nummer 1 in paardencoaching

Inschrijfperiode STAP door minister geannuleerd

Helaas is op last van de minister de eerste inschrijfperiode van 2023 (2 januari) voor het aanvragen van de STAP-subsidie geannuleerd.
De reden voor deze beslissing is het onderzoek naar mogelijk misbruik door enkele aanbieders van opleidingen die voor de STAP-subsidie in aanmerking kwamen. De minister heeft gemeend dat in afwachting van de resultaten van dit onderzoek de eerste inschrijfperiode komt te vervallen. Voor het totaal beschikbare budget maakt dit niet uit. Dit budget wordt nu door vijf gedeeld, in plaats van zes inschrijfperiodes.

Deze beslissing kan dus wel nadelig uitvallen voor de mensen die op 2 januari van plan waren om de subsidie aan te vragen voor opleidingen die al snel van start zouden gaan. De eerstvolgende inschrijfperiode start op 28 februari 2023. Dit betekent dat de opleiding waarvoor je subsidie wil aanvragen niet eerder mag starten dan 29 maart 2023.