Succesvolle Opleiding Paardencoaching en Trauma

Eind november 2019 is de eerste Opleiding Paardencoaching en Trauma afgerond! Deze opleiding, die door Jubine Nijmeijer wordt gegeven, is zowel een verdieping als ook een verbreding voor iedere paardencoach.

Trauma kent verschillende verschijningsvormen, van mild tot zeer ernstige vormen zoals PTSS. Mensen kunnen hier veelal prima mee leven, maar trauma zorgt vaker voor belemmeringen, die lastig maar ook onleefbaar kunnen zijn.

Paardencoaches worden meer dan gemiddeld geconfronteerd met deze vormen van trauma bij cliënten. Dit heeft met name te maken dat paarden op deze vastzittende verborgen spanningen reageren. Het omgaan met cliënten met een trauma, in welke vorm dan ook, kan voor veel paardencoaches uitdagend zijn en vraagt om meer informatie, kennis, kunde en natuurlijk de bijbehorende vaardigheden.

De driedaagse opleiding Paardencoaching en Trauma geeft op veel vragen over trauma antwoorden. Naast de theoretische uitleg wordt er veel met de paarden/pony’s gewerkt in de bak om deze theorie praktisch toepasbaar te maken en daarmee de vaardigheden van de deelnemers te vergroten.

Na afloop van deze eerste opleiding was de feedback zeer positief. Hieronder volgende enkele quotes die door de deelnemers zijn gedeeld op Facebook:

“Dankbaar voor deze opleiding; een verrijking voor jezelf en als paardencoach!

Een echte must have als toevoeging op de opleidingen die er al waren! 🍀”

 

“Een hele mooie opleiding die voor mij niet een “aanvulling” is, maar een “must”.

Hij sluit zo aan bij mijn gevoel, dat alles klopt.

Vanuit je hoofd naar je lijf en daar bij stilstaan wat er gebeurt. Het mag er zijn, het is goed, het is veilig. Zonder veel woorden over het hoe en wat… Voelen dat het goed is en je veiligheid vergroten. Spanningen die daarbij vrij komen en/of overgenomen worden door de paarden is een verademing, verlichting en alles wat daarbij hoort.”

 

Deze opleiding past binnen de visie van Caprilli Coaching & Training: er valt in de praktijk te ervaren hoe de theorie te interpreteren is en hoe paarden bijdragen aan coaching van mensen met trauma’s. En trauma’s hebben we allemaal, klein en groot, enkelvoudig en complex meervoudig. Met de geleerde aanpak kan ik als coach eenvoudiger en minder indringend ondersteuning bieden dan bij coaching zonder paarden. Dat is een grote winst voor de cliënt. En ook voor mij als coach.”

 

Voor meer en uitgebreide quotes kunnen de Caprilli Coaches op de besloten Facebook groep van onze cursisten kijken; zeer de moeite waard!

Onze dank gaat natuurlijk uit naar Jubine Nijmeijer die van deze driedaagse opleiding een groot succes heeft gemaakt! Op 8 mei 2020 staat deze opleiding weer gepland.