Workshops paardencoaching op Ibiza!

Nieuwsgierig hoe paardencoaching voor jou zou kunnen werken? Lees dan verder:
(For English text, see below)

Paardencoaching is een unieke kans om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Door in contact te komen met een paard krijg je waardevolle feedback zonder (voor)oordeel. Vanuit het natuurlijk instinct van het paard zal deze op jou gaan reageren als een kuddegenoot. Het paard voelt jouw energieën, blokkades, spanningen en emoties. Jij wordt door het paard als het ware “gescreend” en het paard laat onbevooroordeeld met zijn lichaamstaal en gedrag aan jou zien wat hij bij jou voelt en ervaart. Het paard spiegelt jou niet alleen fysiek (hetgeen jij uitstraalt) maar ook energetisch (hetgeen jij denkt en voelt). Je kunt een vraag inbrengen of zonder vraag in contact treden met het paard. Je kunt werken aan thema’s op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, emotioneel welzijn, trauma’s en/of spanningen.

Sylvia Bosveld, eigenaar Caprilli Coaching & Training, en Mike Balm, opgeleid o.a. door Caprilli  bieden jou deze  “lifechanging” ervaring aan. Zij begeleiden deze bijzondere coaching-sessies met de paarden.

Eigen ervaring met paarden is hierbij niet nodig. Mocht je bang zijn voor paarden dan is het zelfs mogelijk om op veilige afstand van het paard deze sessie te volgen. Een paard voelt ook op afstand haarfijn aan wat er in jou omgaat. Het is heel indrukwekkend om te ervaren hoe hetzelfde paard reageert op verschillende personen in de groep.

De workshop duurt ongeveer 3 uur en gaat door bij deelname vanaf minimaal 2 personen.

De locatie voor een paardencoaching sessie is flexibel, het kan in Santa Gertrudis, Sant Antoni of in Cala d’hort plaatsvinden. De locatie wordt bepaald in onderling overleg.

Data en tijden:
In de week van 28 februari t/m 5 maart. De workshop duurt maximaal 3 uur.

Aanmelden kan via het volgende e-mail adres: mikebalm1971@icloud.com.
Heb je nog vragen dan kun je die per email stellen, maar bellen mag ook:
Tel:  0034 6 960 41 715 (Mike Balm)

Laat je verrassen door deze prachtige edele dieren en hopelijk verwelkomen wij je binnenkort bij een paardencoaching-sessie!

 

Horse coaching workshops in Ibiza!

Curious about how horse coaching could work for you?  Then read on:

Horse coaching is a unique opportunity to work on your personal development and awareness.  By coming into contact with a horse you get valuable feedback without (pre)judgement.  From the horse’s natural instinct, it will respond to you as a herd mate.  The horse feels your energies, blockages, tensions and emotions.  You are as it were “screened” by the horse and the horse shows you without prejudice with his body language and behavior what he feels and experiences with you.  The horse not only mirrors you physically (what you radiate) but also energetically (what you think and feel).  You can submit a question or contact the horse without question.  You can work on themes in areas such as communication, emotional well-being, traumas and/or tensions.

Sylvia Bosveld, owner of Caprilli Coaching & Training, and Mike Balm, trained by Caprilli among others, offer you this “life-changing” experience.  They supervise this special coaching sessions with the horses.

Your own experience with horses is not necessary.  If you are afraid of horses, it is even possible to follow this session at a safe distance from the horse.  A horse also feels very fine from a distance what is going on inside you.  It is very impressive to experience how the same horse reacts to different people in the group.

The workshop lasts about 3 hours and takes place with a minimum of 2 people participating.

The location for a horse coaching session is flexible, it can take place in Santa Gertrudis, Sant Antoni or Cala d’hort.  The location is determined in mutual consultation.

Dates and times:
In the week of February 28 to March 5. The workshop lasts a maximum of 3 hours.

You can register via the following email address: mikebalm1971@icloud.com
If you have any questions, you can ask them by e-mail, but you can also call:
Phone: 0034 6 960 41 715 (Mike Balm)

Let yourself be surprised by these beautiful noble animals and hopefully we will welcome you soon at a horse coaching session!