Uniek reïntegratiebureau

Zou je tien jaar geleden aan het UWV hebben gevraagd: ‘Zetten jullie ook paardencoaching in voor reïntegratie?’, dan hadden ze je waarschijnlijk aangekeken alsof ze water zagen branden. Het UWV is een overheidsinstantie die zich altijd moet verantwoorden over de inkoop van producten en diensten. Paardencoaching zou nooit een begeleidingsvorm hebben kunnen zijn die zij ‘formeel’ konden inkopen, aangezien het niet valt onder de (wetenschappelijk) bewezen dienst- en zorgverlening. Hoe anders is de situatie nu.

Wij zijn de paardencoaching gewoon gaan inzetten binnen de reïntegratietrajecten die we hadden lopen. Als reïntegratiebureau voor het UWV ben je binnen een traject in principe vrij hoe je een cliënt begeleidt, zolang diegene maar tevreden is en je als bureau het afgesproken resultaat behaalt bij afronding van het traject.

De cliënten die één of meerdere keren bij het paard hadden gestaan, waren niemand uitgezonderd heel erg enthousiast over wat het hen gebracht had. En aangezien ze ook regelmatig contact hadden met het UWV, ging het dus opvallen dat wij als reïntegratiebureau iets bijzonders deden.

De UWV medewerkers waren vooral verbaasd over de cliënten die vaak al lange tijd in de uitkering zaten en nu ineens met kleur op de wangen, een positieve uitstraling en volop plannen kwamen vertellen dat ze een baan hadden gevonden of een eigen bedrijf succesvol waren gestart. Op de vraag van de UWV arbeidsdeskundige: ‘Hoe kan dat nu ineens zo zijn?’, kwam dan de reactie: ‘Door de hulp van het paard!’. Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen doe die arbeidsdeskundigen toen gekeken moeten hebben…

Het gevolg was dat wij werden gebeld door het UWV met de vraag: ‘Wat dóen jullie met die mensen?’. Nou, de uitleg over wat paardencoaching is en hoe het werkt, wierp alleen maar meer vragen op. Toen zijn we de UWV-mensen die daarvoor open stonden, gaan uitnodigen om eens langs te komen om de paardencoaching zelf te ervaren. In een team van gemiddeld zes mensen, was er dan meestal één persoon enthousiast en de rest sceptisch. Na de ervaring bij het paard, is nog de beste omschrijving van hoe ze zich dan voelden ‘in de war’.

In de loop der jaren is de verhouding enthousiast : sceptisch steeds meer gewijzigd van 1 : 5 naar 5 : 1. Het heeft enorm meegeholpen dat we diverse mogelijkheden hebben gekregen om onszelf voor te stellen binnen het UWV door een filmpje van het Blik op Werk Keurmerk, een filmpje voor UWV Perspectief, deelname in een film van Jessica Villerius over het onderwerp ‘Beschadigd’ (jongeren met psychische uitdagingen die zichzelf beschadigen), een artikel in het UWV blad en natuurlijk op de reïntegratiebeurzen die jaarlijks in de diverse regio’s van het land worden gehouden.

De afgelopen jaren hebben we steeds veel geïnteresseerde arbeidsdeskundigen aan ons tafeltje die meer willen weten over hoe wij de paardencoaching binnen de trajecten inzetten. Het helpt ook mee dat pro-actieve cliënten zelf een traject met de paarden aanvragen bij hun UWV contactpersoon. Zo hebben we inmiddels reintegratietrajecten lopen met mensen uit alle regio’s van het land. Deze mensen zijn bereid om soms wel meer dan 100 km te rijden, om maar een traject met de paarden bij ons te kunnen doen. Tegenwoordig werken we ook met collega’s/onderaannemers in diverse regio’s, wat het voor de cliënten makkelijker bereikbaar maakt.