Ontwikkelingen en promotie

Door onze leidende rol in de paardencoachmarkt worden steeds meer deuren geopend en kansen gecreëerd voor onze nieuwe beroepsgroep. De resultaten die we bereiken met UWV cliënten zijn overtuigend als bewijs dat paardencoaching een positief en duurzaam effect heeft op mensen met spanningsklachten. Tel daarbij op dat de hele wereld momenteel op z’n kop lijkt te staan met lange wachtlijsten bij de GGZ, overspannen huisartsen en praktijkondersteuners, krapte en onvrede op de arbeidsmarkt en alle crisissen ten gevolge van Corona, de energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en noem maar op; dan geeft de dienstverlening met de paardencoaching een uitermate snelle en duurzame oplossing voor veel mensen die het nu erg zwaar hebben. Dus er is werk aan de winkel!

In de afgelopen maanden hebben wij op diverse beurzen en congressen gestaan en presentaties gehouden aan doelgroepen die interesse in en belang bij paardencoaching kunnen hebben;

  • Zo hebben we samen met de Aeres Hogeschool in Dronten meegewerkt aan een project ‘Paardencoaching voor ex-kankerpatiënten’. Dit was positief te noemen en krijgt mede daarom een vervolg.
  • We hebben op de POH-GGZ beurs gestaan en hebben praktijkondersteuners en huisartsen versteld doen staan van de makkelijke en snelle manier van doorverwijzen van patiënten naar het landelijk gebied om een traject te kunnen doen met de paarden.
  • We hebben met GGZ Centraal gesproken over de mogelijkheden om de paardencoaching, al dan niet via een UWV traject, voor onze gezamenlijke cliënten structureel te gaan inzetten.
  • Op het Vitality Event mochten we presenteren voor Human Resource professionals uit het bedrijfsleven en aan hen een andere kant belichten van het duurzaam inzetten van gezonde, ontspannen en tevreden medewerkers op de werkvloer door de inzet van paardencoaching.
  • Tenslotte waren we te gast op het Arbeidsdeskundigen congres, waar we konden toelichten hoe we al meer dan 10 jaar de paarden succesvol inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als we het bestuur van de NVvA mogen geloven, is de groep arbeidsdeskundigen nog nooit zo stil en geïnteresseerd geweest tijdens een presentatie!
  • Tevens heeft onze trainster Sieka Bos, die de opleiding ‘Paardencoaching en Dementie’ bij ons verzorgt, haar proefschrift gepubliceerd in het tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie over de inzet van paarden en pony’s voor mensen met dementie. De resultaten zijn zeer positief te noemen en dit schreeuwt natuurlijk om een vervolg, zeker door de vergrijzing en het gebrek aan zorg waar we mee te maken hebben.
    Meer over het onderzoek lees je hier: 

Komend jaar gaan de ontwikkelingen naar verwachting onverminderd door en daar zullen we samen met onze collega’s en trainers weer volop en met veel enthousiasme op inspringen.