijd thuis zitten door psychische en/of lichamelijke klachten en een uitkering ontvangen in de vorm van bijvoorbeeld WIA, WAO, Ziektewet en […]