Paardencoaches verenigd

GEZOCHT:

Ervaren paardencoaches voor de oprichting van een onafhankelijke paardencoach beroepsvereniging!

Gezamenlijk initiatief voor meer verbinding in de paardencoachbranche

Samen met een aantal collega-opleiders uit de branche en op verzoek van de mensen in onze netwerken, voelden wij de drang om de paardencoachbranche meer te gaan verenigen.

De reden hiervoor is dat wij regelmatig de wens horen vanuit onze studenten dat ze zich graag willen verenigen in het kader van verbinding en professionalisering. Ook om samen meer impact te hebben en dat we als beroepsgroep meer serieus genomen gaan worden in alle ontwikkelingen die gaande zijn in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Deze professionaliseringsslag biedt onze groeiende beroepsgroep de kans om gezamenlijk na te denken hoe we ook in de toekomst onze kwaliteit als dienstverleners kunnen blijven verbeteren. En hoe we het welzijn van onze cliënten en van de pony’s, paarden en ezels waarmee we werken, kunnen blijven behartigen. Juist ook door de verschillende stromingen met elkaar te verenigen, maken we optimaal gebruik van de kennis, kunde en ervaring die we met elkaar hebben.

Meer verbondenheid zorgt voor enorme slagkracht om het verschil te kunnen maken!

De belangrijkste doelstellingen die de nieuwe vereniging wil nastreven, zijn:

  • het creëren van een gefundeerde kennisbank voor meer verbinding,
  • ondersteunen en belangenbehartiging van alle aangesloten leden;
  • het organiseren van promotionele activiteiten waarmee nieuwe markten en doelgroepen bereikt kunnen worden. Een jaarlijks terugkerend paardencoachcongres kan hier een mooi onderdeel van uitmaken;
  • lobby op het gebied van hardnekkige en terugkerende onderwerpen, zoals passende paardencoachverzekeringen en wellicht op termijn acceptatie door ziektekostenverzekeraars;
  • en alle bijbehorende onderwerpen die nog vanuit de werkgroepen en leden gaan voortkomen.

Contouren en uitwerking
Met de opleiders-initiatiefgroep hebben we de contouren geschetst van de nieuwe beroepsvereniging. Wij als opleiders zullen nu terugtreden en het stokje overdragen aan professionals uit het paardencoachveld die in kleinere werkgroepen het een en ander nader gaan uitwerken en de blauwdruk gaan vormen van de nieuwe vereniging.

De opleiders-initiatiefgroep zal als vraagbaak beschikbaar blijven en indien gewenst een adviserende rol vervullen. Uiteraard zullen de individuele leden van de opleiders-initiatiefgroep ieder de eigen studenten en achterban informeren over de mogelijkheden die gaan ontstaan bij deze dynamische vereniging. Dit gaat er voor zorgen dat de nieuwe vereniging een hele goede startpositie heeft met veelbelovende groeimogelijkheden.

Aansluiting met bestaande organisaties
Waar mogelijk zal ook de aansluiting gezocht worden met bestaande organisaties, zoals het AKR (AAI Kwaliteits Register). De nieuwe vereniging zal gaan vallen onder de brancheorganisatie ‘Aanbieders Dier en Zorg’ (www.dier-welzijn.nl) die in november 2022 is opgericht. Deze organisatie omvat alle dieren die voor coaching en therapie worden ingezet, waaronder dus ook paarden en ezels vallen.

Werkgroepleden gevraagd voor het oprichtingsbestuur
Voor de verdere opzet en uitwerking van de nieuwe vereniging worden enthousiaste paardencoaches gezocht die een rol kunnen en willen spelen in het oprichten van het bestuur en het uitwerken van een blauwdruk van de beroepsvereniging. Dus…:

  • ben je actief paardencoach en heb je goede skills op het vlak van organiseren, communiceren, financiën en/of juridische zaken? Meld je dan vooral aan!
  • Heb je al ervaring met het opzetten van een vereniging; van harte welkom!
  • Heb je een gedreven visie voor de toekomst van het paardencoachvak; we horen graag van je!
  • Ben je sterk in de rol als voorzitter en motivator; je bent nodig!
  • Ben je een goede tekstschrijver, ook van officiële stukken; de rode loper gaat voor je uit!

Herken je jezelf in bovenstaande kwaliteiten en wil je een rol spelen?

Meld je dan aan bij één van de mensen in de opleiders-initiatiefgroep voor meer informatie. De geschikte kandidaten worden uiteindelijk aangemeld bij het centrale meldpunt (Paul Tonino).

We kijken er naar uit om van jullie te horen en met elkaar een mooi 2023 in te gaan!

Namens de opleiders-initiatiefgroep:
Ferdinand Aukes – Innerqi (ferdinand@innerqi.nl)
Tirza Brouwer – Academie voor Paard & Lifecoaching (paardencoaching@gmail.com)
Wendela den Tonkelaar – Centrum voor Paardencoaching (wendela@cvpc.nl)
Sylvia Bosveld & Paul Tonino – Caprilli Coaching & Training (info@caprillicoaching.nl)
Jolijn Grooten & Evelien Mustert – Groots en Puur met Paardenkracht (info@grootsenpuur.nl)