Referenties Paardencoaching

Erkenningen van onze opleidingen

Wat betreft erkenningen op het gebied van opleidingen, is het in Nederland momenteel een behoorlijke wanboel. Er zijn vele mogelijkheden om een opleiding voor erkenning aan te melden bij een bepaalde instelling. Om enkele voorbeelden te noemen, kun je denken aan: CREBO, CPION, SHO, SPHBO, NVAO, CROHO, VIV, NOBCO, EQA, EMCC, KEA, Registerplein en zo zijn er nog wel meer. Wat al deze instellingen met elkaar gemeen hebben, is dat ze voornamelijk toetsen op de administratieve organisatie van het opleidingsinstituut. Echt inzicht in de kwaliteit en klanttevredenheid van de opleiding geven ze niet. Wel worden vaak (hele) hoge kosten berekend om de erkenning te mogen voeren voor betreffende opleiding. Dit kan zorgen voor een geruststelling bij mensen die overwegen om de opleiding te doen, maar verder voordeel heb je er als deelnemer niet van.

Bovenstaande redenen zijn voor ons aanleiding geweest om ons te gaan beperken in de erkenningen die in de markt verkrijgbaar zijn. We hebben weloverwogen een keuze gemaakt in een beperkt aantal erkenningen. Met als voornaamste doel om de kosten te beperken en daarmee de prijzen voor onze opleidingen betaalbaar te houden. Wij hebben de volgende erkenningen voor onze opleidingen:

CRKBO
Het CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Onze opleidingen tot (paarden) coach zijn voornamelijk beroepsgericht. Door de korte duur en praktische invulling van de opleidingen, ben je in staat om al na enkele weken op een degelijke manier aan de slag te gaan als (paarden) coach. Een groot voordeel van deze erkenning voor onze deelnemers, is dat het beroepsonderwijs betreft en daarmee niet belast wordt voor de btw, aangezien beroepsonderwijs door de overheid is vrijgesteld van btw. Dit scheelt onze klanten 21% aan kosten en dat vinden wij zeer de moeite waard!

Blik op Werk Keurmerk
Het Blik op Werk Keurmerk is voor ons verplicht gesteld door het UWV en Gemeenten om werkzaamheden voor overheidsorganisaties te kunnen uitvoeren. Blik op Werk richt zich voornamelijk op activiteiten en opleidingen die re-integratiebureaus uitvoeren om mensen (in een uitkeringspositie) weer aan het werk te helpen, of te activeren in de maatschappij als werk nog een te grote stap is.
Dit keurmerk doet jaarlijks heel grondig onderzoek naar onze administratieve organisatie, controleert onze slagingspercentages die verplicht worden gesteld door onze opdrachtgevers en voert een klanttevredenheidsonderzoek uit. Met name over het klanttevredenheidsonderzoek zijn wij het meest enthousiast! Want dat geeft in onze ogen de grootste waarde aan de kwaliteit van onze opleidingen; het gaat er tenslotte om of de deelnemers vinden dat de opleiding waardevol voor hen is geweest en dat ze er iets mee kunnen in de praktijk. Het cijfer voor onze klanttevredenheid schommelt jaarlijks tussen de 8,3 en 8,7. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 7.

UWV Opleidingsinstituut
Behalve dat wij een re-integratiebureau zijn voor het UWV, hebben we ook de officiële status als opleidingsinstituut voor het UWV. Dat heeft als voordeel dat uitkeringsgerechtigden onder bepaalde voorwaarden (een of meerdere) opleidingen bij ons kunnen volgen, die door het UWV vergoed worden. Dit geldt overigens ook als je een uitkering ontvangt via de gemeente.
Heb je een uitkering en belangstelling voor een opleiding bij ons? Stuur ons dan graag even een mailtje, dan helpen we je bij de aanvraag voor vergoeding van deze opleiding(en).

NOBCO
De Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) is een beroepsvereniging voor coaches. Bij de NOBCO hebben we enkele erkenningen lopen voor Permanente Educatiepunten (PE-punten). Dit is vooral interessant voor coaches die zich verder willen specialiseren in de richting van paardencoaching.