Gecertificeerd Paardencoach

Nadere toelichting op opleiding(en) tot Gecertificeerd Paardencoach

Via de mail krijgen wij regelmatig vragen om een nadere toelichting te geven op de diverse certificeringen waarover wij spreken. Blijkbaar is er onduidelijkheid over de certificering tot ‘Gecertificeerd Paardencoach’ en onze certificering als ‘Dienstverlener’.

De Gecertificeerde Paardencoach (Basis-, Systemisch- of Kinder-) is een initiatief van Caprilli Coaching & Training. Doel is om de kwaliteit van onze Caprilli Coaches te vergroten en naar buiten toe (lees: aan (potentiële) opdrachtgevers) de gewenste kwaliteit, professionaliteit en ervaring te kunnen bieden. Om Gecertificeerd Paardencoach te kunnen worden, stellen wij een aantal voorwaarden voor wat betreft opleiding en ervaring, maar ook op het gebied van locatie, kwaliteitsmanagement, privacy, procesbeheersing, verzekering, etc. De gecertificeerde Paardencoach kan dus gezien worden als voorloper op een Keurmerk voor Paardencoaches. De onderaannemers waarnaar wij momenteel op zoek zijn, dienen ook te voldoen aan deze voorwaarden.

Daarnaast zijn wij dienstverlener en zijn als reïntegratiebureau en opleidingsinstituut gecertificeerd bij het Blik op Werk Keurmerk, CRKBO en UWV. Het Blik op Werk Keurmerk is een keurmerk gericht op vooral reïntegratiebedrijven en wordt door het UWV verplicht gesteld aan hun leveranciers van deze diensten. Onze opleidingen worden voor wat betreft het klanttevredenheidsonderzoek ook meegenomen in dit keurmerk.

Het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) checkt inhoudelijk of onze opleidingen aan de kwaliteitseisen voldoen en heeft daarnaast als belangrijk voordeel voor onze cursisten dat de opleidingen BTW vrij gefactureerd kunnen worden.

Het UWV heeft ons, naast reïntegratiebureau, ook als opleidingsinstituut erkend zodat uitkeringsgerechtigden bij ons opleidingen kunnen volgen, die dan door het UWV vergoed worden. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten en UWV steeds meer gaan samenwerken en sindsdien is het ook mogelijk om (een) opleiding(en) bij ons vergoed te krijgen als je valt onder de Participatiewet (via de gemeente).

Ten slotte; deelnemers aan onze opleidingen krijgen altijd een ‘certificaat van deelname’ aan het einde van iedere opleiding uitgereikt. Dit certificaat is dus niet voor ‘Gecertificeerd Paardencoach’, aangezien daaraan de bovenstaande extra eisen worden gesteld.

Mocht je na deze uitleg nog vragen hebben, aarzel dan niet en mail ons op info@caprillicoaching.nl!