STAP-budget

STAP subsidie niet meer beschikbaar

Het afgelopen halfjaar is er veel te doen geweest over de STAP-subsidie. Zaken als oneigenlijk gebruik, misbruik maar ook de relevantie van de opleidingen voor de arbeidsmarkt kwamen hierbij veelvuldig naar voren en in het nieuws. Daarnaast kwam het voornemen van het Kabinet om per 1 januari 2024 de regeling te schrappen als bezuinigingsmaatregel.

Uiteindelijk heeft dit alles ervoor gezorgd dat de minister heeft besloten dat de STAP-subsidie alleen beschikbaar wordt gesteld voor opleidingen die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie vallen. Voor private opleiders zoals wij betekent dit dat onze opleidingen niet langer in aanmerking komen voor de STAP-subsidie. Verleende subsidies blijven wel van kracht.