Artikelen door Paul Tonino

55-Plussers

Voor mensen van 55+, de zogenaamde 55-plusser (en ook daar onder), bieden wij begeleiding aan bij het opnieuw ‘uitvinden van jezelf’ en weer aan de slag te gaan. Als je langere tijd hebt gewerkt in een onderneming en door de crisis of een reorganisatie thuis bent komen te zitten, kan het lastig zijn voor de 55-plusser om […]

Ziektepreventie

Ziektepreventie richt zich op de werknemer die veel stress of spanning ervaart. De kans is groot dat deze werknemer zich op den duur ziek gaat melden. Als dit eenmalig gebeurt, bijvoorbeeld na een drukke en intensieve periode, heeft het meestal geen grote gevolgen. Maar het kan ook langduriger van aard worden…

Individueel Re-integratie traject

In een Individueel Re-integratie traject begeleiden wij een werknemer bij het terugkeren op de werkplek (na verzuim) of bij het vinden van een andere plek binnen het bedrijf. Hierbij staat de betreffende medewerker centraal in de opzet en uitvoering van dit traject en leveren wij altijd maatwerk. 

Traject Werk Fit

Voor het UWV voeren wij trajecten ‘Werk Fit’ en ‘Naar Werk’ uit. Hier beschrijven we wat een traject Werk Fit bij ons inhoudt. Een traject Werk Fit kan ingezet worden voor mensen die vaak al langere tijd thuis zitten door psychische en/of lichamelijke klachten en een uitkering ontvangen in de vorm van bijvoorbeeld WIA, WAO, Ziektewet en […]

Outplacement

Bij Outplacement begeleiden wij werknemers naar een werkplek buiten het bedrijf, vaak in verband met een re-organisatie. Van belang hierbij is dat er eerst ruimte is voor rouwverwerking over verlies van de baan (en bestaansrecht), waarna gekeken kan worden naar nieuwe mogelijkheden. Dit traject wordt altijd op maat gemaakt, waarbij zowel de belangen van de werkgever, als ook […]

Traject Naar Werk

Voor het UWV voeren wij trajecten ‘Werk Fit’ en ‘Naar Werk’ uit. Hier beschrijven we wat een traject Naar Werk bij ons inhoudt. Een traject Naar Werk kan ingezet worden voor mensen die inmiddels een traject Werk Fit achter de rug hebben en/of die er weer aan toe en in staat zijn om aan het werk […]